Підсумки Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму

forum026-28 березня 2019 року на базі Української інженерно-педагогічної академії пройшов  Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум  (зареєстрований в системі УкрІНТЕІ МОН України посвідчення № 535 від 12.11.2018 року).

Організаторами Форуму: Національний центр «Мала академія наук України», Українська інженерно-педагогічна академія; Співорганізаторами науково-практичного WEB-форуму виступили: Поморська академія у Слупську (Польща), Тираспольський державний університет (Молдова), Університет DTI (Словакія), Горійський педагогічний університет (Грузія), Тянзинський університет технологій (Китай); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, Льотна академія національного авіаційного університету, Національна металургійна академія України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області.

З привітальним словом від Української інженерно-педагогічної академії виступив проректор з наукової роботи Купріянов Олександр, доктор технічних наук, доцент. Від Національного центру «Мала академія наук України» привітав учасників форуму заступник директора з наукової роботи Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, лауреат державної премії в галузі освіти. Також привітав із роботою форуму та побажав успіхів Майський Геннадій Юрійович, доктор філософії, головний спеціаліст відділу науки, вищої та професійної освіти Управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Від Університету DTI привітав з початком роботи форуму Шкода Мирослав, проректор з міжнародних зв’язків, доктор технічних наук, доцент. Від Громадської організації «Школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами» з вітальним словом виступила Єльникова Галина, голова ради, доктор педагогічних наук, професор. Від Тираспольського державного університету з привітальним словом виступив Браїков Андрій, декан факультету фізики, математики та інформатики, доцент кафедри інформаційних технологій. Від Поморської академії вітання були від Хойновського Леха, заступника декана факультету управління та безпеки. Від Національної металургійної академії України привітав учасників Форуму ректор Величко Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки України. Директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України Лук’янова Лариса Борисівна, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор привітала учасників та побажала плідної роботи. Від Горійського державного педагогічного університету з привітальним словом виступив проректор Сосіашвілі Георгій, доктор наук, професор. Від  Національної академії статистики, обліку і аудиту вітала учасників форуму Теловата Марія Теодозіївна, завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор педагогічних наук, професор. Від Національного авіаційного університету з вітальним словом виступила Сліпухіна Ірина, доктор педагогічних наук, професор. Вітальний лист був надісліний від заступник начальника із загальних питань та інноваційної роботи Льотної академії Національного авіаційного університету Сидорова Миколи Володимировича, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника. Від Київського Національного університету імені Тараса Шевченко привітала учасників Форуму Плескач Валентина Леонідівна, доктор економічних наук, професор.

Кількість зареєстрованих учасників на Форум досягла 218 осіб із України та зарубіжних країн, а саме науковці і практики із Кишинеу, Дубница-над-Вагом, Горі, Слупська, Тяньдзиня, Сан-Франциско, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, Чернігова, Львова, Харкова, Івано-Франківська, Вінниці, Ніжина, Запоріжжя, Дніпра, Бурштина, Жашкова, Старобельська, Богородчан, а також представники із ЗП(ПТ)О та загальноосвітніх закладів Харківської області.

Програма форуму передбачала роботу наукових напрямів:

  1. Трансдисциплінарна парадигма єдиного відкритого інформаційного освітнього простору: формування трудового та інтелектуального потенціалу держави.
  2. Реалії та перспективи розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти у співпраці загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних), вищих, позашкільних навчальних закладів і наукових установ.
  3. Інноваційні трансформації в економічній освіті: наступність професійної підготовки фахівців для галузі управління та адміністрування.
  4. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами.
  5. Освіта дорослих в умовах сталого розвитку інформаційного суспільства.
  6. Міжнародний досвід фундаментальних і прикладних досліджень розвитку дуальної освіти в умовах єдиного відкритого інформаційного освітнього простору.
  7. Науково-практичні засади електронної освіти: засоби, методики, технології, середовища.
  8. Професійна мобільність як феномен кар’єрного зростання фахівців в умовах інформаційного суспільства.

Протягом трьох днів було представлено біля 50 доповідей он-лайн та понад 100 доповідей в офф-лайн режимі. Учасники форуму мали неоціненну можливість познайомитися з цікавими розробками в галузі інформаційного простору освіти вітчизняних та зарубіжних науковців, обмінятися досвідом та збагатитися новою інформацією і науковими ідеями.

Протягом роботи Форуму приєдналися та виступили із доповідями представники із Державного Університету Сан-Франциско та Сіті Коледж Сан-Франциско (США).

Завершився Форум підведенням підсумків й оголошенням рішень щодо перспектив та завдань спільної діяльності всіх освітніх та наукових установ організаторів та співорганізаторів України та зарубіжних країн. А також визначенням рекомендацій, пропозицій і порад щодо техніко-технологічних, інформаційно-комунікаційних, змістово-методичних, соціально-комунікативних і організаційно-міжнародних аспектів організації і проведення Web-форумів.

Матеріали  Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму розміщені на сайті кафедри Інформаційних, комп’ютерних технологій і математики за посиланням: http://ikpt.uipa.edu.ua/ua/forum-2019-presentations-ua/

Щиро вдячні всім учасникам заходу за надання змістовних доповідей, цікавих ідей і можливість ознайомиться з досвідом зарубіжних і вітчизняних учених й практиків.

Бажаємо подальших успіхів учасникам Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму та активної спільної роботи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =