Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму

forim2018Відкрити збірник матеріалів

Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу: [збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму (Київ-Харків, 22-23 березня 2018 р.) ; за заг. ред. : М.Л. Ростока, І.М. Савченко, Т.С. Бондаренко]. – Кропивницький : Вид-во Льотної академії Національного авіаційного університету, 2018. – 171 с.

У збірнику зосереджено матеріали Всеукраїнського науково-практичного Web-форуму, який відбувся 22-23.03.2018 року на засадах спільної діяльності Української інженерно-педагогічної академії, Національного центру «Мала академія наук України», Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області, Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Льотної академії Національного авіаційного університету, Національної академії статистики, обліку і аудиту, Люботинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Люботинської міської ради Харківської області та інших навчальних закладів і освітніх установ України, що здійснюють свою діяльність у руслі розбудови єдиного інформаційного простору української освіти та визначаються стратегією сталого і випереджального розвитку своїх колективів, спрямовують свій рух на майбутнє, зокрема на виявлення, формування і розвиток інтелектуального і трудового потенціалу нашої держави. Важливий акцент в організації публікацій даних матеріалів зроблено на статті авторів, які вмістили певний досвід практичної реалізації ідей, здобутків, результатів науково-педагогічних досліджень, експериментальних дослідів і прикладних впроваджень.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − nine =