Вітаємо магістрантів з успішним захистом кваліфікаційних робіт зі спеціальності Професійна освіта (Цифрові технології)

На кафедрі пройшли захисти кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальності Професійна освіта (Цифрові технології). До складу Державної екзаменаційної комісії входили:

Голова доктор фіз.-мат. наук, доцент, Першина Юлія Ігорівна
Члени ЕК
проректор з наукової роботи, д.т.н., професор, Купріянов Олександр Володимирович;
декан ф-ту Інноваційних технологій, к.т.н., доцент Кондратюк Олег Леонідович;
зав. кафедрою інформаційних комп’ютерних технологій і математики, д.ф-м.н., професор, Нечуйвітер Олеся Петрівна;
д.пед.н., професор каф. інформаційних комп’ютерних технологій і математики Бондаренко Тетяна Сергіївна;
к.пед.н., доцент каф. інформаційних комп’ютерних технологій і математики Сажко Галина Іванівна;
к.пед.н., доцент каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти,  Ковальська Вікторія Сергіївна;
д.пед.н., доцент каф. доцент кафедри технологічної та професійної підготовки Центральноукраїнського державного університету, Трифонова Ольга Михайлівна.

Члени комісії відмітили актуальність магістерських робіт, їх практичну значущість, зокрема можливість застосування в освітньому та науковому просторі. Здобувачі успішно пройшли захист дипломних проєктів та отримали кваліфікацію магістра зі спеціальності
015 Професійна освіта (Цифрові технології).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + one =