Професійна освіта (Цифрові технології)

>

Де я зможу працювати?

Сфера «інформаційні технології» (Information Technologies, IT) є рушійною силою глобальних змін у всьому світі і займає сьогодні особливе місце в економіці України. Інформаційні технології, стабільно розвиваючись вже більше 50 років, зараз вступили в фазу експоненціального зростання. IT ринок в Україні один з найбільш популярних і швидкозростаючих ринків праці. Неможливо не помітити той великий відсоток вакансій в сфері IT, який присутній на сайтах працевлаштування. За оцінками фонду AVentures Capital, в Україні вже сформована мультиміліардна IT-индустрия. У місцевих IT-компаніях працюють близько 100 тис. програмістів, причому це розробники світового класу. Україна зараз знаходиться на першому місці за кількістю розробників в Східній і Центральній Європі, і кількість айтішників в Україні зростає щорічно на 20% при стабільно високому рівні зарплат. Професія ця «молода» – середній вік працівника IT в Україні – 25 років. При цьому 74% людей, що працюють в IT мають вищу освіту, що говорить про високу інтелектуальності цього ринку.

В IT-сфері існує чимало цікавих і перспективних напрямків. На сучасному ринку праці представлені різні фахівці IT-сфери, зокрема:

 • Програміст
 • Спеціаліст із захисту інформації, адміністратор
 • Розробник і адміністратор баз даних
 • Розробник і контент-менеджер сайтів
 • Тестувальник

Випускник цієї спеціальності може влаштуватися на роботу не тільки в IT компанію, але і в іншу велику компанію. Наприклад, банкам обов’язково потрібно власне програмне забезпечення. Наша інженерно-педагогічна освіта в сфері інформаційних технологій дає його власникові подвійну перевагу. З одного боку, як професіонал в області комп’ютерних технологій (саме так визначено кваліфікація випускника нашої спеціальності в дипломі магістра), Ви будете затребувані на ринку IT-індустрії, а з іншого боку Ви як інженер-педагог можете працювати на ринку освітніх послуг у сфері професійної підготовки фахівців комп’ютерного профілю. Основні вимоги, які пред’являються IT-фахівцям: технічна освіта, широкий кругозір в області нових технологій, знання і вміння за обраним напрямом, англійська мова на рівні читання технічної документації. Все це ви можете отримати в результаті навчання на нашій спеціальності «Професійна освіта (Цифрові технології)».

Коротка характеристика навчального плану спеціальності «Професійна освіта (Цифрові технології)»

Навчальний план побудований за модульним принципом і включає наступні групи дисциплін:

 • Фундаментальні дисципліни: Вища математика; фізика; Інформатика і комп’ютерні технології; Комп’ютерні технології в офісі; Інженерна і комп’ютерна графіка.
 • Загальноінженерні дисципліни: Теоретичні основи електротехніки; Електричні методи і засоби вимірювання; Безпека життєдіяльності та цивільного захисту; Основи енерго і ресурсозбереження; Основи охорони праці; Психологія праці.
 • Професійно-орієнтовані комп’ютерні дисципліни: Операційні системи; Інтернет технології; Інформаційні системи в управлінні та навчанні; Програмне забезпечення систем управління та навчання; Управління інформацією і інтелектуальні системи; Графіка і візуалізація; Взаємодія людина-комп’ютер; Цілісність і безпека інформації; Програмна інженерія; Соціальні та професійні питання програмування.
 • Професійно-орієнтовані педагогічні дисципліни: Методологічні та дидактичні основи професійної освіти; Основи інженерно-педагогічної творчості; Психологія; Вікова і педагогічна психологія Методика професійного навчання; Комп’ютерні технології навчання; Креативні технології навчання та ін.
 • Економічні, правові та соціальні дисципліни: Іноземна мова; Іноземна мова професійно-ділового спілкування; Український професійний мову; Філософія; Економіка; Соціальна та корпоративна безпека тощо.

Термін навчання за спеціальністю «Професійна освіта (Цифрові технології)»в УІПА

 • 4 роки для бакалавра (після коледжу або технікуму 2 роки);
 • потім 1,5 року для магістра.

