Сажко Г.І.

sazhko

Сажко Галина Іванівна

Galina Sazhko

доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта Українська інженерно-педагогічна академія, 2001, спеціальність «Автоматизовані системи управління промисловими установками», кваліфікація інженер-педагог
Вчений ступінь Кандидат педагогічних наук, дисертація на тему «Методика формування ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів в області комп’ютерних технологій», 2006.
Вчене звання Доцент, 2008.
Сертифікати, підвищення кваліфікації 1. Диплом Міжнародного інженера-педагога. International Engineering Educator ING-PAED IGIP, registered number UA-067, 2005.
2. Certificate of Advanced Training Course “Information Computer Technology”. Technical University Gabrovo, Bulgaria, 2016.
3. Сертифікат про закінчення курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху». Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2020 р.
4. Certificate of Advanced Training Course “English language”. Center for Teaching Foreing Languages and Translation Activities “Kraft” , Nish, Serbia, 2020
Сфери наукових інтересів Цифровізація освітнього процесу. Інформаційні і комунікаційні технології. E-learning.
Викладає курси
  • Людино-комп’ютерна взаємодія.
  • Інформаційні і комунікаційні технології.
  • Інстументальне забезпечення E-learning.
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=V0Cn6R8AAAAJ
h-індекс: 8

ORCID: 0000-0002-1508-6439

Профіль в Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56766231100

Профіль ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Galina_Sazhko

Найбільш вагомі публикації:

1. Lana S. Pantic, Tomislav M. Pavlović, Dragana D. Milosavljević, Ivana S. Radonjic, Miodrag K. Radovic, Galina Sazhko. The assessment of different models to predict solar module temperature, output power and efficiency for Nis, Serbia // ENERGY—THE INTERNATIONAL JOURNAL. Volume 109, 15 August 2016, Pages 38–48.
2. Galina Sazhko, Danica S. Pirsl. Cloud technologies in the development of the e-lerning: theoretical aspects // International scientific conference UNITECH’17 // Proceedings, Volume I / Gabrovo (Bulgaria), 2017. Pp. 253-257.
3. Galina Sazhko, Danica S. Pirsl. Development and justification of information and methodological filling of the theme “Designing, prototyping and usability testing sites” // International scientific conference UNITECH’17 // Proceedings, Volume I / Gabrovo (Bulgaria), 2017. Pp. 270-275.
4. Сажко Г.І., Білоус І.О. Комп’ютерна програма «Програмний комплекс для візуального програмування на основі задач по управлінню віртуальним роботом». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72521от 27.06.2017 р.
5. Сажко Г.І. Комп’ютерна програма «Інтерактивний електронний навчальний посібник «Використанні системи MathCad у прикладних задачах». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79732 от 13.06.2018 р.
6. Galina Sazhko. Formation of information and educational environment on the basis of cloud services // Матеріали Х Всеукраїнської Науково – Практичної Конференції «інформаційні технології в освіті та науці» / Мелітополь: МДПУ, 14-15 червня 2018. – С. 262-265.
7. Ivana S. Radonjić, Tomislav M. Pavlović, Dragoljub Lj. Mirjanić, Miodrag K. Radović, Galina Sazhko. Soiling influence on the short-circuit current of solar module mounted at the optimal angle // International scientific conference UNITECH’18 // Proceedings, Volume I / Gabrovo (Bulgaria), 2018. Pp. 28-32.
8. Сажко Г.І. Комп’ютерна програма «ІнТЕрактивний електронний навчальний посібник «Знайомство зі Scratch». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90221 от 27.06.2019 р.
9. Galina Sazhko, Danica S. Pirsl. Cloud technologies in the development of the e-lerning: Theoretical aspects // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. № 66. –Харків: УІПА, 2020. – С. 90-97.
10. Dragoljub Lj. Mirjanić, Tomislav M. Pavlović, Ivana S. Radonjić, Lana S. Pantić, Anđelina V. Marić, Galina I. Sazhko. Solar radiation atlas in trebinje in the republic of srpska // International scientific conference UNITECH’20 // Proceedings, Volume I / Gabrovo (Bulgaria), 2020.

Участь в наукових проектах 1. Участь в НДР «Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів під час базової професійної комп’ютерної підготовки на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів» (2015-2018 р.)
2. Участь в НДР «Формування віртуального інформаційно-навчального середовища на базі хмарних технологій для навчання студентів комп’ютерних спеціальностей» (2019-2022 р.)
3. Координатор проекту «Learning mobility of individuals in Erasmus+ programme, Key Action 107- Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries» (2020-2022 р.)
Володіння іноземною мовою Intermediate (B1) (Center for Teaching Foreign Languages and Translation Activities “Kraft” , Nish, Serbia, 2020)
Адміністративна робота Заступник директора Центру інженерної педагогіки УІПА

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 19 =