122 Компьютерные науки

Де я зможу працювати?

Сфера «інформаційні технології» (Information Technologies, IT) є рушійною силою глобальних змін у всьому світі і займає сьогодні особливе місце в економіці України. Інформаційні технології, стабільно розвиваючись вже більше 50 років, зараз вступили в фазу експоненціального зростання. IT ринок в Україні один з найбільш популярних і швидкозростаючих ринків праці. Неможливо не помітити той великий відсоток вакансій в сфері IT, який присутній на сайтах працевлаштування. За оцінками фонду AVentures Capital, в Україні вже сформована мультиміліардна IT-индустрия. У місцевих IT-компаніях працюють близько 100 тис. програмістів, причому це розробники світового класу. Україна зараз знаходиться на першому місці за кількістю розробників в Східній і Центральній Європі, і кількість айтішників в Україні зростає щорічно на 20% при стабільно високому рівні зарплат. Професія ця «молода» — середній вік працівника IT в Україні — 25 років. При цьому 74% людей, що працюють в IT мають вищу освіту, що говорить про високу інтелектуальності цього ринку.

В IT-сфері існує чимало цікавих і перспективних напрямків. На сучасному ринку праці представлені різні фахівці IT-сфери, зокрема:

 • Програміст
 • Спеціаліст із захисту інформації, адміністратор
 • Розробник і адміністратор баз даних
 • Розробник і адміністратор баз даних
 • Аналітик програмного забезпечення
 • Інженер-програміст, Інженер-дослідник
 • Розробник і контент-менеджер сайтів
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Випускник цієї спеціальності може влаштуватися на роботу не тільки в IT компанію, але і в іншу велику компанію. Наприклад, банкам обов’язково потрібно власне програмне забезпечення. Наша інженерно-педагогічна освіта в сфері інформаційних технологій дає його власникові подвійну перевагу. З одного боку, як професіонал в області комп’ютерних технологій (саме так визначено кваліфікація випускника нашої спеціальності в дипломі магістра), Ви будете затребувані на ринку IT-індустрії, а з іншого боку Ви як інженер-педагог можете працювати на ринку освітніх послуг у сфері професійної підготовки фахівців комп’ютерного профілю. Основні вимоги, які пред’являються IT-фахівцям: технічна освіта, широкий кругозір в області нових технологій, знання і вміння за обраним напрямом, англійська мова на рівні читання технічної документації. Все це ви можете отримати в результаті навчання на нашій спеціальності «122 Компьютерные науки».

Коротка характеристика навчального плану спеціальності «122 Компьютерные науки»

Навчальний план побудований за модульним принципом і включає наступні групи дисциплін:

 • Фундаментальні дисципліни: Вища математика; фізика; Інформатика і комп’ютерні технології; Комп’ютерні технології в офісі; Інженерна і комп’ютерна графіка.
 • Загальноінженерні дисципліни: Теоретичні основи електротехніки; Електричні методи і засоби вимірювання; Безпека життєдіяльності та цивільного захисту; Основи енерго і ресурсозбереження; Основи охорони праці; Психологія праці.
 • Професійно-орієнтовані комп’ютерні дисципліни: Операційні системи; Інтернет технології; Інформаційні системи в управлінні та навчанні; Програмне забезпечення систем управління та навчання; Управління інформацією і інтелектуальні системи; Графіка і візуалізація; Взаємодія людина-комп’ютер; Цілісність і безпека інформації; Програмна інженерія; Соціальні та професійні питання програмування.
 • Економічні, правові та соціальні дисципліни: Іноземна мова; Іноземна мова професійно-ділового спілкування; Український професійний мову; Філософія; Економіка; Соціальна та корпоративна безпека тощо.

Термін навчання за спеціальністю «122 Компьютерные науки» в УИПА

 • 4 роки для бакалавра (після коледжу або технікуму 2 роки);

Характеристика навчального плану

 • 1 — 3 курси — вивчення основного блоку навчальних дисциплін, ознайомча та технологічна практика;
 • 4 курс: теоретичне навчання за програмою підготовки бакалавра за спеціальністю «122 Компьютерные науки», технологічна, виробнича практика, державні іспити випускна робота.

По закінченню 4-х років навчання видається диплом бакалавра і присвоюється кваліфікація «бакалавр з Компьютерных науки».

diplom_bachelor

Метою підготовки для нашої спеціальності «122 Компьютерные науки» є:

забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі. Забезпечити умови формування і розвитку програмних компетентностей, що дозволять оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшого навчання та подальшої професійної та професійно-наукової діяльності.

Які технології я засвою?

Мови програмування, розмітки та проектування:
С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, HTML, SQL.

Середовища програмування, розробки та навчання:
Visual Studio, Android Studio, NetBeans, Visio, Project, WordPress, Moodle.

СУБД:
Access, MSSQL.

Технології:
Мережеві технології, Microsoft .NET, ASP.NET, Google Apps.

Графіка і візуалізація:
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Captivate, InDesign

Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, навичками управлінської та аналітичної діяльності на рівнях проектувальників та розробників спеціальних програмних продуктів.

Середня заробітна плата деяких ІТ-робітників в Україні:

 • веб-розробник — 1400 $;
 • інженер-програміст — 1600 $;
 • інженер з якості — 1100 $;
 • BA, DevOps та DBA — 1750 $;
 • менеджер проекту — 1200 $;
 • лідер команди — 3000 $.