Характеристика навчального плану

 • 1 – 3 курси – вивчення основного блоку навчальних дисциплін, ознайомча та технологічна практика;
 • 4 курс: теоретичне навчання за програмою підготовки бакалавра за спеціальністю «Професійна освіта (Цифрові технології)», навчальна, виробнича і педагогічна практика, державні іспити.
 • 5 – 6 курси для магістрів теоретичне навчання за програмою підготовки магістра за спеціальністю «Професійна освіта (Цифрові технології)», педагогічна та переддипломна практика, дипломне проектування, захист випускної роботи магістра перед державною екзаменаційною комісією.

По закінченню 4-х років навчання видається диплом бакалавра і присвоюється кваліфікація «Спеціаліст в області комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій».

По закінченню магістерського навчання видається диплом магістра і присвоюється кваліфікація «Професіонал в області комп’ютерних технологій, викладач дисциплін в галузі комп’ютерних технологій».

diplom_bachelor

Система знань і умінь для нашої спеціальності «Професійна освіта (Цифрові технології)»

Інженер-педагог за фахом  знатиме:

 • структурні елементи персонального комп’ютера, принципи побудови сімейств операційних систем;
 • принципи алгоритмізації та складання програм на мовах процедурного, об’єктно-орієнтованої і Web-програмування;
 • принципи практичного застосування технологій програмування;
 • принципи роботи з інтерактивними засобами створення інтелектуальних продуктів, методи і засоби представлення результатів інтелектуальної діяльності;
 • теорію реляційних баз даних; структуру інформаційних систем і систем автоматизованого проектування і принципи роботи з ними;
 • принципи і засоби організації інформаційних мереж, засоби телекомунікації для обміну інформацією та спільної інтелектуальної діяльності;
 • принципи і технології комп’ютерної графіки, особливості інструментальних програмних засобів для комп’ютерної графіки і мультимедіа;
 • сучасні можливості комп’ютерної анімації, способи побудови 3D об’єктів і середовищ,
 • можливості і обмеження систем створення, моделювання та підтримки 3D середовищ.

Інженер-педагог за фахом  вмітиме:

 • складати алгоритми і використовувати їх для вирішення поставлених завдань з програмування;
 • використовувати мови Web-програмування для створення Web-сайтів, виконувати їх обслуговування і просування;
 • створювати системи захисту інформації, виконувати їх аудит та моніторинг у сфері безпеки і захисту цілісності інформації;
 • розробляти програми для реалізації різних процесів в середовищі об’єктно-орієнтованого програмування за фахом на рівні «Junior Software Engineer»;
 • розробляти Web-сайти за допомогою клієнтських і серверних мов Web-програмування на рівні «Junior Software Engineer»;
 • розробляти прикладні бази даних і комп’ютерні системи навчального призначення та з їх допомогою вирішувати завдання щодо організації та планування навчального процесу.

Які технології я освою?

Мови програмування, розмітки та проектування:
С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, HTML, SQL.

Середовища програмування, розробки та навчання:
Visual Studio, Android Studio, NetBeans, Visio, Project, WordPress, Moodle.

СУБД:
Access, MSSQL.

Технології:
Мережеві технології, Microsoft .NET, ASP.NET, Google Apps.

Графіка і візуалізація:
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Captivate, InDesign

Підготовка фахівців в області комп’ютерних технологій за спеціальністю «Професійна освіта (Цифрові технології)» дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які мають подвійну спеціалізацію в області комп’ютерних технологій: педагогічну та інженерну. Такі фахівці, з одного боку, мають навички створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій в управлінській сфері та сфері навчання, а з іншого боку здатні передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв, технікумів і ВНЗ різних профілів.

Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, навичками управлінської та педагогічної діяльності на рівнях розробників спеціальних програмних продуктів та викладачів комп’ютерних дисциплін. У зв’язку з цим їм надається комплексна кваліфікація «інженер-педагог».

Середня заробітна плата деяких ІТ-робітників в Україні:

 • вчитель в ІТ-освітньому центрі – 600 $;
 • веб-розробник – 1400 $;
 • інженер-програміст – 1600 $;
 • інженер з якості – 1100 $;
 • BA, DevOps та DBA – 1750 $;
 • менеджер проекту – 1200 $;
 • лідер команди – 3000 $.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292» від 23 вересня 2019 р. № 1223 внесено  зміни до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, Таким чином, спеціалізації «Видавничо-поліграфічна справа» та «Комп’ютерні технології» об’єднано в «Цифрові технології».