Трохимчук С.М.

trokhymchuk

Трохимчук Сергій Миколайович

Trokhymchuk Sergii Mikolayovich

доцент, кандидат технічних наук

Освіта УІПА, 2002 Спеціальність «Електроніка радіотехніка електронна схемотехніка та зв’язок», диплом спеціаліста

УІПА, 2013 Спеціальність «Управління навчальним закладом», диплом магістра

Вчений ступінь кандидат технических наук, диссертация на тему «Знанння-орієнтовані інтелектуальні методи і моделі анализу складних систем», 2015
Вчене звання
Сертифікати, підвищення кваліфікації Certificate of the Training Course “Computer Technology” Technical University of Gabrovo, Bulgaria, 2016 .
Сфери наукових інтересів Складні системи, аналіз даних, інтеллектуальні системи и засоби штучного інтеллекту
Викладає курси
  • Інженерна та комп’ютерна графіка
  • Інформатика та комп’ютерні технології
Публікації Профиль в Google Академия:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RkOecOsAAAAJ

ORCID: 0000-0002-0493-7234

Профіль в Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219385577
h-индекс: 1

Профіль в Web of Science:
https://www.webofscience.com/wos/author/record/15674723

Профіль ResearchGate

1. Тарасенко, О.П. Нейронно-мережні моделі якості. Монографія./ О.П. Тарасенко,  С.М. Трохимчук. –  Х:Aladdin Print, 2013. – 130 с.

2. Kucherenko, Ye.I. Models of processes in technologies of industrial system quality control / Ye.I. Kucherenko, S.M. Trokhymchuk // Науковий вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал. – №4 (142) –Дніпропетровськ, 2014. – С. 73 – 78. (Входить до міжнародних наукометричних баз Scopus, Compendex, EBSCO, Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus)

3. Kucherenko, Ye.I. Knowledge-oriented technologies in highly automated production/ Ye.I. Kucherenko, S.M. Trokhymchuk, O.D. Driuk// Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2014. № 2(31). – С.79 – 84 (Входить до нукометричних баз INSPEC, Index Copernicus, INIS, EBSCO, Google, Scholar, COMPENDEX, ULRICH’S, РИНЦ)

4. Кучеренко, Е.И. Гибридные модели и информационные технологии в управлении сложными объектами. / Е.И. Кучеренко, С.Н. Трохимчук //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: Видавництво Луцького національного технічного університету, 2013. – Вип. 11. – С. 46 – 51.

5. Бондаренко, М.А. Розробка класів для підсистеми обліку продажу торгівельного підприємства/ М.А. Бондаренко, В.А. Жилін, Д.П. Панасенко, С.М. Трохимчук // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2011. – № 2 (18). – С. 201 – 204.

6. Бондаренко, М.А. Розробка прикладного додатку для тестування класів в підсистемі обліку продажу торгівельного підприємства/ М.А. Бондаренко, В.А. Жилін, Д.П. Панасенко, С.М. Трохимчук // Системи обробки інформації – 2011. –   № 5 (95). – С. 127-130.

7. Кучеренко, Е.И. Метод оценивания качества изделий механосборочного производства / Е.И. Кучеренко, С.Н. Трохимчук // Збірник наукових праць Харківського Університету Повітряних Сил. – Х.:Харківський Університет Повітряних Сил імені Івана Кожебуда, 2014. – Вип. 2(39)  – 2014. – С. 183 – 189.

8. Бондаренко, Т.С. Про вибір сучасних носіїв інформації / Т.С. Бондаренко, Т.М. Савченко, С.М. Трохичмук //Страховий фонд документації: науково-виробничий журнал. – 2008. – № 1 (4). – С. 37 – 41.

9. Кучеренко, Е.И. Технологии управления качеством автоматизированных производственных систем / Е.И. Кучеренко, С.Н. Трохимчук // Информационные системы и технологии: материалы 2-й международной науч.-техн.конф., – Евпатория – Харьков, 16-22 сентября 2013г. – С. 48 – 49.

10. Кучеренко, Е.И. Знание-ориентированные технологии при управлении производственными процессами / Е.И. Кучеренко, С.Н. Трохимчук // Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике  и управлении предприятиями, программами и проектами», п.Рыбачье, 9 – 13 сентября 2013г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2013. – С.146 – 147.

11. Трохимчук С.Н. Модели процессов в технологиях управления качеством производственных систем / С.Н. Трохимчук // Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: Материалы XVII международного молодежного форума, Харьков, 14–16 апреля 2014 г.  – Харьков,: ХНУРЭ, 2014. – Т.6. – С. 48 – 49.

Володіння іноземною мовою Рівень B1 (самооцінка).

Курсы английскої мови Lingvo Classik 2016 –

Адміністративна робота Заступник голови профкому УІПА

 

Один коментар до “Трохимчук С.М.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =