Бондаренко Т.С.

 bondarenko

Бондаренко Тетяна Сергіївна

Bondarenko Tetiana

доцент, кандидат педагогічних наук

Особиста сторінка: https://sites.google.com/site/bondarenkoikt/

Освіта Українська інженерно-педагогічна академія, 2003, спеціальність «Електроніка, електротехніка, електронна схемотехніка і зв’язок», кваліфікація інженер-педагог
Вчений ступінь кандидат педагогічних наук, дисертація на тему «Формування готовності до розробки та використання комп’ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів», 2012
Сертифікати, підвищення кваліфікації 1.  Диплом Міжнародного інженера-педагога. International Engineering Educator ING-PAED IGIP, registered number UA-132, 2014.

2.  Certificate of Training for successfully completing training of stuff mobility program in Lodz University of Technology, Poland from 25.09.2016 to 20.10.2016.

Сфери наукових інтересів Хмарні технології, мобільні технології, моніторинг якості професійної підготовки фахівців
Викладає курси
 • Комп’ютерні технології навчання
 • Хмарні технології в соціально – педагогічних системах
 • Цілісність та безпека інформації
Публікації Профиль в Google Академия:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GIpiVJYAAAAJ&hl=ru
h-индекс: 4

Ідентифікатор Orcid https://orcid.org/0000-0001-9879-0319

Наиболее значимые публикации:

 1. Бондаренко Т.С. Оценка готовности будущего инженера-педагога к созданию и использованию электронных учебных пособий / А.Т. Ашеров, Т.С. Бондаренко // Инженерная педагогика. — М. : Центр инженерной педагогики МАДИ, 2012. — Вып. 14, т. 2. — С. 23–37.
 2. Бондаренко Т.С. “ Система інтерактивного візуального моніторингу з пристроєм введення даних про характеристики об’єктів спостереження” / Т.С. Бондаренко, Г.К. Кожевніков // Патент на корисну модель №104277 від 25.01.2016р.
 3. Бондаренко Т.С. Комп’ютерна програма “Людинно-машинний інтерфейс системи візуального моніторингу якості проведення занять ” / Т.С. Бондаренко, О.О. Агєєва // Свідоцтво про реєстрацію автор. права на твір №67799 від 14.09.2016.
 4. Бондаренко Т.С. Методи і моделі формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до розробки та використання комп’ютерних навчальних систем [Текст монографії]: / Бондаренко Т.С., Кожевніков Г.К.; УІПА – Харків: 2013.– 342 с.
 5. Бондаренко Т.С. Хмарний моніторинг в соціально-економічних дослідженнях [Текст монографії]: / Бондаренко Т.С., Кожевніков Г.К., Агєєва О.О. ‑ УІПА – Харків: 2016.– 200 с.
 6. Bondarenko T.S. Cloud technologies in the formation of the information educational environment / T.S. Bondarenkо, G.K. Kozhevnikov, О.A. Ageeva // Nauka i Studia. – Przemyśl. – NR 15 (125) 2014. ‑ P.77-85.
 7. Бондаренко Т.С. Напрямки інноваційної діяльності в системі професійно-технічної освіти / Ю.О. Липчанська, О.О. Агєєва // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. ‑ Вып. 48. Педагогические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. – С.70-74.
 8. Бондаренко Т.С. Інтерактивний моніторинг як фактор підвищення ефективності управління навчальним закладом / Т.С. Бондаренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. ‑ №46. – Харків: УІПА, 2015. – С.5-9.
 9. Бондаренко Т.С. Система хмарного моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників / Т.С. Бондаренко // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник. ‑ №2 (86). – Луцьк: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015. – С. 25-27.
 10.  Бондаренко Т.С. Використання концепції BYOD для тестування навчальних досягнень на основі сервісів пошукової системи Google / Т.С. Бондаренко, Г.К. Кожевніков. // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – №27. – С. 41–53.
 11. Бондаренко Т.С. Хмарні технології моніторингу якості професійної підготовки робітників залізничного профілю / Т.С. Бондаренко, О.О. Агєєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – №1. – С.81-89.
 12. Бондаренко Т.С. Інформаційна підтримка моніторингу формування професійної компетентності майбутніх інженерів – педагогів / Т.С. Бондаренко // Теорія і методика професійної освіти. – Електронний науковий фаховий журнал – 2016. – Вып. 10 (2). – Режим доступу до ресурсу: http://tmpe.eor.by/index.php/editions/133-vipusk-10
Участь у наукових проектах Керівник спільної з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України науково-дослідної роботи «Формування та впровадження інформаційного освітнього середовища у процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в закладах професійно-технічної освіти» (№ФН 13-12, 2013-2016 р.р.)
Володіння іноземною мовою Середній рівень (Intermediate)
Адміністративна робота З 2013 року – організатор спільних науково-методичних семінарів з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України

 

Один коментар до “Бондаренко Т.С.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 2 =