Відбувся організований кафедрою Шостий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

26-29 березня 2024 року на базі Української інженерно-педагогічної академії в режимі он-лайн був проведений Шостий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя».
Організатори Форуму: Українська інженерно-педагогічна академія (кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики) та Державна науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (Київ, Україна).

Співорганізаторами науково-практичного WEB-форуму виступили:
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Харків, Україна); Національна академія педагогічних наук України (Київ, Україна); Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (Харків, Україна); ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Київ); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна); Інститут професійної освіти НАПН України (Київ, Україна); Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра новітньої історії України (Київ); Західноукраїнський національний університет (Тернопіль); Національний авіаційний університет (Київ, Україна); Український державний університет науки і технологій (Дніпро); Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області (Краматорськ, Україна); Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна); Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ); Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання» (Кривий Ріг); Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна); Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (Харків, Україна); Українська національна секція Міжнародного товариства інженерної педагогіки – IGIP (Харків, Україна); Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Харків, Україна); Проєкт Erasmus+ «Мікрокваліфікації на основі MOOC для професійного розвитку викладачів (CRED4TEACH)». Всі співорганізатори підтвердили свою згоду відповідним листом та надіслали її за місяць до початку роботи форуму.
Іноземні партнери форуму цього року були: Горійський державний педагогічний університет (Горі, Грузія), Політехнічний інститут в Портелегре (Портелегре, Португалія); Поморська академія (Слупськ, Польща), Стамбульський Університет (Стамбул, Туреччина); Талліннський технічний університет (Таллінн, Естонія); Тракійський університет (Стара Загора, Болгарія); Університет DTI (Дубниця-над-Вагом, Словаччина); Університет Анадолу (Ескішехір, Туреччина); Університет Арада ім. Ауреля Влаіку (Арад, Румунія); Університет Костянтина Філософа (Нiтра, Словаччина); Університет імені Масарика (Брно, Чехія); Університет Рома Тре (Рим, Італія); Університет прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Вюрцбург, Німеччина).

З привітальним словом від Української інженерно-педагогічної академії виступив ректор Коваленко Денис, доктор педагогічних наук, професор. Від інституту професійної освіти НАПН України (Київ, Україна) Валентина Радкевич, директор інституту, доктор педагогічних наук, професор. Від Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, НАПН України Лариса Березівська, директор, доктор педагогічних наук, професор.

Ключовими спікерами заходу виступили: Тія РЮТМАНН, Професор, Президент IGIP, Естонський центр інженерної педагогіки, професор Талліннського технологічного університету, м. Таллінн, Естонія; Лариса БЕРЕЗІВСЬКА, Професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна; Марина ВАСИЛЬЄВА, Професор, доктор педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна; Севінч ГУЛЬСЕЧЕН, Професор, доктор, завідувач кафедри інформатики Стамбульського університету, м. Стамбул, Туреччина; Ченгіз Хакан АЙДІН, Професор, доктор філософії, керівник відділу дистанційної освіти, Університет Анадолу, м. Ескішехір, Туреччина; Василь ЯГУПОВ, Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту Національного університету оборони України, м. Київ, Україна; Джованні СЕРРА, Доктор філософії з теорії та досліджень у галузі освіти, експерт в галузі «Навчання впродовж життя та освіти дорослих», член дослідницької лабораторії «Якісні методології в освіті дорослих» Департаменту освітніх наук, Університет Roma Tre, м. Рим, Італія; Еміль ФАУРЕ, Професор, доктор технічних наук, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси, Україна; Андрій ПИЖИК, Доцент, кандидат історичних наук, завідувач кафедри новітньої історії України історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, м. Київ, Україна; Юрій ТРИУС, Професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету м. Черкаси, Україна; Катерина ОСАДЧА, Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Запоріжжя, Україна; Микола ПРИГОДІЙ, Професор, доктор педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, Україна; Едуард ГОНЧАРОВ, Директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області м. Краматорськ, Україна; Юлія ДАВИДОВА Заступник директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.

Кількість зареєстрованих учасників на Форум досягла більше 370 осіб із України та зарубіжних країн, а саме науковці і практики із більше ніж 70 населених пунктів.
Програма форуму передбачала тематичні напрями роботи: перший день – відкриття Форуму та виступи ключових спікерів; другий день – день професійної освіти; третій день – день громадськості в освіти та круглий стіл – презентація проєкту Erasmus+ «Мікрокваліфікації на основі MOOC для професійного розвитку викладачів (CRED4TEACH)».
Цього року Форум проводився за такими науковими напрямами:
– Трансдисциплінарна парадигма цифрової трансформації суспільства: управління змінами та якістю наукового та освітнього процесів;
– Психологічні засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя;
– Стратегії цифрової освіти: засоби, методики, технології, системи;
– Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства;
– Університетська освіта: тенденції сьогодення;
– Сучасні підходи наукових інформаційних центрів і бібліотек у забезпеченні системної освітньої аналітики та соціальних комунікацій;
– STEM-освіта: досвід, реалії, стратегії..
Протягом чотирьох днів було представлено 35 доповідей он-лайн та понад 100 доповідей в офф-лайн режимі. Учасники форуму мали неоціненну можливість познайомитися з цікавими розробками в галузі інформаційного простору освіти вітчизняних та зарубіжних науковців, обмінятися досвідом та збагатитися новою інформацією і науковими ідеями. Особлива увага була приділена актуальному питанню фіз здобувачами третього віку, нові підходи до організації освітнього та наукового інформаційного простору.
Завершився Форум підведенням підсумків й оголошенням рішень щодо перспектив та завдань спільної діяльності всіх освітніх та наукових установ організаторів та співорганізаторів України та зарубіжних країн. А також визначенням рекомендацій, пропозицій і порад щодо технологічних, інформаційно-комунікаційних, змістово-методичних, соціально-комунікативних і організаційно-міжнародних аспектів організації і проведення Web-форумів.
Матеріали Шостого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму розміщені на сайті: https://forumsois.uipa.edu.ua/.
Щиро вдячні всім учасникам заходу за надання змістовних доповідей, цікавих ідей і можливість ознайомиться з досвідом зарубіжних і вітчизняних учених й практиків.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =