Купріянов О.В.

kupriyanov

Купріянов Олександр Володимирович

Kupriyanov Oleksandr Volodymyrovych

проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор

Освіта Харківський інженерно-педагогічний інститут, 1994, спеціальність «Технологія та обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні», кваліфікація інженер-педагог, інженер-механік
Вчений ступінь Кандидат технічних наук, дисертація на тему «Технологічне зниження енерговитрат при складанні з термодією», 1998.

Доктор технічних наук, дисертація на тему «Забезпечення якості високоточних з’єднань в умовах серійного виробництва на основі інформаційного супроводу технологічного процесу складання», 2016.

Вчене звання Професор, 2022.
Сертифікати, підвищення кваліфікації 1. Диплом Міжнародного інженера-педагога. International Engineering Educator ING-PAED IGIP, registered number UA-051, 2004.
2. Certificate of the Training Course “Computer Hardware Maintenance and Net Instrument Technology”. Tianjin University of Technology and Education, P.R.China, 2004.
3. Certificate of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems, registered number 0141 (108 hours), 2019.
4. Стажування в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Польща) за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» (180 годин, 6 кредитів ECTS), 2021.
5. Стажування в Університеті менеджменту освіти за програмою підвищення кваліфікації «Ректори, проректори університетів, академій, інститутів» (180 годин, 6 кредитів ECTS), 2021.
Сфери наукових інтересів організація комплектування для підвищення ефективності складання в машинобудуванні, комп’ютеризація навчального процесу
Викладає курси
  • Основи сучасних мов програмування
  • Програмна інженерія
  • Основи дистанційного навчання
  • Людино-комп’ютерна взаємодія
Публікації Профиль в Google Академия:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YaNOR6sAAAAJ&hl=ru
h-индекс: 5

ORCID: 0000-0003-0017-5751

Профіль в Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55574632700

Профіль в Web of Science:
https://publons.com/researcher/1726224/oleksandr-kupriyanov/

Профіль ResearchGate

Участь у наукових проектах 1. Держбюджетна тема МОН України “Дослідження впливу похибки геометрії форми на міцність з’єднань із натягом, зібраних індукційно – тепловим методом” (ДР № 0115U003275, 2015-2016).
2. Проєкт Еразмус+ “Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні“. Коротка назва проєкту: PAGOSTE (609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP). Тривалість проєкту: 2020 – 2023.
3. Керівник команди УІПА у Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України (Advance HE), що проводить Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тривалість проєкту: 2021 – 2022.
Володіння іноземною мовою Level B2 (Upper-Intermediate). Cambridge Assessment English, First Certificate in English (FCE), Verification Number B4739372, 2021.
Адміністративна робота 1. Генеральний секретар Української Національної секції IGIP, директор Центру інженерної педагогіки УІПА.
2. Головний редактор фахової збірки наукових праць «Машинобудування».

 

Один коментар до “Купріянов О.В.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =