Загальна інформація

Кафедру інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій очолює доктор фізико-математичних наук, Нечуйвітер Олеся Петрівна.

На кафедрі на постійній основі працюють 12 викладачів, два співробітника допоміжного персоналу. Три викладачі – доктори наук (25%), 11 мають вчені ступені та звання (92%).

Кафедра випускає бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

Наукова робота

На кафедрі інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій продовжує розвиток наукова школа «Якість людино-технічних систем управління і навчання», засновником якої був проф. Ашеров А.Т. В рамках цієї наукової школи захистилося 10 кандидатів технічних та педагогічних наук.

Навчально – методична робота

Кафедра інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій є базовою кафедрою академії для дисциплін «Інформатика і комп’ютерні технології», «Комп’ютерні технології в офісі» і «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Кафедра є випускаючою для двох спеціальностей. Викладачі кафедри проводять заняття зі студентами починаючи з першого курсу і до вручення дипломів. Все це обумовлює великий обсяг навчально – методичної роботи, що проводиться на кафедрі. Викладачі кафедри підготували і постійно удосконалюють близько 30 навчальних курсів.

У навчальному процесі поряд з традиційними засобами навчання, адаптовані до сучасних вимог, широко використовуються технології дистанційного навчання. Високій якості навчання також сприяє хороша матеріально – технічна база, що включає дві лабораторії і сучасний комп’ютерний клас. За останні п’ять років видано 4 підручників і навчальних посібників, впроваджені в навчальний процес більш 100 методичних розробок, конспектів лекцій, програм, поставлено 200 годин лабораторних робіт.

Міжнародні зв’язки

Кафедра інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій є провідною в міжнародному співробітництві академії. На базі кафедри працює Український Національний моніторинговий комітет Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP). Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних вузів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP (Центр інженерної педагогіки) в значній мірі для проведення занять залучає викладачів кафедри інформаційних, комп’ютерних і поліграфічних технологій.

У викладачів кафедри налагоджено довгострокове співробітництво з Технічним університетом Габрово (Болгарія) і Університетом в Ніші (Сербія).

Пропонуємо навчання

Кафедра інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій проводить набір на постійно діючі курси:

  • Основи HTML і CSS;
  • Програмування PHP;
  • JavaScript;
  • Photoshop для початківців.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *