Купріянов О.В.

kupriyanov

Купріянов Олександр Володимирович

Kupriyanov Oleksandr Volodymyrovych

проректор з наукової роботи, доктор технічних наук

Освіта Харківський інженерно-педагогічний інститут, 1994, спеціальність «Технологія та обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні», кваліфікація інженер-педагог, інженер-механік
Вчений ступінь Кандидат технічних наук, дисертація на тему «Технологічне зниження енерговитрат при складанні з термодією», 1998.

Доктор технічних наук, дисертація на тему «Забезпечення якості високоточних з’єднань в умовах серійного виробництва на основі інформаційного супроводу технологічного процесу складання», 2016.

Вчене звання Доцент, 2002.
Сертифікати, підвищення кваліфікації 1. Диплом Міжнародного інженера-педагога. International Engineering Educator ING-PAED IGIP, registered number UA-051, 2004.
2. Certificate of the Training Course “Computer Hardware Maintenance and Net Instrument Technology”. Tianjin University of Technology and Education, P.R.China, 2004.
3. Certificate of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems, registered number 0141 (108 hours), 2019.
4. Стажування в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Польща) за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» (180 годин, 6 кредитів ECTS), 2021.
Сфери наукових інтересів організація комплектування для підвищення ефективності складання в машинобудуванні, комп’ютеризація навчального процесу
Викладає курси
  • Основи сучасних мов програмування
  • Програмна інженерія
  • Основи дистанційного навчання
  • Людино-комп’ютерна взаємодія
Публікації Профиль в Google Академия:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YaNOR6sAAAAJ&hl=ru
h-индекс: 5

ORCID: 0000-0003-0017-5751

Профіль в Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55574632700

Профіль в Web of Science:
https://publons.com/researcher/1726224/oleksandr-kupriyanov/

Профіль ResearchGate

Публікації в eLIBRARY.RU. AuthorID: 190189

Найбільш вагомі публікації:

1. Куприянов А. В. Комплектование при сборке с подбором деталей / А. В. Куприянов // Сборка в машиностроении, приборостроении. – Москва : Машиностроение, – 2001. – №11. – С. 8-10.

2. Патент 57011 Україна, МПК(2010) F16C 43/00. Спосіб комплектування деталей для складання підшипників ковзання / О. В. Купріянов, Н. Ю. Ламнауер, М. К. Резніченко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2010 06971 ; заявл. 07.06.2010 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3. – 5 с.

3. Kovalenko Olena. Content Elements of Training Teachers of Engineering Disciplines [Electronic source] / Kovalenko Olena , Kupriyanov Oleksandr, Zelenin Hennadii : Proceedings of 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning and 41st International Conference on Engineering Pedagogy. Villach, Austria, 26-28 September 2012. 5 p. DOI: 10.1109/ICL.2012.6402026

4. Куприянов А.В. Моделирование прочности соединения с натягом при наличии погрешности геометрии формы / А.В.Куприянов // Сборка в машиностроении, приборостроении. – Москва : Машиностроение, – 2013. – №5. – С. 41-44. Посилання.

5. Куприянов А. В. Обобщенный подход к допусковому контролю / А. В. Куприянов // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2013. – Вып. 59. – С. 140-146.

6. Куприянов, А. В. Построение модели прочности цилиндрического соединения с натягом [Текст] / А. В. Куприянов, Н. Ю. Ламнауэр // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №3/7(75). – С. 4-8. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.42398

7. Куприянов А.В. Комплектирование двухэлементных соединений на основе ранжирования / А.В.Куприянов // Technologia i Automatyzacja Montazu: kwartalnik naukowo-techniczny. – 2017. – №1(95). – С. 15-20. e-ISSN-2450-8217. Посилання.

8. Bondarenko T., Kupriyanov O. (2018) Implementation of Mobile Testing System for Control of Students’ Educational Outcomes. In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 715. Springer, Cham. P. 760-765. DOI:10.1007/978-3-319-73210-7_88

9. Kupriyanov O. (2019) Ansys Simulation of the Joint Strength with the Interference Fit in the Presence of the Shape Geometry Error. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. P.72-78. DOI:10.1007/978-3-319-93587-4_8

10. Kovalenko D., Briukhanova N., Kupriyanov O., Kalinichenko T. (2019) Academic Determination of Technical Information Optimization Due to Information and Communication Technologies. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 917. Springer, Cham. Pages 25-34. DOI:10.1007/978-3-030-11935-5_3

11. Kupriyanov O., Romanov S. (2020) Simulation of Induction Heating for Railway Wheel Set Elements During Assembly and Disassembly. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. Pages 25-34. DOI:10.1007/978-3-030-22365-6_16

12. Kupriyanov O., Lamnauer N. (2021) Improvement of the Assembling Technology for Precision Joints Using the Dimensional Information. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_6

Участь у наукових проектах 1. Держбюджетна тема МОН України “Дослідження впливу похибки геометрії форми на міцність з’єднань із натягом, зібраних індукційно – тепловим методом” (ДР № 0115U003275, 2015-2016).

2. Проєкт Еразмус+ “Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні“. Коротка назва проєкту: PAGOSTE (609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP). Тривалість проєкту: 2020 – 2023.

Володіння іноземною мовою Level B2 (Upper-Intermediate). Лінгвістичний центр ХНУ ім. Каразіна, сертифікат №2017-9, 2017 р.
Адміністративна робота Генеральний секретар Української Національної секції IGIP, директор Центру інженерної педагогіки УІПА

 

Один коментар до “Купріянов О.В.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 2 =