Литвин О.М.

Литвин Олег Миколайович

Lytvyn Oleg Nicolaevich

професор, доктор фізико-математичних наук
Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Освіта Бердянський педагогічний університет, фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика та загальнонаукові  дисципліни», 1964
Вчений ступінь Доктор фізико-математичних наук, дисертация на тему «Інтерлінація функцій», 1990, спеціальність 01.01.07 – Обчислювальна математика
Вчене звання Професор кафедри вищої математики, 1992
Сфери наукових інтересів
 • теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням  нових інформаційних операторів;
 • нові методи розв’язання плоскої і просторової задач комп’ютер-ної томографії;
 • нові методи розв’язання задач сейсмічної томографії;
 • нові методи наближення диференційних операторів іншими диференційними операторами;
 • методи побудови ліній і поверхонь із збереженням ізогеометричних властивостей.
Викладає курси
 • Вища математика
 • Загальна теорія крайових задач
 • Інноваційні технології. Нові інформаційні оператори
 • Економіко-математичне моделювання
Публікації Під авторством Литвина О. М. опубліковано близько 400 наукових робіт, в т. ч. 17 монографій у співавторстві з академіком НАН України, директором Інституту кібернетики НАН України Сергієнком І.В., академіком НАН України Задіракою В.К., наукові статті в зарубіжних і ведучих професійних виданнях України.

Профіль у Scopus
h-индекс: 5

Профіль ORCID: 0000-0003-2775-8471

Профіль у Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OURFcCkAAAAJ&hl=uk
h-индекс: 13

Монографії:

 1. Математичне моделювання розподілу корисних копалин метода-ми інтерлінації та інтерфлетації функцій: монографія / О.М. Литвин, Н.І. Штепа, О.О. Литвин. – Київ: Наук. думка, 2011. – 230 с.
 2. Інтерфлетація функцій при розв’язуванні тривимірної задачі теплопровідності: монографія / О.М. Литвин, Л.І. Гулік. – Київ: Наукова думка, 2011. – 210 с.
 3. Інтерполяція, інтерлінація та змішана апроксимація функцій в моделюванні соціально-економічних процесів функцій: монографія / О.М. Литвин, О.В. Ярмош. – Київ: Наук. думка, 2015. – 246 с.
 4. Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії: монографія / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин, Ю.І. Першина. – Київ: Наук. думка, 2017. – 314 с.
 5. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосци-люючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин, О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наук. думка, 2017. – 336 с.

Зарубіжні статті і конференції:

 1. Generalized Interstripation of Functions of Two Variables / Lytvyn O.M., Lytvyn O.O., Slavik O.V.Cybernetics and Systems Analysis-2018, 54(3), P. 465-475.
 2. Cubature formula for approximate calculation of integrals of two-dime-nsional irregular highly oscillating functions / O.N. Lytvyn, O.O. Lytvyn,  V. Mezhuyev, O.P. Nechuiviter, Yu. I. Pershyna,       K. Keita. – U.P.B. Scientific Bulletin (Румунія) , Series A.– Vol. 80, Iss. 3. – 2018. – pp.169-182.(Scopus)
 3. Algorithm for the Reconstruction of the Discontinuous Structure of a Body by Its Projections along Mutually Perpendicular Lines / V. Mezhuyev, O.N. Lytvyn, O. O. Lytvyn,  Yu. I. Pershyna, O.P. Nechuiviter. – Conference Abstract: 2018 7th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2018), February 8–10.–2018 Kuantan, Malaysia. – P.26.
 4. Input Information in the Approximate Calculation of Two-Dimensi-onal Integral from Highly Oscillating Functions (Irregular Case) / O.N. Lytvyn, O.O. Lytvyn, O.P. Nechuiviter, Yu.I. Pershyna,           V. Mezhuyev. – “Recent Developments in Data Science and Intelli-gent Analysis of Information – 2019» Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4–7, 2018.– Kyiv, Ukraine.– pp.365-373 (Scopus).
 5. New Information Operators in Mathematical Modeling (A Review) / Lytvyn O.N., Sergienko, I.V. – Cybernetics and Systems Analysis-2018, 54(1), P. 21-30.
Участь у наукових проектах Участь у виконанні госпдоговірних тем з СКБ «Прогрес», м. Запоріжжя та інститутом кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, м. Київ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − 3 =