Завідувач кафедрою

nechuiviter

Нечуйвітер Олеся Петрівна

Nechuiviter Olesia Petrivna

завідувач кафедрою, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта Харківський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність «Математика», 1994
Вчений ступінь Кандидат фізико-математичних наук, дисертація на тему «Оптимальні за порядком точності кубатурні формули обчислення коефіцієнтів Фур’є функції двох змінних з використанням сплайн-інтерлінації функцій», 2006.

Доктор фізико-математичних наук, дисертація на тему «Кубатурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій трьох змінних за допомогою інтерфлетації функцій», 2015, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Вчене звання Доцент кафедри вищої та прикладної математики, 2011

Професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики, 2021

Сфери наукових інтересів
 • теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням класичних та нових інформаційних операторів: операторів інтерполяції, інтерлінації, інтерфлетації;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • математичне моделювання фізичних процесів;
 • теорія оптимальних алгоритмів.
Викладає курси
 • Вища математика
 • Математичні методи опису процесів
 • Теоретичні, фізичні та інформаційні основи галузевого знання
 • Інноваційні методи цифровізації галузі
 • Математичне програмування та дослідження операцій
 • Основи теорії кодування та захисту інформації
Публікації За авторством Нечуйвітер О. П. опубліковано близько 120 наукових праць, у т.ч. 5 монографії у співавторстві з академіком НАН України, директором Інституту кібернетики НАН України Сергієнко І.В., академіком НАН України Задіракою В.К., професором Литвином О.М., наукові статті у закордонних та провідних фахових виданнях України.

Профіль в Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55210918900
h-индекс: 4

Профіль в Web of Science:
https://publons.com/researcher/2997345/olesia-nechuiviter/publications/

Профіль ORCID:
0000-0003-2775-8471

Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OURFcCkAAAAJ&hl=uk
h-индекс: 10

Профіль в ResearchGate
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2155446438_Olesia_Nechuiviter

За авторством Нечуйвітер О. П. опубліковано близько 190 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 5 монографії у співавторстві з академіком НАН України, директором Інституту кібернетики НАН України Сергієнко І.В., академіком НАН України Задіракою В.К., професором Литвином О.М., наукові статті у закордонних та провідних фахових виданнях України.

Монографії:

 1. Підготовка вчителя математики в умовах використання комп’ютерно-орієнтовних систем навчання. Колективна монографія / За ред.. О.М. Литвина. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 435 с.
 2. Литвин О. М. Оптимальні за порядком точності кубатурні формули обчислення коефіцієнтів Фур’є функцій двох змінних з використанням сплайн-інтерлінації функцій : монографія / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 136 с.
 3. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування : у 2 т. Т. 1. Алгоритми : [монографія] / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин, С. С. Мельникова, О. П. Нечуйвітер ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К. : Наук. думка, 2011.– 447 с.
 4. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування : у 2 т. Т. 2. Застосування : [монографія] / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин, С. С. Мельникова, О. П. Нечуйвітер; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К. : Наук. думка, 2011. – 348 с.
 5. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І. В. Сергієнко, В. К.Задірака, О. М. Литвин,      О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наук. думка, 2017. – 336 с.

Зарубіжні статті та конференції:

 1. Construction methods of 4 D – mathematical models of 3 D – bodies on a basis of interlination, interflatation, blending approximation and wavelets. What, Where, When / O. M. Lytvyn, Y. I. Pershina, O. P. Nechuyviter [et al.] // Multi-dimensional Advances for Industrial Process Monitoring: proceedings of International Symposium, 23-24 June 2009. – Leeds, 2009. – pp. 443–453.
 2. Lytvyn O. N. Methods in the Multivariate Digital Signal Processing with Using Spline-interlineation / O. N. Lytvyn, O. P. Nechuyviter // Proceeding of IASTED International Conferences on Automation, Control and Information Technology (ASIT 2010) (June 15 – 18 2010). – Novosibirsk. – 2010. – pp. 90 – 96. (Scopus)
 3. Lytvyn, O. N. 3D Fourier Coefficients on the Class of Differentiable Functions and Spline Interflatation [Теxt] / O. N. Lytvyn, O. P. Nechuyviter // Journal of Automation and Information Sciences. – 2012. – Vol. 44, № 3. – pp. 45–56. (Web of Science)
 4. O.N. Lytvyn, O. P. Nechuiviter, Approximate Calculation of Triple Integrals of Rapidly Oscillating Functions with the Use of Lagrange Polynomial Interflatation. Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, № 3. – pp. 410–418. (Scopus, Web of Science)
 5. Nechuiviter O. Approximate Calculation of Triple Integrals of Rapidly Oscillating Functions with the Use of Different Type of Information about Function. Technische Universität Berlin. Book of Abstracts: 7th European Congress of Mathematics July 18-22, 2016, Technische Universität Berlin. – 2016. –pp. 703.
 6. Vitaliy Mezhuyev, Muamer N. Mohammed, MohdArfian Bin Ismail, Mohamad Fadli Zolkipli, Oleg M. Lytvyn, Оleg О. Lytvyn, Olesia Nechuiviter, Yulia Pershyna, Development of GPU-based Visual Environment for Metamaterials Design // Advance Science Letters. – Vol. 24, Iss. 10.– 2018. – pp. 7269-7272. (Web of Science)
 7. Vitaliy Mezhuyev, Olesia Nechuiviter, Yulia Pershyna, Kateryna Keita, Oleg M. Lytvyn, Oleg O. Lytvyn, Cubature formula for approximate calculation of integrals of two-dimensional irregular highly oscillating functions / U.P.B. Sci. Bull., Series A.– Vol. 80, Iss. 3. – 2018. – pp.169-182. (Scopus)
 8. Oleg M. Lytvyn, Olesia Nechuiviter, Yulia Pershyna, Vitaliy Mezhuyev, Input Information in the Approximate Calculation of Two-Dimensional Integral from Highly Oscillating Functions (Irregular Case) / Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information. ICDSIAI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 836. Springer, Cham. – 2018. – pp. 365-373. (Scopus)
 9. V. Mezhuyev, Oleg M. Lytvyn, Iuliia Pershyna, Olesia Nechuiviter and Oleg О. Lytvyn, Algorithm for the Reconstruction of the Discontinuous Structure of a Body by Its Projections along Mutually Perpendicular Lines // Proceedings of 2018 7th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2018). – Kuantan, Malaysia. – Feb. 8-10, 2018. – pp. 158 – 163. (Scopus, Web of Science)
 10. Nechuiviter O. Different Types of Information about Function in Approximate Calculation of Triple Integrals of Rapidly Oscillating Functions Proceedings of the International Congress of Mathematicians. Book of Abstracts: Augest 1-10, 2018, Rio de Janeiro. – 2018. – pp. 213.
 11. Tsykhanovska І, Yevlash V., Alexandrov A., Khamitova B, Svidlo K., Nechuiviter O. Forming the Structure of Whipped Desserts When Introducing the Food Additive “Magnetofood” to Their Formulation // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 2, No 11 (98), – 2019, – pp. 45-55. (Scopus)
 12. Mezhuyev, V.I, Lytvyn, O.M., Lytvyn, O.O., Pershyna, I.I., Nechuiviter, O.P., Khurdei, Y.L. Operators of approximation of functions f(x, y) by their projections on the system of nonparallel lines for computed tomography / International Journal of Machine Learning and Computing. Volume 9, Issue 2, 1 April 2019, – pp. 154-159. (Scopus)
 13. Mezhuyev V, Lytvyn O.M., Pershyna I., Nechuiviter O, Lytvyn O.O., Lavrik V., Kovalska O., Gunchenko Y. Acceptance of the methods of decision-making: A case study from software development companies in Ukraine and Malaysia // Proceedings of 2019 8th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2019). – Penang, Malaysia. – Feb. 19-21, 2019. – pp. 199 – 204. (Scopus)
 14. O. M. Lytvyn, I. Pershyna, O. Nechuiviter and O. O. Lytvyn, “Restoration of Discontinuous Functions by Interpolation Data Using Rectangular Elements,” 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, 2019, pp. 40-43. (Scopus)
 15. V. Mezhuyev, O. M. Lytvyn, I. Pershyna, O. Nechuiviter, Approximation of discontinuous functions of two variables by discontinuous interlination splines using triangular elements // Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics. – 2020. – Vol. 14, № 1. – pp. 75–89. (Web of Science)
 16. O. M. Lytvyn, G. Zaluzhna, I. Nefodova, I. Pershyna and O. Nechuiviter, “General Method for Constructing of the Exact Solution of the Problem for Non-Stationary Heat Conductivity Equation in the Complex Field,” 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 144-147. (Scopus, Web of Science)
 17. O. P. Nechuiviter, Сubature formula for approximate calculation integral of highly oscillating function of tree variables (irregular case) // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2020. – № 4. – pp. 65–73. (Web of Science)
 18. O. P. Nechuiviter, Application of the theory of new information operators in conducting research in the field of information technologies // Information Technologies and Learning Tools. – 2021. – No. 2 (82), pp. 282–296. (Web of Science)
 19. O. P. Nechuiviter, O. V. Iarmosh, K. H. Kovalchuk, Numerical calculation of multidimensional integrals depended on input information about the function in mathematical modelling of technical and economic processes / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. International Conference on Technics, Technologies and Education 2020 (ICTTE 2020) 4th-6th November 2020, Yambol, Bulgaria, 2021. – Vol. 1031 012059. (Scopus)
 20. R. Trishch, O. Nechuiviter, K. Dyadyura, O. Vasilevskyi, I. Tsykhanovska // Qualimetric method of assessing risks of low quality products // MM Science Journalthis link is disabled, 2021, 2021-October, pp. 4769–4774. (Scopus)
Участь у наукових проектах Участь у виконанні держбюджетних та госпдоговір них тем «Розробка та дослідження високоефективних методів обробки двовимірних сигналів на основі мішаної вейвлет-апроксимації», (2009-2011 рр.); «Розробка методів та алгоритмів побудови моделі замкнутої поверхні пера лопатки та допоміжних алгоритмів для створення САПР пера лопатки» на створення (передачу) науково-технічної продукції між УІПА та ДП ЗМКБ «Прогрес» ім. акад. О.Г. Івченко», (2012-2014 рр.); «Розробка і дослідження нового методу розвідки і розробки родовищ корисних копалин на основі інтерлінації функцій», (2012-2015 рр.), «Розв’язання задач відновлення внутрішньої структури розривних 2D об’єктів», (2015-2018 рр.)
Отримані гранти У 2001 р. та у 2010 р. − грант Європейського наукового фонду для участі у міжнародних конференціях у Чехії (м. Прага) та у Великобританії (м. Кембридж), у 2011 р. – грант Комісії міжнародного математичного союзу для участі у міжнародній конференції в Угорщині (м. Будапешт), у 2016  – грант Грантового комітету 7-го Європейського конгресу математиків для участі в 7-му Європейському конгресі математиків у (м. Берлін), у 2018 – грант «Open Arms Grant of IMU» для участі з доповіддю в Міжнародному математичному конгресі в Бразилії (м. Ріо де Жанейро) у 2021 році отримано грант Комісії міжнародного математичного союзу для участі з доповіддю в 8-му Восьмому Європейському математичному конгресі, Порторож, Словенія (20-26 червня, 2021).
Суспільна робота Член Міської батьківської ради, член батьківського комітету (2015-2017). За активну роботу у 2016/2017 роках нагороджена Почесною грамотою від Департаменту освіти Харківської міської ради.