Міжнародна наукова конференція ПОО-XLVII. Виступ О. Нечуйвітер та О. Литвина

21-24 вересня відбулася Міжнародна наукова конференція «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVII)». У роботі конференції взяли участь 140 учасників, серед яких були Нечуйвітер Олеся Петрівна та Литвин Олег Миколайович.

З 21 по 24 вересня 2021 року Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та ПАТ “Інститут інформаційних технологій” (м. Харків) провели Міжнародну наукову конференцію “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІI)”, присвячену 30-річчю незалежності України. Захід пройшов у режимі відеоконференції з використанням платформи Zoom.

У роботі конференції взяли участь 140 учасників, з них – 65 очно і 75 заочно, з 40 організацій та з 6 країн світу: України, Австрії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Білорусі. Серед учасників конференції: 6 академіків НАН України, 1 академік Академії наук вищої школи України (АН ВШ України), 3 члени-кореспонденти НАН України, 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (НАПН України), 36 докторів фізико-математичних наук, 23 доктори технічних наук, 33 кандидати фізико-математичних наук, 16 кандидатів технічних наук, 1 докторант, 8 аспірантів, 2 магістри, 3 студенти, наукові співробітники, викладачі та асистенти закладів вищої освіти.

Робота конференції передбачає виступи з науковими доповідями, дискусії та конкурс на кращу доповідь молодих вчених.

Конференція проходила на українській, російській та англійській мовах.
З науковими доповідями виступили: В. Задірака, О. Хіміч, М. Глазунов, І. Горбенко, Ю. Турбал, О. Литвин, П. Малачівський, О. Нечуйвітер, Ю. Першина, Я. Пізюр, М. Савкіна, Б. Шевчук, Б. Філь, Н. Хоменко, А. Недашковська, М. Недашковський, Я. Пелех, О. Попов, П. Єршов, В. Семенов, П. Стецюк, Н. Столяренко, В. Устименко, Я. Дерев’янко, Є. Каптьол, С. Кандій, П. Селюх, Н. Маслова, Д. Мігаль, Є. Острянська, А. Терещенко, В. Старков, В. Богаєнко, А. Бомба, В. Горбачук, І. Рижа, М. Войтко, Я. П’янило.

Нечуйвітер Олеся Петрівна, завідувачка нашої кафедри, доктор фізико-математичних наук виступила з доповіддю на тему «Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій загального виду».

Литвин Олег Миколайович, професор нашої кафедри, доктор фізико-математичних наук, Лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки виступив з доповіддю на тему «Аналіз результатів обчислювального експерименту відновлення розривних функцій двох змінних за допомогою проекцій».

Статті наших колег можна знайти за посиланням.

Бажаєм подальших творчих та наукових досягнень нашим колегам!

Більш докладна інформація за посиланнями:

http://iscopt.com.ua/index.php/uk/

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8247

http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =