Співробітництво з навчальними та науково-дослідними установами України

  1. Науково-практичний семінар «Використання платформи дистанційного навчання е-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу» 26 квітня 2016 р., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України м. Київ. (Організатор: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України м. Київ). Доповідь «Побудова системи дистанційного навчання на основі хмарних сервісів пошукової системи Google» к.пед.н., доц. кафедри інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій УІПА Бондаренко Т.С., аспірант кафедри інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій УІПА Агєєва О.О.
  2. Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні системи управління в освіті» 17-23 вересня 2016 р., м. Залізний порт (Організатори: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Українська інженерно-педагогічна академія, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології Університету менеджменту освіти, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Доповідь «Система моніторингу якості професійної підготовки інженерів-педагогів як засіб ефективного управління в освітній сфері» к.пед.н., доц. кафедри інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій УІПА Бондаренко Т.С.
  3. Науково-практичний вебінар «Організаційно – педагогічні умови створення електронних навчальних ресурсів для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі в інформаційно – освітньому середовищі ПТНЗ» 19 жовтня 2016 р., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України м. Київ. (Організатори: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Українська інженерно-педагогічна академія, Криворізький металургійний інститут національної металургійної академії України, Навчально-методичний кабінет ПТО у місті Києві). Доповідь на тему «Інформаційна підтримка моніторингу формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів» к.пед.н., доц. кафедри інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій УІПА Бондаренко Т.С.
  4. Вступний вебінар у рамках тренінгу «Розробка електронного контенту для використання у системі дистанційного навчання e-learning.org.ua» 24 жовтня 2016 р., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України м. Київ. (Організатори: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Українська інженерно-педагогічна академія). Доповідь на тему «Досвід побудови системи дистанційного навчання закладів профтехосвіти харківського регіону на платформі системи навчального менеджменту MOODLE» к.пед.н., доц. кафедри інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій УІПА Бондаренко Т.С.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 4 =