Звіт про Другий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» 2020

Закінчився Другий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

Збірка матеріалів WEB-форуму у PDF

 

Відкрити програму WEB-форуму як PDF

Відеозапис 1 дня https://youtu.be/fPAYAmdou6o

Відеозапис 2 дня https://youtu.be/qEGo7cwGmek

Посилання на матеріали

25-27 березня 2020 року

на базі Української інженерно-педагогічної академії в режимі он-лайн був проведений
Другий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»
(зареєстрований в системі УкрІНТЕІ МОН України посвідчення № 212 від 10.03.2020 року).

Організатор Форуму: Українська інженерно-педагогічна академія (кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики);

Вела форумТетяна Сергіївна Бондаренко, доцент кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики.

Технічна підтримка – Евгений Владимирович Громов, доцент кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики.

Співорганізаторами науково-практичного WEB-форуму виступили: Тираспольський державний університет (Кишинев, Республіка Молдова); Горійський державний педагогічний університет (Горі, Грузія); DTI університет (Дубніца над Вагом, Словакія); Тракійский університет (Стара Загора, Болгарія); Аурел Влайку університет Арада (Арад, Румунія); Національний університет Узбекістану імені Мірзо Улугбека (Ташкент, Узбекістан); Поморська академія у Слупську (Слупськ, Польща); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Національна академія статистики, обліку та аудиту; Інженерно-педагогічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; Національна металургійна академія України; Льотна академія національного авіаційного університету; Навчально-науковий інститут історії та суспільно-гуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; Одеський національний політехнічний університетом; Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами; Українська асоціація освіти дорослих; Центр професійної освіти і навчання; Науково-методичний центр ПТО у Харківській області; Науково-методичний центр ПТО у Донецькій області; Міжнародна благодійна організація “Лідер якості”. Всі співорганізатори підтвердили свою згоду відповідним листом та надіслали її за місяць до початку роботи форуму.

З привітальним словом від Української інженерно-педагогічної академії виступив проректор з наукової роботи Купріянов Олександр, доктор технічних наук, доцент. Від Тираспольського державного університету з привітальним словом виступив Брайков Андрій, декан факультету фізики, математики та інформатики, доцент кафедри інформаційних технологій. Від Поморської академії вітання були від Стрельцова Володимира, доктора наук, професора. Від Горійського державного педагогічного університету з привітальним словом виступила проректор Меквабідзе Руісан, керівник відділу міжнародних зв’язків, доктор наук, професор. Від Політехнічного інституту Порталегре та Лісабонського університету з привітальним словом виступив Луїс Мігель Олівейра де Баррос Кардосо, доктор наук, професор. Від Тракійського університету привітала учасників Форуму Казлачова Златіна, заступник декана з питань науки та міжнародних відносин факультету «Техніка і технології», доктор наук. Від Аурел Влайку університету Арада привітала та побажала успішної роботи заступник декана факультету навчальних наук, психології та соціальних наук Келемен Габріела, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи, доктор філософії. З привітальним словом виступила завідувачка кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії Нечуйвітер Олеся, доктор фізико-математичних наук, професор. Також привітала із роботою форуму та побажала успіхів Баніт Ольга, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, старший дослідник. Від Національної металургійної академії України привітала учасників Форуму Лучанінова Ольга, професор кафедри інженерної педагогіки. Від Одеського національного політехнічного університету вітання були від Антошук Світлани, директора Інституту комп`ютерних систем ОНПУ, доктора технічних наук, професора. Від Льотної академії Національного авіаційного університету привітальні слова пролунали від Стецюка Богдана, завідувача кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності, доктора юридичних наук, професора. Від Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Інженерно-педагогічного факультету привітала учасників форуму Чернова Тетяна, заступник декана з наукової та виховної роботи, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, кандидат педагогічних наук, доцент. Від Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти вітальні слова були від завідувача відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Селецького Андрія, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника. З привітальним словом виступив Лунячек Вадим, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор. Від Громадської організації «Школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами» з вітальним словом виступила Єльникова Галина, голова ради, доктор педагогічних наук, професор. Директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області Гончаров Едуард привітав учасників та побажав плідної роботи. Також директор Приватного закладу «Центр професійної освіти і навчання» Семенов Андрій виступив із привітальним словом.

Кількість зареєстрованих учасників на Форум досягла 180 осіб із України та зарубіжних країн, а саме науковці і практики із Арада, Горі, Дубница-над-Вагом, Кишинева, Портелегро, Сан-Франциско, Слупська, Січуаня, Ташкенту, Ямбола, Богодухова, Дніпра, Івано-Франківська, Ізмаїлу, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Харкова, Хмельницького, Чернігова, а також представники із ЗП(ПТ)О та загальноосвітніх закладів Харківської області.

Програма форуму передбачала роботу наукових напрямів:

– Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку інтелектуального і трудового потенціалу держави;

– Професійний розвиток працівників освіти у сфері інтелектуальної власності;

– Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства;

– Теоретично-практичні аспекти розвитку освіти і науки в умовах сучасних трансформацій;

– Адаптивне управління соціально-педагогічними системами;

– Науково-практичні засади цифрової освіти: засоби, методики, технології, середовища;

– Інноваційні трансформації в економічній і політичній освіті;

– Психолого-педагогічні й соціальні комунікації розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти;

– Інформаційно-бібліографічний та інформаційно-аналітичний супровід модернізації та реформування освіти;

– Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань;

– Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції (міжнародна науково-практична конференція Льотної академії Національного Авіаційного університету).

Протягом трьох днів було представлено більше 60 доповідей он-лайн та понад 100 доповідей в офф-лайн режимі. Учасники форуму мали неоціненну можливість познайомитися з цікавими розробками в галузі інформаційного простору освіти вітчизняних та зарубіжних науковців, обмінятися досвідом та збагатитися новою інформацією і науковими ідеями. Особлива увага була приділена актуальному питанню організації дистанційної освіти в навчальних закладах в умовах «карантину». Науковці розглянули переваги, особливості роботи та технічні складнощі електронної освіти.

Протягом роботи Форуму приєдналися та виступили із доповідями представники із Політехнічного інституту Порталегре та Лісабонського університету, м. Портелегре (Португалія), Університет Центрального Мічигану та Сіті Коледж Сан-Франциско (США).

Вперше у рамках Форуму запроваджено міні-конкурс тез доповідей за тематичними напрямами “Найкращі ідеї у публікаціях “Forum-SOIS, 2020“, результати якого будуть повідомлені згодом.

Завершився Форум підведенням підсумків й оголошенням рішень щодо перспектив та завдань спільної діяльності всіх освітніх та наукових установ організаторів та співорганізаторів України та зарубіжних країн. А також визначенням рекомендацій, пропозицій і порад щодо техніко-технологічних, інформаційно-комунікаційних, змістово-методичних, соціально-комунікативних і організаційно-міжнародних аспектів організації і проведення Web-форумів.

Щиро вдячні всім учасникам заходу за надання змістовних доповідей, цікавих ідей і можливість ознайомиться з досвідом зарубіжних і вітчизняних учених й практиків.

Бажаємо подальших успіхів учасникам Другого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму та активної спільної роботи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 6 =