Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» 2020

Відкрити програму WEB-форуму як PDF

Шановні колеги, науковці, педагоги, освітяни!

Запрошуємо до участі!

25-27 березня 2020 року

на базі Української інженерно-педагогічної академії буде проведено Другий Міжнародний науково-практичний WEB-форум

«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

(зареєстровано в системі УкрІНТЕІ МОН України посвідчення № 535 від 12.11.2018 року)

Запрошуємо до участі у форумі науковців, освітян, педагогічних працівників ЗП (ПТ) О та загальноосвітніх навчальних закладів.

Відкрити повідомлення WEB-форуму як PDF


Технологія реєстрації до участі у Форумі (дедлайн – 20.03.2020р.):

 • здійснити реєстрацію учасника Форуму в g-form;
 • відправити, підготовлені за вимогами тези доповіді та презентаційні матеріали для виступу в онлайн на електронну пошту організаторів: forum.sois2020@gmail.com;
 • здійснити попередню ідентифікацію в системі веб-платформи com 25 березня 2020 року за посиланням:

https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1583135655 (25.03.2020з 9-00 до 15-00 год. (та пробне підключення – 22 та 24 березня 2020 року з 15-00 до 17-00 год.);

 • здійснити оплату організаційного внеску після затвердження теми доповіді до виступу та попереднього розгляду редакційною колегією авторських тез.


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

25–27 березня 2020 року

Центральні офіси трансляції Форуму:

м. Київ, вул. М. Берлинського,9

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

м. Харків, вул. Університетська, 16

Українська інженерно-педагогічна академія

Регламент часу (Київський час):

25.03.2020 10.00 – 15.00
26.03.2020 10.00 – 15.00
27.03.2020 10.00 – 15.00

Місія форуму: запровадження ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль наукових установ і закладів освіти України та Європейських країн, а також держав, що обрали пріоритетним шлях сталого розвитку науки і освіти.

Аудиторія: науковці, педагогічні працівники, управлінці всіх рангів, які стоять на позиціях адаптивного реформування освіти, у т.ч. наукової, професійної (професійно-технічної) і позашкільної, запроваджують ефективні методики й технології андрагогіки, сприяють формуванню й розвитку трудового та інтелектуального потенціалу країни, генерують ідеї  випереджального розвитку освіти в умовах розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ:

 1. Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку інтелектуального і трудового потенціалу держави

Модератори: Марина Львовна Ростока, marilvross@gmail.com; Едуард В’ячеславович Гончаров nmcptodon@meta.org.ua.

 1. Професійний розвиток працівників освіти у сфері інтелектуальної власності

Модератор: Вадим Едуардович Лунячек, vel2003@ukr.net.

 1. Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства

Модератор: Ольга Василівна Баніт, olgabanit@ukr.net.

 1. Теоретично-практичні аспекти розвитку освіти і науки в умовах сучасних трансформацій

Модератор: Тетяна Юріївна Чернова, teachcoaching@gmail.com.

 1. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами

Модератор: Галина Василівна Єльникова, galina.yelnikova@gmail.com.

 1. Науково-практичні засади цифрової освіти: засоби, методики, технології, середовища

Модератори: Тетяна Сергіївна Бондаренко, bondarenko_tc@uipa.edu.ua; Олександр Анатолійович Блажко, blazhko@ieee.org.

 1. Інноваційні трансформації в економічній і політичній освіті

Модератори: Вікторія Володимирівна Прохорова; Вікторія Іванівна Чобіток, vika_chobitok@ukr.net.

 1. Психолого-педагогічні й соціальні комунікації розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти

Модератор: Габріела Келемен, gabrielakelemenuav@gmail.com; Олена Ігнатович,  lena_ignat70@ukr.net;

 1. Інформаційно-бібліографічний та інформаційно-аналітичний супровід науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти

Модератори: Андрій Васильович Селецький, aseletskiy@ukr.net; Світлана Володимирівна Карпенко, karpenko@library.uipa.edu.ua;

 1. Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань

Модератори: Рад Дана, dana@xhouse.ro; Нестеренко Роман, roman.nesterenko.uepa@gmail.com;

 1. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції (міжнародна науково-практична конференція Льотної академії Національного Авіаційного університету)

Модератор: голова оргкомітету конференції: Богдан Романович Стецюк, bohdan@ukr.net

 


Умови Форуму:

За результатами проведення форуму планується:

 • онлайн і оффлайн обговорення питань за проблематикою Форуму на сайтах співорганізаторів;
 • публікація збірника матеріалів Форуму відповідно електронної реєстрації учасників і поданих авторами тез доповідей

(дедлайн – 20.03.2020 р.):

Вимоги до оформлення тез: формат сторінки А 4, поля (всі) 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках). Обсяг тез – 1–3 повних сторінки.

