Соболь Л.А.

 sobol_l

Соболь Любов Андріївна

Sobol Lubov Andriivna

зав. лабораторії поліграфічних процесів

Освіта

Український поліграфічний інститут  ім. Федорова, 1987, технологія поліграфічного виробництва, інженер-технолог поліграфічного виробництва

Вчений ступінь  –
Вчене звання  –
Сертифікати, підвищення кваліфікації

Стажування за індивідуальним планом: Харківський національний університет радіоелектроніки; кафедра медіа систем і технологій; 2012

Сфери наукових інтересів Застосування цифрових технологій в поліграфії
Викладає курси
Публікації Найбільш вагомі публікації:

1.   Соболь Л.А. Технологія післядрукарських процесів: Навчально-методичний посібник. – Харків: УІПА, 2011. – 108 с.

2.   Соболь Л.А. Пакувальне виробництво : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.010104 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Л. А. Соболь ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. :[Б. в.], 2013. – 48 с.

3.   Соболь Л.А. Управление информацией и издательские системы: Конспект лекций. – Харків: УІПА, 2015. – 48 с.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − thirteen =