Анонс Міжнародного науково-практичного WEB-форуму «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

forum2019

Шановні колеги!

26‑28 березня 2019 року
планується проведення

Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму

«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

(зареєстровано у системі УкрІНТІ МОН України, посвідчення № 535 від 12.11.2018 року)

відкрити анонс як PDF

Продовжуючи активну діяльність у напрямі модернізації змісту освіти шляхом проведення інноваційних науково-практичних заходів запрошуємо до співорганізаторів за офіційною згодою провідні вітчизняні й зарубіжні наукові та освітні установи, які впроваджують досвід компетентнісної та трансдисциплінарної парадигм  розвитку суспільства, мають знання і досвід з інформатизації та модернізації освітніх середовищ щодо створення умов для набуття освіти впродовж життя, із впровадження адаптивного управління реформуванням освітніх систем, з формування й розвитку інтелектуального й трудового потенціалу держав, з розвитку обдарованості й талановитості учнівської молоді та забезпечення просування талановитій людині впродовж життя, створення STEM-освітніх механізмів підготовки підростаючого покоління.

Проект Форуму окреслює основні напрями роботи, які за пропозиціями співорганізаторів можуть коригуватися і додаватися:

  1. Трансдисциплінарна парадигма єдиного інформаційного освітнього простору: формування трудового та інтелектуального потенціалу держави.
  2. Реалії та перспективи розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти у співпраці загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних), вищих, позашкільних навчальних закладів і наукових установ.
  3. Інноваційні трансформації в економічній освіті: наступність професійної підготовки фахівців для галузі адміністрування і управління.
  4. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами.
  5. Освіта дорослих в умовах сталого розвитку інформаційного суспільства.
  6. Міжнародний досвід фундаментальних і прикладних досліджень розвитку дуальної освіти в умовах єдиного відкритого інформаційного освітнього простору.
  7. Науково-практичні засади електронної освіти: засоби, методики, технології, середовища.

Результати формування науково-програмного і організаційного комітетів Форуму будуть розміщуватися з 01.03.2019 року на сайтах установ і освітніх закладів:

http://man.gov.ua    –              Національний центр «Мала академія наук України» (м. Київ, Україна);
http://uipa.edu.ua    –              Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків, Україна);
https://adaptive.org.ua –         ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (м. Харків, Україна)

та установ, які станом на 15.02.2019 р. виявили згоду брати участь у спільній організації заходу, а саме:

http://nasoa.edu.ua –             Національна академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ, Україна);
http://ipood.com.ua –            Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна);
http://dduvs.in.ua –               Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна);
https://imzo.gov.ua –             Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (м. Київ, Україна);
http://ust.md –                        Tiraspol State University (Тираспольський державний університет, Республіка Молдова);
http://gu.edu.ge –                   Gory State Teaching University (Горійський державний педагогічний університет, Грузія);
http://www.dti.sk ‑                  DTI University (DTI університет, Словакія);
http://www.glau.kr.ua –        Льотна академія Національного авіаційного університету (м. Кропивницький, Україна);
http://nmc.ptu.org.ua –         Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області (м. Харків, Україна).

Прес-реліз Форуму, підготовлений за результатами формування співорганізаторської спілки, буде розміщено на сайтах установ співорганізаторів 05.03.2019 р. та розповсюджено засобами відповідних інформаційних ресурсів і мереж.

Увага! Наукові установи і освітні заклади для участі у співорганізації Форуму мають подати листи-згоди з окресленими пропозиціями щодо проведення заходу до 01 березня 2019 року (включно). Зразки документів-подання відправляються за запитом відповідно контактів:

+380967684707, e-mail: marilvross@gmail.com                –    Ростока Марина Львівна, к.пед.н. (доктор філософії), старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України» МОН України, НАН України, м. Київ;
+380671899993, e-mail: bondarenko_tc@uipa.edu.ua         –    Бондаренко Тетяна Сергіївна, к.пед.н., доцент кафедри Інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків;
+380965964834, e-mail: olgabanit@ukr.net                       –    Баніт Ольга Василівна,  к. пед. н., старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ.

З повагою, засновники Web-форуму

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 15 =