Загальна інформація

Кафедру інформаційних комп’ютерних технологій і математики очолює доктор фізико-математичних наук, Нечуйвітер Олеся Петрівна.

На кафедрі на постійній основі працюють 14 викладачів, два співробітника допоміжного персоналу. П’ять викладачів – доктори наук (36%), 11 мають вчені ступені та звання (79%).

Кафедра випускає бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

Наукова робота

На кафедрі інформаційних комп’ютерних технологій і математики продовжує розвиток наукова школа «Якість людино-технічних систем управління і навчання», засновником якої був професор Аківа Товійович Ашеров.  В рамках цієї наукової школи захистилося 10 кандидатів технічних та педагогічних наук.

На кафедрі плідно працює наукова школа «Теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням операторів інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації функцій» під керівництвом Лаурета Державної премії України в галузі науки і техніки, професора  Олега Миколайович Литвина.

Навчально-методична робота

Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики є базовою кафедрою академії для дисциплін «Інформаційні і комунікаційні технології», «Вища математика», «Інструментальне забезпечення E-Learning» і «Технології цифровізації управління».

Кафедра є випускаючою для трьох спеціальностей. Викладачі кафедри проводять заняття зі студентами починаючи з першого курсу і до вручення дипломів. Все це обумовлює великий обсяг навчально – методичної роботи, що проводиться на кафедрі. Викладачі кафедри підготували і постійно удосконалюють близько 30 навчальних курсів.

У навчальному процесі поряд з традиційними засобами навчання, адаптовані до сучасних вимог, широко використовуються технології дистанційного навчання. Високій якості навчання також сприяє хороша матеріально – технічна база, що включає дві лабораторії і сучасний комп’ютерний клас. За останні п’ять років видано 4 підручників і навчальних посібників, впроваджені в навчальний процес більш 100 методичних розробок, конспектів лекцій, програм, поставлено 200 годин лабораторних робіт.

Міжнародні зв’язки

Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики є провідною в міжнародному співробітництві академії. На базі кафедри працює Український Національний моніторинговий комітет Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP). Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних вузів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP (Центр інженерної педагогіки) в значній мірі для проведення занять залучає викладачів кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики.

У викладачів кафедри налагоджено довгострокове співробітництво з Технічним університетом Габрово (Болгарія) і Університетом в Ніші (Сербія).

Пропонуємо навчання

Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики проводить набір на постійно діючі курси:

  • Основи HTML і CSS;
  • Програмування PHP;
  • JavaScript;
  • Photoshop для початківців.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =