Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

Де я зможу працювати?

Ще зовсім недавно видавнича справа та поліграфія сприймалися як видання книг, брошур і журналів. Сьогодні традиційна друкована продукція, як і раніше, відіграє важливу роль в нашому житті, але її частка в інформаційних джерелах, для населення, яке читає, зараз помітно зменшилася. Сучасна поліграфія стрімко розвивається. Виключно швидкими темпами змінюються техніка і технології. Видавництвам, рекламним фірмам, поліграфічним підприємствам вкрай необхідні фахівці, опанувавши комп’ютерними технологіями, готові вирішувати поставлені завдання. Нові тенденції, пов’язані, перш за все, з децентралізацією випуску друкованої продукції, зменшенням середньої тиражности, зростанням номенклатури випуску і проблемами поширення і збуту, породили необхідність структурної перебудови поліграфічної промисловості в частині створення більш дрібних, головним чином, приватних виробництв, які зможуть витримати нові умови конкуренції за якістю продукції, номенклатурі послуг і термінів виготовлення.

Можна перерахувати деякі перспективні ринки поліграфічних робіт:

 • журнальна продукція підвищеної якості масового і виборчого попиту;
 • газетна багатобарвний продукція;
 • картонна і гнучка упаковка звичайного і підвищеного якості із засобами захисту від підробок;
 • елітна продукція споживчого призначення (календарі, журнали і т.д.);
 • каталоги для масового і виборчого поширення;
 • багатобарвні етикетки;
 • листова представницька продукція підвищеного якості.

Особливий клас продукції виробничо-технічного призначення, що має хороші і постійні перспективи, – елітна продукція. Це реклама і каталоги для адресного поширення, елітна етикетка та представницька продукція. Ясно, що зміни в структурі випуску друкованої продукції та розширення ринку поліграфічних робіт вимагає значних капіталовкладень. В першу чергу мова йде про листові багатоколірні офсетні машини половинного формату з секціями лакування та сушіння; про рулонні багатоколірні офсетні машині для друкування многополосних газет; про вузькорулонні багатоколірні машини флексографічного друку з висікальними, лакіровальними і сушильними пристроями; про машини цифрового друку для виробництва мікротиражів. Потреба в цьому обладнанні обчислюється десятками і сотнями установок. Можливий обсяг інвестицій в друкарське і післядрукарське обладнання на найближчі 10 років може скласти до 1 млрд. доларів США.

Наша інженерно-педагогічна освіта в сфері поліграфічних технологій дає його власникові подвійну перевагу. З одного боку, як професіонал в області видавничо-поліграфічної справи (саме так визначено кваліфікація випускника нашої спеціальності в дипломі магістра) Ви будете користуватися попитом на виробництві, а з іншого боку Ви, як інженер-педагог, можете працювати на ринку освітніх послуг у сфері професійної підготовки фахівців поліграфічного профілю.

Основні вимоги, які пред’являються до фахівців поліграфічного профілю: технічна освіта, великий кругозір в області нових технологій, знання такого програмного забезпечення як: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe InDesign; Кольорові моделі: CMYK, RGB, Grayscale, Lab, Mono / Duo / Tri / Quadrotone, Indexed color; Формати файлів: TIFF, EPS, PSD, PDF (v.1.4 або нижче, “Print / Press Quality”), JPG (Maximum quality), AI. Знання англійської мови на рівні читання технічної документації.

Коротка характеристика навчального плану спеціальності «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)»

Навчальний план побудований за модульним принципом і включає наступні групи дисциплін:

 • Фундаментальні дисципліни: Вища математика; фізика; Інформатика і комп’ютерні технології; Комп’ютерні технології в офісі; Інженерна і комп’ютерна графіка.
 • Загальноінженерні дисципліни: Теоретичні основи електротехніки; Електричні методи і засоби вимірювання; Безпека життєдіяльності та цивільного захисту; Основи енерго- та ресурсозбереження; Основи охорони праці; Психологія праці.
 • Професійно-орієнтовані поліграфічні дисципліни: Устаткування і контроль якості поліграфічної продукції; Технологія друкованих процесів; Цілісність і безпека інформації; Програмне забезпечення систем управління та видавництва; Управління інформацією і видавничі системи;
 • Професійно-орієнтовані педагогічні дисципліни: методологічні та дидактичні основи професійної освіти; Основи інженерно педагогічної творчості; Психологія; Вікова і педагогічна психологія; Методика професійного навчання; Комп’ютерні технології навчання; Креативні технології навчання та ін.
 • Економічні, правові та соціальні дисципліни: Іноземна мова; Іноземна мова професійно ділового спілкування; Український професійний мову; Філософія; Економіка; Соціальна та корпоративна безпека та ін.

Термін навчання за спеціальністю «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» в УІПА

 • 4 роки для бакалавра (після коледжу або технікуму 2 роки);
 • потім 1,5 року для магістра.

Характеристика навчального плану

 • 1 – 3 курси – вивчення основного блоку навчальних дисциплін, ознайомча та технологічна практика;
 • 4 курс: теоретичне навчання за програмою підготовки бакалавра за спеціальністю «Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа», навчальна, виробнича і педагогічна практика, державні іспити.
 • 5 – 6 курси для магістрів теоретичне навчання за програмою підготовки магістра за спеціальністю «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)», педагогічна та переддипломна практика, дипломне проектування, захист випускної роботи магістра перед державною екзаменаційною комісією.

По закінченню 4-х років навчання видається диплом бакалавра і присвоюється кваліфікація «Спеціаліст в області видавничо-поліграфічної справи, викладач практичного навчання в галузі поліграфічних технологій».

По закінченню магістерського навчання видається диплом магістра і присвоюється кваліфікація «Професіонал в області видавничо-поліграфічної справи, викладач дисциплін в галузі поліграфічних технологій».

Система знань і умінь для нашої спеціальності

Інженер-педагог спеціальності «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» буде знати:

 • комп’ютерні програми, які застосовуються при створенні проектів поліграфічної продукції: Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, Quark XPress, PageMaker, CorelDraw, ін.
 • порядок проведення художньо-дизайнерської експертизи проектів поліграфічної продукції, критерії естетичної оцінки їх якості.
 • друкарську систему вимірювання, коректурні знаки і гарнітури шрифтів.
 • технічні вимоги, що пред’являються до оригіналів і кольорових фотоформ.
 • стандарти і технічні умови, методику оформлення поліграфічних видань (книг, журналів, газет, буклетів, плакатів і т.д.).
 • сучасні технології виготовлення поліграфічної продукції в обробному і брошуровочно – палітурній виробництві.
 • види копіювальних та розмножувальних електрографічних машин, принцип дії і правила їх експлуатації.
 • передовий вітчизняний і зарубіжний досвід виробництва друкованої продукції.
 • способи здійснення основних технологічних процесів на базі системного підходу до аналізу матеріалів, технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.
 • вимоги до якості поліграфічних матеріалів, до якості продукції, методи контролю матеріалів і продукції.
 • прогресивні методи експлуатації технологічного обладнання та засоби автоматизації технологічних процесів.

Інженер-педагог за фахом «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» буде вміти:

 • розробляти інноваційні технологічні процеси фоторепродукційніх систем форматної обробки, штрихових фотоформ, відтворення одноколірних і багатобарвних оригіналів.
 • оцінювати колористичні властивості фарби без коригування її колірного тону шляхом зіставлення відбитків, надрукованих на тиражної папері, з еталонним зразком.
 • проводити регламентні роботи пристроїв, механізмів і деталей поліграфічних машин-автоматів і ліній.
 • розробляти інструкції по пресування матриць і вулканізації друкованих форм на гідравлічному вулканізаційному пресі.
 • виготовляти фотополімерні друкарські форми на основі рідких і твердих композицій, що фото полімеризуються.
 • виготовляти текстові і штрихові копії на папері на різних електрорепродукціонніх апаратах.
 • здійснювати використання існуючої і розробку нової нормативно-технічної документації за технологічними процесами офсетних, трафаретних, флексографічного і інших способів друку.
 • виконувати оцінку якості напівфабрикатів і готової продукції.
 • аналізувати основні напрямки науково-технічного прогресу в галузі технології обробки графічної інформації, знаходити шляхи вдосконалення технології.
 • розробляти технологічні операції по приправці і друкуванню на тигельних, плоскопечатних, офсетних машинах, ротаційних листових і одно-, двухрулонніх машинах.
 • розробляти технологічні процеси друку на машинах глибокого друку спеціального призначення декоративних малюнків керамічними фарбами.
 • застосовувати прогресивні методи експлуатації технологічного обладнання.

Посади і функціональні обов’язки наших випускників

Випускник за спеціальністю «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» здатний виконувати зазначену професійну роботу: вести професійну практичну та теоретичну підготовку учнів коледжів і технікумів в області поліграфічних технологій, вести науково-дослідну діяльність в області удосконалення методики професійної освіти, проектувати і розробляти технологічні процеси поліграфічного виробництва, надавати консультації з питань комп’ютерної графіки, вести наукову роботу в сфері інформатизації.

Випускник за спеціальністю «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» може займати первинні посади: молодший інженер-викладач практичного навчання, інженер-педагог, головний інженер поліграфічного підприємства, випусковий редактор видавництва, завідувач лабораторією поліграфічних матеріалів, начальник цеху, науковий співробітник, начальник бюро, відділу науково-технічної інформації, науково-дослідної лабораторії, сектора з проектування та розробки комп’ютерних систем.

Які технології я освою?

 • Обробка растрової графіки в Adobe Photoshop;
 • Створення та обробка векторної графіки в CorelDRAW і Adobe Illustrator;
 • Верстка і додрукарська підготовка поліграфічної продукції в Adobe InDesign;
 • Створення сайтів на основі WordPress;
 • Основи пошукового просування сайтів (SEO);
 • Розробка креслень в Autodesk AutoCAD;
 • Моделювання тривимірних об’єктів в Autodesk  3DsMAX;
 • Створення flash-анімації та навчальних матеріалів в Adobe Captivate.

Підготовка фахівців в області поліграфічних технологій за фахом «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які мають подвійну спеціалізацію в області поліграфії: педагогічну та інженерну. Такі фахівці, з одного боку, мають навички створення і використання різноманітних поліграфічних технологій в управлінській сфері та сфері навчання, а з іншого боку, здатні передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв, технікумів і ВНЗ різних профілів.

Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з поліграфічними технологіями і комп’ютерними засобами додрукарської підготовки, навичками управлінської та педагогічної діяльності. У зв’язку з цим їм надається комплексна кваліфікація «інженер-педагог».