Коротко про вступ

Більш детальну (а іноді і більш нову) інформацію можна отримати на офіційному сайті УІПА у розділі “Абітурієнт”.

Правила прийому доступні за посиланням.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: БАКАЛАВР, МАГІСТР (тільки для Професійної освіти).

Форми навчання: очна, заочна (лише магістратура та прискорена форма).

Навчання проводиться на бюджетній (за державні кошти, за конкурсом)  та на контрактній (за кошти здобувача, при мінімальній кількості балів ЗНО) основах.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей:

Спеціальність Предмети ЗНО
на бюджетній основі
Предмети ЗНО
на контрактній основі
015.39
Професійна освіта (Цифрові технології)

Раніше
Комп’ютерні технології
та
Видавничо-поліграфічна справа
1. Українська мова і література;
2. Математика;
3. Фізика або хімія, або біологія,
або іноземна мова
1. Українська мова і література;
2. Математика;
3. Історія України або географія

122 Комп’ютерні науки

1. Українська мова і література;
2. Математика;
3. Фізика або іноземна мова
1. Українська мова і література;
2. Історія України;
3. Математика або іноземна мова

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі на бюджетній основі – 125, на контрактній основі – 100.

Вартість навчання для тих, хто поступає на контракт на бакалавра у 2019 році:

Спеціальність Денне
навчання
Заочне
навчання
Прискорене
навчання
Професійна освіта (Цифрові технології) — грн/рік — грн/рік — грн/рік
122 Комп’ютерні науки – грн/рік – грн/рік – грн/рік

Молодші спеціалісти по спорідненим спеціальностям можуть поступити на прискорену форму навчання, строк навчання на якій 2-3 роки при денному та 3-4 роки на заочному навчанні (в залежності від спеціальності та навчального плану).

Більш детальну інформацію про правила та вимоги до вступу, та строки різних етапів можна дізнатися на офіційному сайті УІПА за посиланням.

Також в академії організовані підготовчі курси, закінчення яких також дає додаткові бали до вступу на всі спеціальності в академії.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *