Ящун Т.В.

 yaschun

Ящун Тетяна Вікторівна

Yaschun Tetjana Victorivna

доцент, кандидат технічних наук

Освіта Харківський державний університет, 1994, спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація математик-прикладник
Вчений ступінь кандидат технічних наук, дисертація на тему «Оцінка якості навчально-пізнавальної діяльності у системі «студент-комп’ютер»», 2000
Вчене звання доцент, 2002
Сертифікати, підвищення кваліфікації Диплом Міжнародного інженера-педагога. International Engineering Educator ING-PAED IGIP, registered number UA-018, 2002.
Сфери наукових інтересів ергономіка інформаційних технологій, якість навчального процесу, моделі та технології навчання, технології програмування
Викладає курси
  • Програмна інженерія
  • Інформаційні технології в освіті
  • Інформаційні системи і технології в управлінні освітньою організацією
  • Створення Windows додатків
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=yX-o-IIAAAAJ
h-індекс: 5

ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0497-9124

ResearcherID
https://publons.com/researcher/3002648/tatjana-yaschun/

Профіль ResearchGate

Найбільш вагомі публікації:

1. Ящун Т.В. Саморегуляция учебно-познавательной деятельности на основе компьютерных техноло-гий / Управління якістю професійної освіти. – Донецьк, ТОВ “Лебідь”. – 2001. – С. 172-175.
2. Ящун Т.В., Ашеров А.Т. Оценивание качества знаний с использованием аппарата не-четкой логики / Инновации в высшей техниче-ской школе России. –Выпуск 2. Современные технологии в ин-женерном образовании: Сб. ст. – М.: МАДИ (ТУ) – 2002. – С. 166-176.
3. С.Ф. Артюх, В.М. Приходько, А.Т. Ашеров, Т.В. Ящун, Е.В. Громов, И.В. Федоров Методологические и методические основы проектирования технологии оценки качества учебно-познавательной деятельности студентов при изучении инженерных дисциплин / Монография. – М.: МАДИ(ГТУ); Харьков: УИПА, 2002. – 180 с.
4. Ящун Т.В., Громов Є.В. Електронні засоби навчання: сучасні підходи до структури й технологій розроблення / Теорія і практика управління со-ціальними системами // Щоквар-тальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», № 1. – 2010. – С. 91-98.
5.   Ящун Т.В., Громов Е.В. Мотивационное обучение Web-программированию / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник на-укових праць. – Випуск 42-43. – Харків: УІПА. – 2014. – С. 210-219.

Свіжі публикації:

1. Kovalenko О., Briukhanova Т., Bondarenko Т., Yaschun T. Information and Computer Support for Adaptability of Learning in Higher Education Institutions / The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1135, pp. 1–9.
2. Ящун Т.В., Громов Є.В. Педагогічні аспекти розроблення методичного забезпечення для дистанційного навчання мови програмування C# / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – № 54-55. –Харків: УІПА, 2017. – С. 347-356.
3. Ящун Т.В., Громов Є.В, Фоміна Н.Р. Шляхи вдосконалення дистанційних методів профорієнтаційної роботи / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – № 56-57. –Харків: УІПА, 2017. – С. 285-296.
4. Ящун Т.В., Громов Є.В. Педагогічні аспекти навчання програмуванню на C# засобами створення багатомодульного проекту/ Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – № 58. –Харків: УІПА, 2018. – С. 85-95.
5. Ящун Т.В., Громов Є.В. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів: стан проблеми / Т. В. Ящун, Є. В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – № 62 –Харків: УІПА, 2019. – С. 62-76.
6. Ящун Т.В., Громов Є.В., Піршл Д. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів: практичні результати / Т. В. Ящун, Є. В. Громов, Д. Піршл // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – № 63 –Харків: УІПА, 2019. – С. 76-86.

Участь у наукових проектах Участь в НДР «Формування віртуального інформаційно-навчального середовища на базі хмарних технологій для навчання студентів комп’ютерних спеціальностей ВУЗів-партнерів» (2015–2018 р.р.)
Підвищення квалификації Сертифікат про участь у зимовій школі педагогічної майстерності «ОСВІТА 4.0 ТА ПЕДАГОГІЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ» 07-11 грудня  2020 року, УІПА, Харків, Україна. (30 годин).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =