015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Підготовка фахівців в області комп’ютерних технологій за спеціальністю «Професійна освіта (Цифрові технології)» дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які мають подвійну спеціалізацію в області комп’ютерних технологій: педагогічну та інженерну. Такі фахівці, з одного боку, мають навички створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій в управлінській сфері та сфері навчання, а з іншого боку здатні передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв, технікумів і ВНЗ різних профілів.

Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, навичками управлінської та педагогічної діяльності на рівнях розробників спеціальних програмних продуктів та викладачів комп’ютерних дисциплін:

Мови програмування, розмітки та проектування:
С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, HTML, SQL.

Середовища програмування, розробки та навчання:
Visual Studio, Android Studio, NetBeans, Visio, Project, WordPress, Moodle.

СУБД:
Access, MSSQL.

Технології:
Мережеві технології, Microsoft .NET, ASP.NET, Google Apps.

Графіка і візуалізація:
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Captivate, InDesign

Інженер-педагог за фахом  знатиме:

 • структурні елементи персонального комп’ютера, принципи побудови сімейств операційних систем;
 • принципи алгоритмізації та складання програм на мовах процедурного, об’єктно-орієнтованої і Web-програмування;
 • принципи практичного застосування технологій програмування;
 • принципи роботи з інтерактивними засобами створення інтелектуальних продуктів, методи і засоби представлення результатів інтелектуальної діяльності;
 • теорію реляційних баз даних; структуру інформаційних систем і систем автоматизованого проектування і принципи роботи з ними;
 • принципи і засоби організації інформаційних мереж, засоби телекомунікації для обміну інформацією та спільної інтелектуальної діяльності;
 • принципи і технології комп’ютерної графіки, особливості інструментальних програмних засобів для комп’ютерної графіки і мультимедіа;
 • сучасні можливості комп’ютерної анімації, способи побудови 3D об’єктів і середовищ,
 • можливості і обмеження систем створення, моделювання та підтримки 3D середовищ.

Інженер-педагог за фахом  вмітиме:

 • складати алгоритми і використовувати їх для вирішення поставлених завдань з програмування;
 • використовувати мови Web-програмування для створення Web-сайтів, виконувати їх обслуговування і просування;
 • створювати системи захисту інформації, виконувати їх аудит та моніторинг у сфері безпеки і захисту цілісності інформації;
 • розробляти програми для реалізації різних процесів в середовищі об’єктно-орієнтованого програмування за фахом на рівні «Junior Software Engineer»;
 • розробляти Web-сайти за допомогою клієнтських і серверних мов Web-програмування на рівні «Junior Software Engineer»;
 • розробляти прикладні бази даних і комп’ютерні системи навчального призначення та з їх допомогою вирішувати завдання щодо організації та планування навчального процесу.

Середня заробітна плата деяких ІТ-робітників в Україні:

 • вчитель в ІТ-освітньому центрі – 600 $;
 • веб-розробник – 1400 $;
 • інженер-програміст – 1600 $;
 • інженер з якості – 1100 $;
 • BA, DevOps та DBA – 1750 $;
 • менеджер проекту – 1200 $;
 • лідер команди – 3000 $.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292» від 23 вересня 2019 р. № 1223 внесено  зміни до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, Таким чином, спеціалізації «Видавничо-поліграфічна справа» та «Комп’ютерні технології» об’єднано в «Цифрові технології».