Всеукраїнський науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу»

Forum22-23 березня 2018 року в рамках співпраці з Національним центром «Мала академія наук України» на базі Української інженерно-педагогічної академії буде проведено Всеукраїнський науково-практичний WEB-форум

«Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу»

Запрошуємо до участі у форумі науковців, педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та загальноосвітніх навчальних закладів.

Організатори форуму: Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ (http://www.nas.gov.ua ); Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків (http://uipa.edu.ua ); Інститут модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ (https://imzo.gov.ua ); Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області (http://nmc.ptu.org.ua ); Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків (http://adaptive.16mb.com); Люботинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Люботинської міської ради Харківської області (http://lubotyn-mnvk.edu.kh.ua ).

Основні напрями роботи форуму

  1. Трансдисциплінарна парадигма інформаційно-освітнього простору у векторі формування трудового та інтелектуального потенціалу держави.
  2. Реалії та перспективи розбудови єдиного відкритого інформаційного простору української освіти у співпраці загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних), вищих і позашкільних навчальних закладів.
  3. Вітчизняний і зарубіжний досвід фундаментальних і прикладних досліджень розвитку дуальної освіти в умовах єдиного відкритого інформаційного освітнього простору.
  4. Науково-технологічні засади електронної освіти: засоби, методики, технології, середовища.

Для участі у роботі форуму необхідно до 21 березня 2018 року (включно) здійснити реєстрацію засобами Google-форми за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KCUbnGackqVLBR9qf8rGDPvyD5ArDlmkkiXrPbbQDOAALw/viewform.

Пройти ідентифікацію в системі pruffme.com

22 березня з 10-00 год за посиланням: https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1520232050,

23 березня з 13-00 год. за посиланням: https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1520232183.

За результатами проведення форуму планується: Веб-обговорення питань, що висвітлюються проблематикою форуму; Видання електронної збірки тез доповідей.

Детальна інформація та програма форуму подана у Прес-релізі.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =