Результати опитування

Результати опитування здобувачів освіти за освітніми програмами

2020-2021 осінь

Здобувачі вищої освіти за освітніми програмами Професійна освіта (Комп’ютерні технології), Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) й Комп’ютерні науки ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=1690.

2. В опитування прийняли участь 50% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 4,43;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 4,43;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 4,14;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 4,86;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,29;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 60%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 60%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 65%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 95%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 85%, Консультації: 57%; Тренінги: 28%; Участь у науковій роботі: 14%, Участь у громадській роботі: 28%; Участь в культурно-просвітницькій роботі: 28%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 60%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 28%, Завеликий обсяг завдань – 14%, Не вміння раціонально організовувати власний час – 43%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 14%, Нецікаво виконувати завдання – 8 %;
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 3,7;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 43%;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 14%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,86;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 8;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – «Робити більше занять з комп’ютерних дисциплін в аудиторіях», «Якщо лекція чи екзамен/залік проходить дистанційно і на них буде присутня велика кількість людей, то буде краще якщо, назначити окрему людину, що буде відповідальна за пропуск студентів», «Щоб викладач добре володів матеріалом та не просто зчитував з презентації; менше навантажувати студентів по тим дисциплінам, які не грають великої ролі», «Можливість обирати теми курсових робіт і дисципліни», «Менше теорії – більше практики»;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 85%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Серед порад, що висловлюють студенти, слід наділити увагу збільшенню кількості комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, підсиленню практичної підготовки та надання більшої самостійності студентам у виборі траєкторії навчання.
Аналіз спеціальної частини опитування, що стосується питань викладання на окремих курсах, дозволяє виділити перелік дисциплін, які здобувачі освіти рекомендують додати до ОП для удосконалення якості підготовки, а саме:
• Веб-дизайн;
• JavaScript;
• Цифрова та мікропроцесорна техніка;
• Архітектура комп’ютерів;
• Киберспорт. Апаратна інженерія ПК;
• Дисципліни, пов’язані з програмуванням;
• Програмування роботів;
• Математика.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Цифрові технології) ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=83255.

2. В опитування прийняли участь 40% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 5;
• Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 10;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 100%, Тренінги: 100%; Участь у науковій роботі: 100%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 100
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 100 %;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 50%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 10;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 10;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей здобувачів вищої освіти на загальні питання дозволяє зробити висновок про задоволеність освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити значну кількість позитивних відповідей, що свідчить про переосмислення магістрами загальної концепції навчання.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=89436.

2. В опитування прийняли участь 50% аспірантів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 5;
• Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 10;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 50%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 100%, Тренінги: 100%; Участь у науковій роботі: 100%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 100
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 2;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 50 %;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 100%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 10;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 10;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей аспірантів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти ступеня «PhD» задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити бажання аспірантів приймати участь у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП, що свідчить про їхню професійну свідомість. Практично всі аспіранти мають бажання займатися науковою діяльністю.

[згорнути]
Випускники за освітніми програмами Професійна освіта (Комп’ютерні технології) і Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1aPHqmb6BW4JppHonCHp28pv3S_1IoWk0xQWt9o5gCU8/viewform?

