Історія

У 2015 році в зв’язку з реорганізацією факультету Комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні кафедра Інформатики та комп’ютерних технологій була об’єднана з кафедрою Поліграфічного виробництва і комп’ютерної графіки і перейменована в кафедру Інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій. Завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Гордєєв Андрій Сергійович.

З середини 2017 року кафедру очолює доктор физико-математичних наук Нечуйвітер Олеся Петрівна.

У 2018 році відбулося злиття кафедри інформаційних комп’ютерних та поліграфічних технологій і кафедри вищої і прикладної математики. Об’єднана кафедра отримала назву Інформаційних комп’ютерних технологій і математики (ІКТіМ). Завідувачем кафедри обрано доктора фізико-математичних наук Нечуйвітер О.П.

Змінилося також місце розташування – об’єднана кафедра розташувалася в аудиторіях 411 та 412 першого корпусу.

Тому історія кафедри включає в себе історію становлення і розвитку трьох кафедр:

Історія кафедри інформатики та комп’ютерних технологій

Кафедра Інформатики та комп’ютерних технологій була створена в 1972 році на базі кафедри електроприводу і автоматизації промислових установок. Тоді вона називалася кафедрою обчислювальної техніки. Першим завідувачем кафедри був професор Чеботарьов Микола Аркадійович. На кафедрі працювали доценти Курт-Умеров Віталій Османович, Бєлова Олена Валентинівна, Іванов Володимир Павлович, Монашкін Юрій Маркусович, старший викладач Малиновський Олег Олексійович, асистент Якимов Анатолій Йосипович (потім доцент), завідувач лабораторією Тер-Карапетян Едвард Суренович, технік Мітіна Лідія Іванівна. Згодом на кафедру прийшов працювати доцент Митрофанов Віктор Сергійович, який крім того очолив Обчислювальний центр інституту.

З 1979 по 2011 рік кафедру очолювали доценти Курт-Умеров В.О., Монашкін Ю.М., Абакумов В.І., Митрофанов В.С., проф. Ашеров А.Т.

Значний внесок у наукову, навчальну та науково-методичну діяльність кафедри внесли проф. Чеботарьов М.А., проф. Метешкін А.А., доценти Митрофанов В.С., Іванов В.П., Бєлова Е.В., Добридень В.А.

У 1997 році кафедра перейменована в кафедру Інформатики та обчислювальної техніки, а з 2002 року кафедра носить назву кафедри Інформатики та комп’ютерних технологій.

З 2000 року на базі кафедри працює Національний моніторинговий комітет Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP) і Центр інженерної педагогіки. За цей час було підготовлено понад 189 «Міжнародних інженерів-педагогів» з числа провідних викладачів вищих навчальних закладів України.

З 2011 по 2015 рік кафедрою керував професор Кириченко Ігор Костянтинович.

Основні етапи розвитку кафедри ІКТ

1972-1984 р.

 • Вивчення основ програмування на машинно-орієнтованих мовах на базі ЕОМ 2-го покоління “Луч”, “Наірі”.
 • Технічне і методичне переоснащення навчального процесу на базі ЕОМ 3-го покоління ЄС-1022 і системи колективного доступу PRIMUS.

1984-1988 р.

 • Освоєння універсальних мов програмування Алгол-60, ПЛ / 1.
 • Видання комплексу методичних вказівок з вивчення мов програмування: PL/1, Фортран-4, Бейсік, мікропроцесорних систем, чисельних методів розв’язання задач.
 • Відкриття аспірантури за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та переробки інформації”.

1989-1998 р.

 • Створення перших в інституті навчальних комп’ютерних програм (доценти Бєлова Е.В., Іванов В.П.).
 • Перехід до комп’ютерних технологій навчання на базі персональних ЕОМ Іскра-1031, IBM-PC ХТ, Правець.
 • Використання алгоритмічних мов: Бейсік, Фортран, Паскаль.
 • Видання комплексу навчально-методичних матеріалів для самостійної роботи студентів з дисципліни “Інформатика”.
 • Комп’ютеризація навчального процесу на кафедрі і в деканаті Електромеханічного факультету.
 • Відкриття аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (з технічних дисциплін).

1999-2014 р.

 • Освоєння і впровадження нових інформаційних технологій, об’єктно-орієнтованого програмування.
 • Оновлення методичного забезпечення.
 • Масова розробка педагогічних програмних засобів силами студентів.
 • Розробка методів і засобів дистанційного навчання.
 • Освоєння і впровадження в навчальний процес нових мультимедійних технологій навчання.
 • Розробка дистанційних курсів навчання з усіх дисциплін кафедри.
 • Розробка електронних навчальних методичних комплексів з усіх дисциплін кафедри.
 • Формування на основі розробок кафедри інформаційного освітнього середовища для підготовки інженерів-педагогів за фахом “Професійне навчання. Комп’ютерні технології”.
 • Включення в робочі програми дисциплін кафедри вивчення компонентно-орієнтованих і прототипна-орієнтованих мов програмування.
 • Використання хмарних технологій для формування інформаційного освітнього середовища.

За час підготовки інженерів-педагогів за фахом “Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні” кафедра випустила понад 200 бакалаврів, 150 спеціалістів та 100 магістрів.

Історія кафедри поліграфічного виробництва і комп’ютерної графіки

Кафедра нарисної геометрії і графіки була заснована в 1958 р. Її першим керівником став досвідчений викладач Михайло Іванович Вареник. У навчальний план кафедри нарисної геометрії та графіки входить навчання студентів інженерної та комп’ютерної графіки, яка відноситься до тих дисциплін, що складають основу інженерної підготовки. Кафедра виконує значну наукову і науково-методичну роботу з різних питань теорії і практики побудови зображень просторових форм.

З 1966 р. керівником кафедри став відомий конструктор і педагог канд. техн. наук, доц. Гавриїл Олексійович Ушаков. Під його керівництвом колектив кафедри виконав ряд науково-методичних робіт, які заклали фундамент науково-методичної школи, що діє і в даний час. На основі цих робіт створювалися методичні посібники з різних тем курсу інженерної графіки, система програмованого контролю знань, а також перший робочий зошит з нарисної геометрії. Активними учасниками творчого процесу були канд. техн. наук, доц. М. І. Бінькова, ст. викладачі 3. І. Шевченко, М. П. Супоницька і інші. Крім того, велика увага приділялася вдосконаленню методики викладання студентам денної форми навчання. Проведена кафедрою науково-дослідницька робота була присвячена головним чином питанням механізації побудови наочних зображень просторових форм.

Надалі основи методики викладання удосконалював колектив під керівництвом М. І. Вареника, який в 1971 р. знову очолив кафедру. Активну участь в цій роботі брали проф. А. В. Павленко, канд. техн. наук, доц. М. І. Бінькова, канд. техн. наук, ст. преп. А. М. Преріс, ст. викладачі В. Я. Булах, М. П. Супоницька, асистенти В. Г. Гончаренко, Р. П. Стародубцева та інші.

У цей період на кафедрі сформувалася секція зубчастих передач Новікова, а дещо пізніше була відкрита відповідна аспірантура, науковим керівником якої стала відомий фахівець в цій області проф. Олександра Василівна Павленко. У роботі секції в різні роки брали участь канд. техн. наук, доц. Ю. В. Бубир, доц. A. Т. Липкина, інженери B. Г. Гончаренко, І. П. Єльцов і інші.

У 1978 р. завідувачем кафедри став канд. техн. наук, доц. Юрій Володимирович Бубир. В кінці 70-х рр. кафедра набула статусу організаційно-базової Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України з питань методики викладання інженерно-графічних дисциплін студентам, які навчаються без відриву від виробництва.

У 1983 р. керівником кафедри був призначений канд. техн. наук, доц. А. М. Преріс. Під його керівництвом колектив виконав ряд науково-методичних розробок, завдяки яким кафедра отримала широке визнання як науково-методичний центр України з методики викладання інженерно-графічних дисциплін студентам, які навчаються без відриву від виробництва. Досить зазначити, що розроблені на кафедрі навчальні посібники використовувалися приблизно в сорока вищих навчальних закладів України, а також ряді вузів Росії, Білорусії та Латвії. У цій роботі були задіяні всі викладачі кафедри: проф. О. В. Павленко, кандидати техн. наук, доценти Ю. В. Бубир, В. Я. Булах, А. Т. Липкина, А. А. Святуха, А. І. Сафронюк, ст. викл. І. П. Єльцов, асистенти В. Г. Гончаренко, Ю. Л. Григор, Л. Т. Губарєва, Р. П. Стародубцева та інші.

З 1991 р. основні зусилля колективу кафедри були спрямовані на створення єдиного україномовного комплекту навчально-методичного забезпечення дисципліни. У 1998 р. дисципліна була доповнена курсом комп’ютерної графіки, тому весь колектив кафедри займався розробкою його навчально-методичного забезпечення та методики викладання. У цій роботі брали участь докт. техн. наук проф. Ф. Г. Яковлєв, канд. техн. наук, доц. A. A. Святуха, канд. техн. наук, ст. викладач А. М. Aндрусенко, ст. викладач В. Г. Гончаренко, ас. І. Б. Плахотникова.

У 2004 р. керівником кафедри став канд. тих наук, доц. Володимир Петрович Рубашка.

Через два роки на кафедрі була відкрита спеціальність «Поліграфічне виробництво», а тому назва змінилася на «Поліграфічного виробництва і комп’ютерної графіки». Кафедру очолив докт. техн. наук, проф. Гордєєв Андрій Сергійович.

kafedra_poligraph2011

Кафедра поліграфічного виробництва і комп’ютерної графіки зустрічає 2012 Новий рік

Історія кафедри вищої і прикладної математики

У 1958 р. була заснована кафедра вищої математики. Першим її завідувачем з 1958 по 1962 рр. був кандидат фіз.-мат. наук, доцент Іван Олександрович Наумов. Під його керівництвом було складено перші програми з курсу вищої математики.

Наступником І.О. Наумова став канд. фіз.-мат. наук, доцент Тарас Григорович Іваницький, який очолював кафедру з 1962 по 1964 рр. У той час на кафедрі працювали В.Н. Жуковська, С.Б. Веселовський і Т.С. Коваль. У 1963 р. на кафедру прийшла працювати асистент Т.Н. Трикова. Гордістю колективу були такі талановиті математики: доктор фіз.-мат. наук, професор Г.І. Дрінфельд, який з 1964 по 1965 р. керував кафедрою; доктор фіз.-мат. наук, професор Б.Я. Левін – зав. кафедрою з 1965 по 1966 рр. У різний час кафедрою завідували В.Н. Жуковська, П.І. Бєлік, В.Н. Кібер, А.А. Челідзе. В період з 1968 по 1970 р. колектив поповнився молодими співробітниками, в числі яких Л.С. Лобанова, Н.Ф. Бедрицька, Ю.І. Созонов, Є.А. Ганенко, М.А. Мілітіді. У складі кафедри працювали І.М. Однопозова, С.І. Пархоменко, С.І. Боліславская, А.П. Яхно, С.Г.Мільграм.

У цей же час на кафедру прийшов видатний вчений кандидат фіз.-мат. наук Віктор Федорович Шукайло. Під його керівництвом було отримано основоположні результати демографічних досліджень і побудовано відповідні математичні моделі, а також розроблено математичні методи теорії надійності.
З 1971 по 1981 рр. кафедру очолював кандидат фіз.-мат. наук, доцент А.Т. Моторний, який керував госпдоговірної темою на замовлення Інституту економіки АН УРСР.З 1971 по 1981 рр. кафедру очолював кандидат фіз.-мат. наук, доцент А.Т. Моторний, який керував госпдоговірної темою на замовлення Інституту економіки АН УРСР.

З 1976 по 1983 р. здійснювалося наукове співробітництво кафедри із заводом ім. В. А. Малишева (у вигляді робіт госпдоговірної тематики). Керівником теми був професор В. Ф. Шукайло.

Більше 30 років – з 1972 по 2005 р. – на кафедрі працював кандидат фіз.-мат. наук, доцент В. В. Михайлов.

Тринадцять років – з 1981 по 1994 р. – Володимир Васильович Михайлов був її завідувачем. Багато років він керував науково-дослідною роботою за темою «Розробка і вдосконалення наукового та методичного забезпечення курсу вищої математики».

З 1972 р. співробітником кафедри вищої математики був кандидат техн. наук, доц. І. С. Храповицький, який брав активну участь у розробці та виданні методичних посібників для студентів заочної форми навчання.

За період з 1976 по 1980 р. колектив кафедри поповнили кандидат фіз.-мат. наук, доцент С. В. Троїцький, який деякий час завідував кафедрою, кандидат фіз.-мат. наук Є. Д. Файнберг, кандидат фіз.-мат. наук, доцент Н. М. Бланк,І. К. Кириченко, доктор фіз.-мат. наук, професор О. М. Литвин, кандидат техн. наук, доцент А. Д. Кріон, кандидат фіз.-мат. наук, доцент А. І. Милославський, кандидат фіз.-мат. наук, доцент С. С. Кан, кандидат фіз.-мат. наук, доцент І. Н. Ахієзер, доценти В. О. Галета, В. П. Індикул, С. Ф. Євдокимов.

У різні роки на кафедрі працювали генеральний директор корпорації «НДІ Монокристалл», доктор техн. наук Б. В. Гриньов, доктор фіз.-мат. наук В. І. Ткач, асистенти В. В. Хаджинова і О. Ф. Рофе-Бекетова – онука знаменитого архітектора О. М. Бекетова.

З 1989 р. по 2006 р. кафедру вищої математики очолював доктор фіз.-мат. наук, проф. С. С. Недорезов.

У 1990 р. в колектив кафедри влилися нові співробітники – О. Д. Пташний і Т. В. Ємельянова. З часом вони захистили кандидатські дисертації.

У 1995 р. від кафедри вищої математики відокремилася кафедра прикладної математики на чолі з доктором фіз.-мат.наук, професором О. М. Литвином – фахівцем у галузі обчислювальної математики і математичного моделювання, учнем академіка В. Л. Рвачова, лауреатом премії ім. акад. В. М. Глушкова Національної академії наук України і стипендіатом обласної премії ім. М. В. Остроградського. О. М. Литвин автор більш ніж 450 наукових робіт. У числі перших викладачів кафедри були доценти Людмила Семенівна Лобанова, Анатолій Дмитрович Кріон, Іван Степанович Храповицький, асистенти Інна Володимирівна Крікова, Тетяна Миколаївна Нестерова та Олеся Петрівна Нечуйвітер.

З перших днів роботи кафедри її керівник приділяв велику увагу кадровому поповненню професорсько-викладацького складу, зокрема, з числа випускників аспірантури. З розширенням переліку читаних на кафедрі дисциплін і збільшенням контингенту студентів значно зросло і навчальне навантаження – на кафедру прийшли працювати кандидат фіз.-мат. наук Наталія Дмитрівна Сизова, доктор техн. наук, професор Анатолій Леонідович Литвинов і кандидат техн. наук, асистент Любов Миколаївна Ушаковська.

Кафедра підтримувала тісний зв’язок з установами профтехосвіти: для викладачів училищ проводилися консультації з питань методики викладання математики, кращим випускникам допомагали готуватися до вступу в УІПА.

У період 2007 р. – 2009 р. на кафедрі вищої математики під керівництвом доктора фіз.-мат. наук І. К. Кириченко працювали кандидат техн. наук, доцент Ю. І. Созонов, кандидат пед. наук О. Д. Пташний, приват-доцент Т. Н. Трикова, приват-доцент Н. Ф. Бедрицька, кандидат фіз.-мат. наук Ю. А. Касаткін, кандидат фіз.-мат. наук А. М. Петров, асистенти Ю. А. Яновський, А. Ю. Шмалій. Закінчили аспірантуру І. В. Крікова, Є. Р. Пашковська, О. П. Нечуйвітер, К. В. Носов, К. Є. Бабенко, Є. І. Дробот, В. В. Міхалкін, Т. А. Баранова, Л. І. Гулик, Ю. І. Першина, С. І. Кулик, Г. В. Каргапольцева, В. А. Пасічник, І. В. Нефедова, Г. А. Чаусова і Г. В. Залужна.

Колектив кафедри надавав велике значення вдосконаленню навчального процесу та його методичного забезпечення.Так, за період з 1995 р. розроблено та опубліковано навчальні посібники та методичні вказівки з курсів «Вища математика», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Економетрія», «Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ», «Математична статистика», «Математична теорія теплопровідності», «Операційне числення», «Математичне моделювання», «Математичне програмування», «Спеціальні розділи вищої математики», «Основи дискретної математики».

Одним з найважливіших напрямків в діяльності кафедри була науково-дослідна робота. Ось лише кілька тем, над якими працював колектив в кінці 90-х – початку 2000-х рр.: нові високоефективні методи розв’язання плоскої та просторової задач комп’ютерної томографії, засновані на використанні сплайн-інтерлінації та сплайн-інтерфлетаціі функції; теоретико-практичні аспекти навчання студентів дисципліни «Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ»; математичні моделі, чисельні методи, їх дослідження та впровадження в навчальний процес у спецкурсах кафедри.

З 2005 р. кафедра вела держбюджетну науково-дослідну роботу за двома темами: «Математичне моделювання фізико-технічних систем» і «Розробка та реалізація планів безперервної математичної підготовки для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Удосконалення та реалізація в навчальному процесі навчальних і комп’ютерних програм математичної підготовки студентів».

У 2009 р. злиттям двох кафедр: вищої математики та прикладної математики була створена кафедра вищої та прикладної математики. Завідувачем кафедри став доктор фіз.-мат. наук, професор Олег Миколайович Литвин.

У 2010 році кафедрою сумісно з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України створено Науковий міжвідомчий центр «Математичне моделювання структури неоднорідного тіла з використанням нових методів розв’язання крайових задач і методів комп’ютерної та сейсмічної томографії».На кафедрі діє наукова школа Литвина Олега Миколайович. На кафедрі вищої та прикладної математики викладаються наступні курси:/nВища математика, Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ, Економетрія,Спеціальні розділи вищої математики, Математична теорія теплопроводності, Теорія ймовірності, Математична статистика, Дискретна математика, Математичне програмування./nУ своїй роботі викладачі використовують найсучасніші технології та постійно підвищують свій професійний рівень.

За період існування кафедри було отримано 4 патенти, видано 5 монографій, 2 навчальні посібники з грифом МОН та понад 500 статей у фахових виданнях.

Співробітники кафедри брали участь у міжнародних конференціях у Німеччині, Сінгапурі, Чехії, Росії, Норвегії, Польщі, Великобританії, Китаї, Болгарії, Угорщини. Кафедра підтримує наукові зв’язки з Бердянським державним педагогічним університетом, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом радіоелектроніки, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Інститутом проблем машинобудування ім. О.М. Підгорного НАН України, Донецьким національним університетом, Рівненським національним університетом водного господарства та природокористування, Тернопільським технічним університетом, Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Інститутом кібернетики НАН України.

На кафедрі працювали

Бондаренко Микола Андрійович
професор, кандидат технічних наук
 Кожевніков Георгій Костянтинович
доцент, кандидат технічних наук
Маршуба В’ячеслав Павлович
доцент, кандидат технічних наук
Шеховцова Вікторія Іванівна
доцент, кандидат педагогічних наук
strelcov

Стрельцов Володимир Юрійович
доцент, доктор наук з державного управління

Яценко Лариса Олександрівна,
cтарший викладач

artiukhАртюх Марина Володимирівна
асистент
gordeevГордєєв Андрій Сергійович
професор, доктор технічних наук
chernushenkoЧернишенко Олександр В’ячеславович
доцент, кандидат технічних наук

Мясніков Сергій Олександрович,
cтарший викладач

gromov

Громов Евгений Владимирович,
доцент, кандидат педагогических наук

yaschun

Ящун Тетяна Вікторівна,
доцент, кандидат технічних наук

ptashniy_oleg

Пташний Олег Дмитрович,
доцент, кандидат педагогічних наук

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =