Участь фахівців кафедри ІКТіМ в роботі Міжнародного наукового семінару «Квантові обчислення»

5 грудня 2023 року завідувачка кафедри ІКТіМ О.П. Нечуйвітер взяла участь в роботі Міжнародного наукового семінару «Квантові обчислення», на якому доктором технічних наук А.М. Кудіним (Національний банк України, Навчально-науковий Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) була зроблена доповідь на тему «За межами постквантової криптографії або криптосистеми, стійкі в певних моделях обчислень».

Міжнародний науковий семінар «Квантові обчислення» функціонує в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України в мережі наукових семінарів Наукової ради з проблеми «Кібернетика» Президії НАН України. Семінар підтримує діяльність Робочої групи з НАНУ та інших організацій України з координації робіт щодо розроблення математичного і програмного забезпечення квантових комп’ютерів. Керівниками семінару є академік НАН України В.К. Задірака, академік НАН України О.В. Палагін, академік НАН України О.М. Хіміч.

Попереднє засідання відбулося 10 жовтня 2023 року, на якому доктор фізико-математичних наук О.П. Нечуйвітер заслухала доповідь фахівця з Навчально-наукового Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, кандидата фізико-математичних наук А.В Фесенко на тему «Наявні можливості та перспективи побудови квантових обчислювальних пристроїв». У доповіді було проаналізовано обчислювальні можливості сучасних квантових пристроїв, розглянуто різні підходи до їх побудови та висвітлено наявні технічні перешкоди, які можуть завадити створенню потужних квантових обчислювальних пристроїв та потенційні способи їх подолання.

Наступна зустріч фахівців запланована на 12 грудня 2023 року, на якій учасникам семінару буде представлена доповідь на тему «Квантова телепортація та надщільне кодування». Доповідач: кандидат фізико-математичних наук Терещенко А.М. (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − eleven =