2. В опитування прийняли участь 11 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 45,5%;
• Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 63,6%;
• Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4 (за 5-ти бальною шкалою);
• Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 3,8 (за 5-ти бальною шкалою);
• Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,6 (за 5-ти бальною шкалою);
• Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4 (за 5-ти бальною шкалою);
• Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в академії – 4,7 (за 5-ти бальною шкалою);
• Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,9 (за 5-ти бальною шкалою);
• Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 3,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – конкурентоздібність, правильне презентування себе як спеціаліста потенційним роботодавцям, знання з системного адміністрування;
• Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – Трудове право, Мережеві технології та кібербезпека, Оброблення текстової та графічної інформації, більше практичних дисциплін, більше комп’ютерних дисциплін, уроки з надання першої допомоги;
• Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – Філософію (для магістрів), зменшити кількість педагогічних й загальних гуманітарних дисциплін.
• Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Відремонтувати 4 корпус», «Мати більше практичного матеріалу та найсучасніше обладнання», «Більше практичних занять зі спеціальності, сучасно обладнати комп’ютерні класи», «Зменшити надмірне навантаження з деяких предметів», «Виконати реконструкцію академії та двору на більш сучасний вигляд».
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 91%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про досить високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
• Посилити увагу питанням працевлаштування випускників в IT-компаніях;
• Переглянути навчальний план з позиції оновлення змісту й назв навчальних дисциплін, а саме у навчальний план освітньої програми Професійна освіта (Цифрові технології) включити сучасні дисципліни.
• Переглянути навчальний план з позиції збільшення професійної комп’ютерної складової.
• Рекомендувати адміністративному складу академії приділити більшу увагу посиленню матеріальної бази підготовки.
5. Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1WJQ8h3SFa6w7sWoHCZx_qxEpEHKi0gdCurGj4ZkUufQ/edit?ts=60631ee7.
В опитування прийняли участь керівний склад Центру довузівської освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна й Школи 2, м. Конотоп. Підготовка випускника оцінена максимальними балами за всіма питаннями. Роботодавці висловили такі побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА: «Більше приділити увагу формуванню інформаційно-комп’ютерної грамотності».
6. Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/14MWBOSxF1wFRhoaCfZ4eOzKHhwwEwmPG6vtC13fGYlg/edit?ts=60631ec8.
В опитування прийняв участь 1 роботодавець з АТ ХКФ Глобус. Підготовка випускника оцінена високими балами майже за всіма питаннями. Роботодавець висловили такі побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА: «Сфера поліграфії активно розвивається у напрямку цифрового друку. Фахівцям необхідно володіти знаннями щодо: профілювання та калібрування моніторів, норм освітлення, побудування кольорових профілів друкарських машин для різних типів паперу, побудування компенсаційних кривих для растрової точки на офсетній формі, принципи роботи систем RIP, додрукарської підготовки видань».

2020-2021 осінь

Здобувачі вищої освіти за освітніми програмами Професійна освіта (Комп’ютерні технології), Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) й Комп’ютерні науки ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=1690.
[згорнути]

2. В опитування прийняли участь 50% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 4,43;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 4,43;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 4,14;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 4,86;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,29;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 60%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 60%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 65%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 95%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 85%, Консультації: 57%; Тренінги: 28%; Участь у науковій роботі: 14%, Участь у громадській роботі: 28%; Участь в культурно-просвітницькій роботі: 28%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 60%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 28%, Завеликий обсяг завдань – 14%, Не вміння раціонально організовувати власний час – 43%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 14%, Нецікаво виконувати завдання – 8 %;
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 3,7;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 43%;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 14%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,86;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 8;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – «Робити більше занять з комп’ютерних дисциплін в аудиторіях», «Якщо лекція чи екзамен/залік проходить дистанційно і на них буде присутня велика кількість людей, то буде краще якщо, назначити окрему людину, що буде відповідальна за пропуск студентів», «Щоб викладач добре володів матеріалом та не просто зчитував з презентації; менше навантажувати студентів по тим дисциплінам, які не грають великої ролі», «Можливість обирати теми курсових робіт і дисципліни», «Менше теорії – більше практики»;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 85%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Серед порад, що висловлюють студенти, слід наділити увагу збільшенню кількості комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, підсиленню практичної підготовки та надання більшої самостійності студентам у виборі траєкторії навчання.
Аналіз спеціальної частини опитування, що стосується питань викладання на окремих курсах, дозволяє виділити перелік дисциплін, які здобувачі освіти рекомендують додати до ОП для удосконалення якості підготовки, а саме:
• Веб-дизайн;
• JavaScript;
• Цифрова та мікропроцесорна техніка;
• Архітектура комп’ютерів;
• Киберспорт. Апаратна інженерія ПК;
• Дисципліни, пов’язані з програмуванням;
• Програмування роботів;
• Математика.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Цифрові технології) ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=83255

2. В опитування прийняли участь 40% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 5;
• Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 10;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 100%, Тренінги: 100%; Участь у науковій роботі: 100%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 100
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 100 %;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 50%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 10;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 10;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей здобувачів вищої освіти на загальні питання дозволяє зробити висновок про задоволеність освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити значну кількість позитивних відповідей, що свідчить про переосмислення магістрами загальної концепції навчання.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=89436

2. В опитування прийняли участь 50% аспірантів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 5;
• Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 10;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 50%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 100%, Тренінги: 100%; Участь у науковій роботі: 100%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 100
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 2;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 50 %;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 100%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 10;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 10;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей аспірантів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти ступеня «PhD» задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити бажання аспірантів приймати участь у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП, що свідчить про їхню професійну свідомість. Практично всі аспіранти мають бажання займатися науковою діяльністю.

[згорнути]
Випускники за освітніми програмами Професійна освіта (Комп’ютерні технології) і Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1aPHqmb6BW4JppHonCHp28pv3S_1IoWk0xQWt9o5gCU8/viewform?edit_requested=true

2. В опитування прийняли участь 11 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 45,5%;
• Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 63,6%;
• Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4 (за 5-ти бальною шкалою);
• Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 3,8 (за 5-ти бальною шкалою);
• Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,6 (за 5-ти бальною шкалою);
• Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4 (за 5-ти бальною шкалою);
• Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в академії – 4,7 (за 5-ти бальною шкалою);
• Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,9 (за 5-ти бальною шкалою);
• Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 3,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – конкурентоздібність, правильне презентування себе як спеціаліста потенційним роботодавцям, знання з системного адміністрування;
• Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – Трудове право, Мережеві технології та кібербезпека, Оброблення текстової та графічної інформації, більше практичних дисциплін, більше комп’ютерних дисциплін, уроки з надання першої допомоги;
• Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – Філософію (для магістрів), зменшити кількість педагогічних й загальних гуманітарних дисциплін.
• Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Відремонтувати 4 корпус», «Мати більше практичного матеріалу та найсучасніше обладнання», «Більше практичних занять зі спеціальності, сучасно обладнати комп’ютерні класи», «Зменшити надмірне навантаження з деяких предметів», «Виконати реконструкцію академії та двору на більш сучасний вигляд».
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 91%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про досить високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
• Посилити увагу питанням працевлаштування випускників в IT-компаніях;
• Переглянути навчальний план з позиції оновлення змісту й назв навчальних дисциплін, а саме у навчальний план освітньої програми Професійна освіта (Цифрові технології) включити сучасні дисципліни.
• Переглянути навчальний план з позиції збільшення професійної комп’ютерної складової.
• Рекомендувати адміністративному складу академії приділити більшу увагу посиленню матеріальної бази підготовки.

[згорнути]
Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1WJQ8h3SFa6w7sWoHCZx_qxEpEHKi0gdCurGj4ZkUufQ/edit?ts=60631ee7

В опитування прийняли участь керівний склад Центру довузівської освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна й Школи 2, м. Конотоп. Підготовка випускника оцінена максимальними балами за всіма питаннями. Роботодавці висловили такі побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА: «Більше приділити увагу формуванню інформаційно-комп’ютерної грамотності»

[згорнути]
Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/14MWBOSxF1wFRhoaCfZ4eOzKHhwwEwmPG6vtC13fGYlg/edit?ts=60631ec8

В опитування прийняв участь 1 роботодавець з АТ ХКФ Глобус. Підготовка випускника оцінена високими балами майже за всіма питаннями. Роботодавець висловили такі побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА: «Сфера поліграфії активно розвивається у напрямку цифрового друку. Фахівцям необхідно володіти знаннями щодо: профілювання та калібрування моніторів, норм освітлення, побудування кольорових профілів друкарських машин для різних типів паперу, побудування компенсаційних кривих для растрової точки на офсетній формі, принципи роботи систем RIP, додрукарської підготовки видань»

[згорнути]

2019-2020 весна

Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 83% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Можливість самостійно обирати дисципліни – 4,31;
•Можливість обирати теми для курсових робіт – 4,29;
•Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 4,06;
•Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 4,37;
•Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,26;
•Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 72,45%;
•Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 64,29%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 64,29%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 94,9%;
•Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 68,37%;
•В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 42,86%, Консультації: 27,55%; Тренінги: 48,98%; Участь у науковій роботі: 20,41%, Участь у громадській роботі: 8,16%; Участь в культурно-просвітницькій роботі: 17,35%;
•Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 69,39 %;
•Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 28,57%, Завеликий обсяг завдань – 23,47%, Не вміння раціонально органі-зовувати власний час – 8,16%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 14,29%, Нецікаво виконувати завдання – 8,16%;
•Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,29;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 45,92%;
•Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 43,88%;
•Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,59;
•Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не ви-правдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,45;
•Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – Більше практики, Додати більше інженерних дисциплін, відмінити «Систему поглиблення»;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 82,65%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Серед порад, що висловлюють студенти, слід наділити увагу збільшенню практичної частки викладання. Слід зазначити, що питання «Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП?» та «Чи хотіли б Ви бу-ти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?» виявилися незрозу-мілими для опитуваних, більша частка студентів (33-36%) дала на них відповідь «Не знаю».
Аналіз спеціальної частини опитування, що стосується питань викладання на окремих курсах, дозволяє виділити перелік дисциплін, які доцільно включити в ОП для удосконалення якості підготовки, а саме:
•Програмне й апаратне устаткування ПК;
•Об’єктно-орієнтоване програмування;
•3d, IOS програмування;
•Програмування на JS;
•Теорія ігор;
•Сучасні засоби програмування й програмного забезпечення;
•Захист інформації;
•Штучній інтелект;
•Дисципліни, пов’язані з програмуванням.
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «бакалавр» пропонується у навчальний план включити дисципліни, а саме:
•Основи сучасних мов програмування;
•Основи комп’ютерних технологій;
•Інструментальне забезпечення E-Learning;
•Віртуальна і доповнена реальність;
•Платформенно-незалежні мови програмування;
•Мобільні та Web-платформи

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 62,5% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають усереднені оцінки, що фактично співпадають з оцінками здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології).
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання.
Аналіз спеціальної частини опитування, що стосується питань викладання на окремих курсах, дозволяє виділити перелік дисциплін, які доцільно включити в ОП для удосконалення якості підготовки, а саме:
•Adobe Photoshop, Experience Design, Premiere Pro;
•Психологія професійного спрямування;
•Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка.
4. Урахувати у навчальному плані освітньої програми Професійна освіта (Видав-ничо-поліграфічна справа) пропозиції студентів, отримані за результатами їхнього опитування, а саме до нього пропонується включити дисципліни:
•Комп’ютерні технології оброблення інформації;
•Графіка та візуалізація.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 60% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Можливість самостійно обирати дисципліни – 4,61;
•Можливість обирати теми для курсових робіт – 3,05;
•Можливість обирати теми дипломних робіт – 3,33;
•Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 3,56;
•Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 4,17;
•Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,22;
•Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 92%;
•Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 56%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 100%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
•Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 72%;
•В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 5%, Тренінги: 56%; Участь у науковій роботі: 39%;
•Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 78%;
•Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 44,4%, Завеликий обсяг завдань – 11,1%, Не вміння раціонально організо-вувати власний час – 0%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 27,8%, Не-цікаво виконувати завдання – 11,1%;
•Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,67;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 56 %;
•Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 61%;
•Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 8,89;
•Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не ви-правдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,89;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 88%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити незадоволеність деяких магістрів відсутністю самостійно-сті під час обирання тематики курсових й дипломних робіт. Також цікавим, у порів-нянні з результатами опитування бакалаврів, є процент магістрів, що мають бажання займатися науковою роботою – 39% й приймати участь у професійноспрямованих тренінгах – 56%, що свідчить про їхню професійну зрілість та усвідомленість. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується задоволеністю якістю викладан-ня та рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про пере-осмислення ними загальної концепції навчання.
У спеціальній частині опитування магістрами рекомендується «Включати до на-вчального плану більше технічних дисциплін, так як на сьогоднішній день є забагато педагогічних».
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік:
•надати змогу майбутнім магістрам самостійно обирати теми курсових робіт;
•надати змогу майбутнім магістрам самостійно обирати теми дипломних робіт;
•активніше залучати магістрів до наукової діяльності й написання наукових публіка-цій з викладачами кафедри;
•проводити професійноспрямовані тренінги.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 100% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають усереднені оцінки, що фактично співпадають з оцінками здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології).
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Майбутні магістри мають бажання займатися науковою діяльністю та удосконалювати свої практичні навички.
У спеціальній частині опитування магістрами рекомендується додати да навчаль-ного плану дисципліну «Теорія ігор».
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «магістр» пропонується ввести зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік, аналогічні запропонованим змінам навчального процесу для здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр».

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 100% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
•Можливість обирати теми для курсових робіт – 4,67;
•Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
•Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
•Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
•Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 9,33;
•Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
•Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 100%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
•Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
•В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? –Консультації – 66%, Тренінги: 66%; Участь у науковій роботі: 66%;
•Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
•Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,67;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 100%;
•Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 33%;
•Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 9,67;
•Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не ви-правдані, 10 – Повністю виправдані) – 9,67;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти ступеня «PhD» повністю задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити незрозумілість питання «Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?», на яке 66,6% опитуваних відповіли «Не знаю». Практично всі аспіранти мають бажання займатися науковою діяльністю та брати участь у консультуванні інших для підняття свого професійного рівня. Освітня програма підготовки аспірантів отримала максимальні бали за якістю підготовки, що свідчить про ефективну взаємодію наукових керівників зі своїми аспірантами.
У спеціальній частині опитування аспірантами рекомендується додати до навча-льного плану дисципліну «Математичний та статистичний аналіз».
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD» можна зробити висновок, що дана освітня програма повністю відповідає сучасності й не має суттєвих зауважень, що вказували би на необхідність її модифікації

[згорнути]
Випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/sZPH1VNfYnHpp1qR6

2. В опитування прийняли участь 10 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 50%;
•Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 60%;
•Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4,1;
•Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 4,1;
•Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,4;
•Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4,2;
•Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в ака-демії – 4,7;
•Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 3,6;
•Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,5;
•Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,6;
•Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 3,3;
•Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,9;
•Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – Photoshop, Illustrator, After Effects, 3d maxs, Autodesk Maya, Zbrush, Blender, гнучкості, більше годині приділяти самоосвіті, елементи, які з’явилися в останніх версіях c#, c++, Entity framework, UWP, WPF, React, Angular, глибші знання з програмування, більше охоплення;
•Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – більше практичних занять з вивчення програм, які зараз використовуються на ринку, Кібербезпека, Системне адмініст-рування, Тестування програмного забезпечення, Основи алгоритмізації, Програмування ігор
•Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – Історію, Політологію, Культуру, Фізику, Укр.мову, Word, Excel і PowerPoint, Педагогіку (принаймні зменшити її кількість), Охорону праці;
•Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Освіта як для майбутнього викладача є досить якісною, але оскільки заробітна плата за даною посадою є некон-курентоздатною, то доводиться шукати альтернативу в інших галузях. Хотілося б більше саме сучасних практичних знать із комп’ютерних технологій. У випускника повинно буди якісне портфоліо робіт», «Більш нову та сучасну техніку», «Вчити як умога у ширшому диапазоні. Як кіберзахист, системне адміністрування, ознайомити з великою кількістью мов програмування. І дати студентам більше займатися самоосвітою. Щоб освітній процес був різноманітним, а студент сам вирішить куди йому іти далі», «Певний матеріал є застарілим», «Більше комп’ютерних дисциплін»
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 70%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про досить високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
•Посилити увагу питанням працевлаштування випускників в IT-компаніях;
•Переглянути навчальний план з позиції оновлення змісту й назв навчальних дисцип-лін, а саме у навчальний план освітньої програми Професійна освіта (Комп’ютерні технології) включити сучасні дисципліни:
•Основи сучасних мов програмування;
•Інструментальне забезпечення E-Learning;
•Віртуальна і доповнена реальність;
•Платформенно-незалежні мови програмування;
•Мобільні та Web-платформи
•Переглянути навчальний план з позиції збільшення професійної комп’ютерної складової.

[згорнути]
Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології), проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/mDj1CtSCAicE3Fna6

В опитування прийняв участь завідувач відділенням Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій, в якому працює 1 випускник. Підготовка випускника оцінена максимальними балами за всіма питаннями.

[згорнути]
Випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/TxsYZR94ViCW2hXW7

2. В опитування прийняли участь 4 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 100%;
•Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 100%;
•Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4,5;
•Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 4,25;
•Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,5;
•Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4;
•Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в ака-демії – 4,5;
•Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4;
•Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,75;
•Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,5;
•Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 4;
•Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,75;
•Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – характеристики сучасного обладнання, мислити більш процесно, маштабувати процеси до рівня підприємства, мало проводиться конференцій в галузі поліграфічного виробництва, недостатня кількість майстер-класів, потрібно більше практичної діяльності
•Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – Сучасне обладнання, та розвиток технологій, розширити дисципліну додрукарської підготовки й провести інтеграцію новітніх процесів з цієї дисципліни, Психологія;
•Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – треба посилити про-фесійні знання студентів й спростити навантаження зі сторони педагогічного вектору. Оскільки ба-гато курсів з “педагогіки” просто повторюють самі себе, через це залишається мало часу на розвиток професійних (наприклад: поліграфічних) ЗУН у студентів. А це являється проблемою. Наразі ринку потрібні не просто класні педагоги, а галузеві спеціалісти зі знаннями освітнього процесу (так би мовити наставники);
•Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Практики більше», «Запрошуйте галузевих спеціалістів на майстер-класи для студентів. Розширюйте їх коло знайомст та можливостей. Давайте їм можливість проявити себе у різних сферах поки вони ще навчаються», «Більше семінарів, тренінгів та практичної діяльності»;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
•Переглянути навчальний план з позиції оновлення змісту й назв навчальних дисциплін.
•Переглянути навчальний план з позиції збільшення професійної поліграфічної складової.

[згорнути]
Випускники за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/cufvXF8BNBEm26Dp6

2. В опитування прийняли участь 3 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 100%;
•Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 100%;
•Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4,67;
•Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 5;
•Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 5;
•Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4,67;
•Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в академії –5;
•Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4,33;
•Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 5;
•Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,67;
•Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 4;
•Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 5;
•Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – відсутні зауваження;
•Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – – «Креслення»;
•Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – «Філософія»;
•Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Зменшити кількість педагогічних дисциплін»;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. У випускників не виникло майже ніяких зауважень з освітнього процесу за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD».

5. Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Прикладна математика, проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/QrdAuMcxcRKxJ46k9.
6. В опитування прийняв участь роботодавець з Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА, м. Бахмут, де працює 2 колишніх аспіранта за освітньою програмою Прикладна математика. Підготовка випускника оцінена максимальними балами майже за всіма питаннями.

[згорнути]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + five =