Матеріали Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму

PDF версія збірника матеріалів Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму

Секція 1. Трансдисциплінарна парадигма інформаційно-освітнього простору у векторі формування трудового та інтелектуального потенціалу держави.

Секція 2. Реалії та перспективи розбудови єдиного відкритого інформаційного простору української освіти у співпраці загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних), вищих і позашкільних навчальних закладів.

Секція 3. Вітчизняний і зарубіжний досвід фундаментальних і прикладних досліджень розвитку дуальної освіти в умовах єдиного відкритого інформаційного освітнього простору.

Секція 4. Науково-технологічні засади електронної освіти: засоби, методики, технології, середовища.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − one =