Увага! Вартість участі в заході складається: із організаційного внеску 250 грн (витрати на організацію, листування та видачу сертифікату, публікації електронного збірнику) або друкованого – на замовлення (150 грн додатково) – для учасників із України. Представники зарубіжних країн сплачують участь у Форумі за означеними позиціями вказаних сум відповідно конвертації валюти країн-учасників у гривню України. Реквізити платежу надаються учасникам Форуму після підтвердження оргкомітетом включення до програми виступу й тез до друку, про що буде надіслано повідомлення засобами електронної пошти, що вказана при електронної реєстрації.


НАУКОВИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Коваленко Олена (голова форуму), ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Березівська Лариса (голова науково-програмного комітету), директор Держаної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України (Київ, Україна);

Ленгьельфаусі Томаш, ректор Університету DTI, доктор педагогічних наук, доктор філософії (Дубница-над-Вагом, Словакія);

Лук’янова Лариса, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (Київ, Україна);

Мидодашвили Леван, доктор наук, професор, керівник служби забезпечення якості Горійського державного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор (Горі, Шида Картлі, Грузія);

Зурабашвілі Зураб, керівник Центру підтримки студентів Горійського державного педагогічного університету (Горі, Шида Картлі, Грузія);

Меквабідзе Руісан, керівник відділу міжнародних зв’язків Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор, (Горі, Шида Картлі, Грузія);

Оборський Геннадій, ректор Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії інженерних наук України, Заслужений працівник освіти України (Одеса, Україна);

Антошук Світлана, директор  Інституту  комп`ютерних систем  Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор (Одеса, Україна);

Арустамян Яна, завідувач кафедри теорії перекладу та порівняльної лінгвістики Національного університету Узбекистану імені Мірцо Улугбека, кандидат наук, доцент (Ташкент, Узбекистан);

Коваленко Олександр, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, голова правління Чернігівської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, професор (Чернігів, Україна);

Баніт Ольга (модератор напряму), провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, старший дослідник (Київ, Україна);

Браїков Андрій, декан факультету фізики, математики та інформатики Тираспольського державного університету, доцент кафедри інформаційних технологій (Кишиневу, Республіка Молдова);

Голіяд Ірина, заступник декана з навчальної та методичної роботи Інженерно-педагогічного факультету, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Президент МБО «Лідер якості», кандидат педагогічних наук, професор (Київ, Україна);

Дучева Златоелі, начальник відділу правління безперервної освіти Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія);

Єльникова Галина (модератор напряму), голова ради  Громадської організації «Школа  адаптивного  управління  соціально-педагогічними  системами», професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Закатнов Дмитро, заступник директора з наукової роботи Держаної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних  наук, старший наукоий співробітник (Київ, Україна);

Келемен Габріела (модератор напряму), доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи, заступник декана факультету навчальних наук, психології та соціальних наук Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Арад, Румунія);

Купріянов Олександр, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, доцент (Харків, Україна);

Лазарєв Микола, професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Неділько Сергій, начальник Льотної академії Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор (Кропивницький, Україна);

Пройдак Юрій, проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії України в галузі науки и техніки (Дніпро, Україна);

Рад Дана Вероніка, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Арад, Румунія);

Селецький Андрій (модератор напряму), завідувач Відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Київ, Україна);

Сиддікова Ірода, професор  кафедри  порівняльної лінгвістики Національного університету Узбекистану імені Мірцо Улугбека, доктор філологічних наук, професор, (Ташкент, Узбекистан);

Сидоров Микола, помічник начальника із загальних питань та інноваційної роботи Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Кропивницький, Україна);

Стойкова Ваня, декан факультету техніки та технологій Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія);

Теловата Марія, завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту, Заслужений працівник освіти України, професор Європейського інституту безперервної освіти Словаччини, сертифікований експерт Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор (Київ, Україна);

Урбанек Анджей, проректор з навчальної роботи Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, доктор габ. (Слупськ, Польща);

Хрмо Роман, проректор із якості та розвитку Університету DTI, доктор філософії, MBA (Дубница-над-Вагом, Словакія);

Хойновські Лех, директор Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, доктор габ. (Слупськ, Польща);

Чіряк Любомир, професор Тираспольського державного університету (Кишиневу, Республіка Молдова);

Швачич Геннадій, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної  академії України, доктор технічних наук, професор (Дніпро, Україна);

Шкода Мирослав, проректор з міжнародних зв’язків Університету DTI, доктор технічних наук, доктор філософії (Дубница-над-Вагом, Словакія).


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Нечуйвітер Олеся (голова оргкомітету), завідувач кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, доктор фізико-математичних наук, доцент (Харків, Україна);

Ростока Марина (співголова оргкомітету, координатор з науково-програмної організації й проведення форуму, модератор напряму), старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук (доктор філософії), представник Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Київ, Україна);

Бондаренко Тетяна (координатор з наукового та інформаційно-технологічного супроводу організації й проведення форуму, модератор напряму), доцент кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, к. п. н. (Харків, Україна);

Блажко Олександр (модератор напряму), заступник директора Інституту комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету, доцент кафедри системного програмного забезпечення, кандидат технічних наук, доцент, (Одеса, Україна);

Більчік Олександр викладач Університету DTI, доктор філософії (Дубница-над-Вагом, Словакія);

Вараксіна Наталія, науковий співробітник Відділу інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (Київ, Україна);

Веверіта Тетяна, старший викладач кафедри інформаційних технологій, начальник відділу інформаційних технологій Тираспольського державного університету доктор філософії (Кишиневу, Республіка Молдова);

Георгієва Нелі, завідувач кафедри енергетики Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія);

Годлевська Катерина, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (Київ, Україна).

Гончаров Едуард (модератор напряму), директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області (Краматорськ, Україна);

Гуралюк Андрій, (координатор з інформаційно-технологічної підтримки трансляції форуму), завідувач відділу ІКТ і наукометрії Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Київ, Україна);

Еджерау Анка Мануела, доктор філософії Аурел Влайку університету Арада (Арад, Румунія);

Котун Кирил, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (Київ, Україна);

Криштоф’якова Люсія, заступник завідувача кафедри дидактики, технологій і освітніх технологій Університету DTI, к.т.н. (Дубница-над-Вагом, Словакія);

Кузьменко Ольга, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, доцент (Кропивницький, Україна);

Кулянов Умід, координатор міжнародних проектів, Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі (Ташкент, Узбекистан).

Лугова Тетяна, доцент кафедри Інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного університету, кандидат наук з мистецтвознавства, доцент (Одеса, Україна);

Лунячек Вадим (модератор напряму), завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності, Українська інженерно-педагогічна академія, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Лучанінова Ольга, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України, представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», доктор педагогічних наук, доцент (Дніпро, Україна);

Маріа Павел, вчений секретар Тираспольського державного університету, доцент кафедри інформаційних технологій (Кишиневу, Республіка Молдова);

Мгжебришвили Олександр, проректор Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор (Горі, Грузія)

Нестеренко Роман (координатор форуму з міжнародних зв’язків), керівник Навчально-наукового центру довузівської підготовки, інноваційних освітніх технологій та академічної мобільності Української інженерно-педагогічної академії (Харків, Україна);

Пеліванова Таня, завідувач кафедри електротехніки, електроніки та автоматики Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія);

Роман Аліна Фелісія, викладач Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Арад, Румунія);

Русланова Тетяна (координатор з онлайн-трансляції форуму), директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна);

Садуллаєва Нілуфар, завідувач кафедри порівняльної лінгвістики Національного університету Узбекистану імені Мірцо Улугбека, доктор наук, доцент (Ташкент, Узбекистан);

Семенов Андрій, директор Приватного закладу “Центр професійної освіти і навчання” (Кривий Ріг, Україна);

Сосіашвілі Гіоргій, ректор Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор (Горі, Грузія);

Стецюк Богдан (голова оргкомітету конференції), завідувач кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор (Кропивницький, Україна);

Чернова Тетяна (модератор напряму), заступник декана з наукової та виховної роботи Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, к. п. н. (Київ, Україна);

Шкурлат Ізабелла, заступниця директора Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, к.соціол.н. (Слупськ, Польща);

 

 

Чекаємо на плідну працю у середовищі Форуму!

З повагою, Оргкомітет

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =