Участь у роботі першого семінару «Квантові обчислення»

Завідувачка кафедри Інформаційних комп’ютерних технологій і математики,
доктор фізико-математичних наук, професор О.П. Нечуйвітер 27 вересня 2022 року взяла
участь у роботі першого семінару «Квантові обчислення», який проводився на базі
Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.
Учасників семінару привітав заступник директора інституту з наукової роботи,
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор О.М. Хіміч.
Керівник семінару академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
В.К. Задірака у своїй доповіді висвітлив задачі та план роботи семінару.
Велику зацікавленість у слухачів мала доповідь «Квантовий комп'ютер з точки зору
фізика», зроблену співробітником Фізико-технічного інституту низьких температур імені
Б.І. Вєркіна НАН України, доктором фізико-математичних наук С.М. Шевченко. У
доповіді було проаналізовано сучасний стан проблеми, пов’язаної зі створенням
квантового комп’ютера як реально працюючого приладу. Крім того, доповідач приділив
особливу увагу сферам можливого використання квантових комп’ютерів: від криптографії
до моделювання масштабних систем, опису та передбачення перебігу надскладних
процесів тощо. У доповіді було розглянуто основні поняття квантових обчислень, такі як
логічні операції та наведено приклади сучасних досліджень фізичних реалізацій
квантових бітів – кубітів.