Прес-реліз Міжнародного науково-практичного WEB-форуму «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

forum2019_ua

Шановні колеги, науковці, педагоги, освітяни! Запрошуємо до участі!
Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум

«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

(зареєстровано в системі УкрІНТІ МОН України посвідчення № 535 від 12.11.2018 року)
26‑28 березня 2019 року

Відкрити Прес-реліз WEB-форуму як PDF

НАУКОВИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Довгий Станіслав, президент Малої академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України і НАПН України (Київ, Україна);
Коваленко Олена, ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);
Ленгьельфаусі Томаш, ректор Університету DTI, доктор педагогічних наук, доктор філософії (Дубница-над-Вагом, Словакія);
Мгжебришвили Олександр, ректор Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор (Горі, Шида Картлі, Грузія);
Лісовий Оксен, директор  Національного центру «Мала академія наук України», кандидат філософських наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі освіти (Київ, Україна);
Лук’янова Лариса, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (Київ, Україна);
Завалевський Юрій, в.о. директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор (Київ, Україна);
Пройдак Юрій, проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор (Дніпро, Україна);
Купріянов Олександр, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, доцент (Харків, Україна);
Сосіашвілі Георгій, проректор Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор (Горі, Шида Картлі, Грузія);
Шкода Мирослав, проректор з міжнародних зв’язків Університету DTI, доктор технічних наук, доктор філософії (Дубница-над-Вагом, Словакія);
Лазарєв Микола, професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);
Єльникова Галина (модератор напряму), голова ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);
Агарков Олег,  декан факультету соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, доктор політичних наук, професор (Дніпро, Україна);
Браїков Андрій, декан факультету фізики, математики та інформатики Тираспольського державного університету, доцент кафедри інформаційних технологій (Кишиневу, Республіка Молдова);
Мидодашвили Леван, керівник служби забезпечення якості Горійського державного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор (Горі, Шида Картлі, Грузія);
Стрижак Олександр, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі освіти (Київ, Україна);
Сафонов Юрій, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, доктор економічних наук, професор (Київ, Україна);
Сидоров Микола, заступник начальника із загальних питань та інноваційної роботи Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Кропивницький, Україна);
Сушенцева Лілія (модератор напряму), завідувач кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, доктор педагогічних наук, доцент (Дніпро, Україна);
Теловата Марія (модератор напряму),  завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор педагогічних наук, професор (Київ, Україна);
Шевченко Сергій, завідувач кафедри  управління та адміністрування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, доктор наук з державного управління, професор (Дніпро, Україна);
Ростока Марина (координатор роботи форуму, модератор напряму), старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук (доктор філософії), представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Київ, Україна);
Баніт Ольга (модератор напряму), старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук (Київ, Україна);
Меквабідзе Руісан, керівник відділу міжнародних зв’язків Горійського державного педагогічного університету (Горі, Шида Картлі, Грузія);
Корлат Сергій, завідувач науково-дослідної лабораторії «Розвиток цифрових освітніх ресурсів» Тираспольського державного університету, старший викладач кафедри інформаційних технологій, експерт в галузі ІКТ (Кишиневу, Республіка Молдова).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Нечуйвітер Олеся (голова оргкомітету), завідувач кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, доктор фізико-математичних наук, доцент (Харків, Україна);
Савченко Ірина (співголова, модератор напряму), учений секретар Національного центру «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Київ, Україна);
Бондаренко Тетяна (координатор роботи форуму, модератор напряму), доцент кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії кандидат педагогічних наук, представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Харків, Україна);
Веверіта Тетяна, старший викладач кафедри інформаційних технологій, начальник відділу інформаційних технологій Тираспольського державного університету (Кишиневу, Республіка Молдова);
Годлевська Катерина, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (Київ, Україна).
Гончаренко Наталія, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, кандидат психологічних наук (Київ, Україна);
Зурабашвілі Зураб, керівник Центру підтримки студентів Горійського державного педагогічного університету (Горі, Шида Картлі, Грузія);
Калалб Михайло, доцент кафедри фізики, теорії і експерименту Тираспольського державного університету, директор проекту «Вивчення дидактичних стратегій застосування методу наукових досліджень в віртуальних середовищах активного навчання» (Кишиневу, Республіка Молдова);
Котун Кирил, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (Київ, Україна).
Кузьменко Ольга, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, доцент (Кропивницький, Україна);
Лучанінова Ольга, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії, доктор педагогічних наук, доцент (Дніпро, Україна);
Маріа Павел, вчений секретар Тираспольського державного університету, доцент кафедри інформаційних технологій (Кишиневу, Республіка Молдова);
Маркіна Лідія, доцент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, кандидат педагогічних наук, доцент (Дніпро, Україна);
Порубчанова Даша, доктор педагогіки, доктор філософії, викладач Університету DTI (Дубница-над-Вагом, Словакія);
Русланова Тетяна (координатор трансляції форуму онлайн), директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна);
Сидоренко Наталія, доцент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, кандидат педагогічних наук (Дніпро, Україна);
Тропіна Ірина (модератор напряму), завідувач сектору розвитку інформаційно-цифрової компетентності відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Київ, Україна);
Учитель Інна, доцент кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії, кандидат педагогічних наук (Дніпро, Україна).

До участі в Першому науково-практичному Web-форумі щодо обговорення його проблематики запрошуються представники вітчизняних і зарубіжних наукових установ і закладів освіти, що співпрацюють на умовах договору про спільну діяльність, а також зацікавлені тематикою заходу організації та міжнародні спільноти: 

Заклади позашкільної освіти:
Національний центр «Мала академія наук України» (Київ, Україна);
Київська мала академія наук України учнівської молоді (Київ. Україна);
Харківська мала академія наук України учнівської молоді (Харків, Україна)
Івано-франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (Івано-Франківськ, Україна)
Чернігівська мала академія наук учнівської молоді (Чернігів, Україна) та ін. регіональні позашкільні установи.
Заклади загальної середньої освіти:
Криворізький природничо-науковий ліцей (Кривий Ріг, Україна);
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 45 (Кривий Ріг, Україна)
Заклади вищої та наукової освіти, їх структурні підрозділи:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ (Бурштин, Україна)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра новітньої історії (Київ, Україна);
Криворізький державний педагогічний університет, кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання (Кривий Ріг, Україна);
Льотна академія Національного авіаційного університету (Кропивницький, Україна);
Національна академія педагогічних наук України (Київ, Україна);
Національна академія статистики, обліку і аудиту, кафедра обліку і оподаткування (Київ, Україна);
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут Імені Ігоря Сікорського», Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Науково-навчальний центр «Екотехнології та технології енергозбереження» (Київ, Україна);
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права і психології, кафедра педагогіки та соціальної роботи (Львів, Україна);
Національна металургійна академія України (Дніпро, Україна);
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського (Чернігів, Україна);
Українська інженерно-педагогічна академія (Харків, Україна) та інші.
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти та наукові установи:
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія електронних навчальних ресурсів (Київ, Україна);
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області (Краматорськ, Україна);
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна);
ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище поліграфії та інформаційних технологій» (Дніпро, Україна);
Богородчанський професійний будівельний ліцей (Богородчани, Україна);
Вище професійне училище Національного авіаційного університету (Київ, Україна);
Криворізький навчально-виробничий центр (Кривий Ріг, Україна);
Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання» (Кривий Ріг, Україна);
Економіко-юридичне училище Київського університет туризму, економіки і права (Київ, Україна);
Професійно-технічні навчальні заклади м. Харкова та Харківської області та інші.
Громадські структури, що стоять на шляху випереджального розвитку освіти впродовж життя:
Громадська організація «Асоціація молоді» (Самбор, Україна);
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Харків, Україна);
Громадська спілка «Європейська Мала академія наук» (Київ, Україна) та інші.

 

 1. Технологія реєстрації до участі у Форумі (дедлайн – 24.03.2019 р.):

 • здійснити реєстрацію учасника Форуму в eg-form1;
 • відправити, підготовлені за вимогами тези доповіді та презентаційні матеріали для виступу в онлайн на електронну пошту організаторів: sois.ua@gmail.com ;
 • здійснити попередню ідентифікацію в системі веб-платформи com 26 березня 2019 року за посиланням: https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1551429948 з 9-00 до 15-00 год. (та пробне підключення – 22 та 25 березня 2019 року з 15-00 до 17-00 год.);
 • здійснити оплату організаційного внеску після затвердження теми доповіді до виступу та попереднього розгляду редакційною колегією авторських тез. 
 1. Умови Форуму:

За результатами проведення форуму планується:

 • онлайн і оффлайн обговорення питань за проблематикою Форуму на сайтах співорганізаторів;
 • публікація збірника матеріалів Форуму відповідно електронної реєстрації учасників і поданих авторами тез доповідей

(дедлайн – 20.03.2019 р.):

Вимоги до оформлення тез: формат сторінки А 4, поля (всі) 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках). Обсяг тез – 1–3 повних сторінки.

Увага! Вартість участі в заході складається: із організаційного внеску 100 грн (витрати на організацію, листування та видачу сертифікату), публікації електронного збірнику (100 грн) або друкованого – на замовлення (150 грн) – для учасників із України. Представники зарубіжних країн сплачують участь у Форумі за означеними позиціями вказаних сум відповідно конвертації валюти країн-учасників у гривню України. Реквізити платежу надаються учасникам Форуму після підтвердження оргкомітетом включення до програми виступу й тез до друку, про що буде надіслано повідомлення засобами електронної пошти, що вказана при електронної реєстрації. Для організаторів та співорганізаторів Форуму участь безкоштовна.

 1. Заходи щодо розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя:

Створення спільного середовища:

Наукових фахових і наукових періодичних видань, що видаються співорганізаторами – науковими установами та освітніми закладами.

 1. Національний центр «Мала академія наук України».
 • Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. Контакти: Савченко Ірина Миколаївна (тел. +38(097) 960-00-92, savchenko_irina@ukr.net). Сайт видання: http://man.org.ua.
  1. Українська інженерно-педагогічна академія.
 • Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць (Наукове фахове видання України. Затверджений постановою Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1, у переліку за № 1006, Index Copernicus). Контакти: Максименко Олеся Миколаївна (тел. +38(057) 731-28-62, +38(057) 733-79-85, sbornik@uipa.edu.ua). Сайт видання: http://uipa.edu.ua.
  1. Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Українська інженерно-педагогічна академія.
 • Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». Серія «Економіка» (Електронне наукове фахове видання. Наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р. Контакти: Ростока Марина Львовна (тел. +38(096) 768-47-07, eor.by@gmail.com). Редакційною Радою проводиться Конкурс на представництво в редакційній колегії видання партнерами зарубіжних наукових установ і освітніх закладів за реєстрацією в eg-form2. Сайт видання: http://amtp.org.ua.
  1. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
 • Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. (Наукове фахове видання України. Затверджений постановою Президії ВАК України від 10.11.2010 р. № 1-05/7; Наказ МОН України від 13.07.2015, № 747). Контакти: Баніт Ольга Василівна, тел. +38(096) 596-48-34, +38(066) 358-52-23, е‑mail: olgabanit@ukr.net.
  1. Національна металургійна академія.
 • Системні технології: регіональний міжвузівський збірник наукових праць (галузь – технічні науки, ВАК України: №1-05/4 від 26.05.2010 р., перерєстр. – 2015 р.; з 2017 р. внесено до бази даних Ulrichsweb Global Serials Directory). Контакти: Михальов Олександр Ілліч, Островська Катерина Юріївна (тел. +38(056)713-52-56, тел./факс: +38(056) 713-54-88; е‑mail: st@nmetau.edu.ua).
 • Сучасні проблеми металургії.Науковий вісник. (Index Copernicus – ICV 2014:43.68, ICV 2015:49.37, ICV 2016:63.08). Контакти: Михальов Олександр Ілліч (тел. +38 (056) 713-52-56, e-mail: st@nmetau.edu.ua).
 • Теорія та практика металургії. Контакти: Камкіна Людмила Володимирівна (тел. +38(0562) 474-442; е‑mail: lydmila_kamkina@ukr.net). Сайт видання: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2004/p1504.
 • Проблеми економіки та політичної економії. Контакти: Тарасевич Віктор Миколайович (тел. +38(0562) 474-242; е‑mail: ukr@gmail.com). Сайт видання: http://politeco.nmetau.edu.ua.
  1. Державна установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.
 • Проблеми освіти: збірник наукових праць (Наукове фахове видання України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413) Контакти: Пугач Анжеліна Володимирівна http://nvd@imzo.gov.ua.
 • Нові технології навчання: збірник наукових праць» (Наукове фахове видання України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413). Контакти: Пугач Анжеліна Володимирівна http://nvd@imzo.gov.ua.

Науково-практичних масових заходів (на умовах спільної діяльності обмін інформаційними даними щодо розміщення анонсів, прес-релізів, програмного матеріалу та обговорень на сайтах установ і закладів освіти).

Експериментів всеукраїнського рівня (на умовах спільної діяльності організація експериментальної роботи з науково-дослідницьких пошуків, апробація і впровадження результатів планових НДР у практику загальної середньої, професійної, позашкільної, вищої освіти).

Міжнародних грантів і проектів щодо модернізації освітнього середовища в умовах суспільства знань.

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму
«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»
26–28 березня 2019 року

Центральні офіси трансляції Форуму:

м. Київ, вул. Дегтярівська,38/44

Національний центр «Мала академія наук України

м. Харків, вул. Університетська, 16

Українська інженерно-педагогічна академія

Регламент часу (Київський час):

26.03.2019 10.00 – 15.00
27.03.2019 10.00 – 15.00
28.03.2019 10.00 – 15.00

Місія форуму: запровадження ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль наукових установ і закладів освіти України та Європейських країн, а також держав, що обрали пріоритетним шлях сталого розвитку науки і освіти.

Аудиторія: науковці, педагогічні працівники, управлінці всіх рангів, які стоять на позиціях адаптивного реформування освіти, у т.ч. наукової, професійної (професійно-технічної) і позашкільної, запроваджують ефективні методики й технології андрагогіки, сприяють формуванню й розвитку трудового та інтелектуального потенціалу країни, генерують ідеї  випереджального розвитку освіти в умовах розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя.

Основні напрями роботи Форуму:

 1. Трансдисциплінарна парадигма єдиного відкритого інформаційного освітнього простору: формування трудового та інтелектуального потенціалу держави

(модератор Марина Львовна Ростока, marilvross@gmail.com).

 1. Реалії та перспективи розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти у співпраці загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних), вищих, позашкільних навчальних закладів і наукових установ

(модератор Тетяна Сергіївна Бондаренко bondarenko_tc@uipa.edu.ua).

 1. Інноваційні трансформації в економічній освіті: наступність професійної підготовки фахівців для галузі адміністрування і управління

(модератор Марія Теодозіївна Теловата levochkomariya@gmail.com).

 1. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами

(модератор Галина Василівна Єльникова galina.yelnikova@gmail.com).

 1. Освіта дорослих в умовах сталого розвитку інформаційного суспільства

(модератор Ольга Василівна Баніт olgabanit@ukr.net).

 1. Міжнародний досвід фундаментальних і прикладних досліджень розвитку дуальної освіти в умовах єдиного відкритого інформаційного освітнього простору

(модератор Ірина Миколаївна Савченко savchenko_irina@ukr.net).

 1. Науково-практичні засади електронної освіти: засоби, методики, технології, середовища

(модератор Ірина Вікторівна Тропіна sevennn@ukr.net).

 1. Професійна мобільність як феномен кар’єрного зростання фахівців в умовах інформаційного суспільства

(модератор Лілія Леонідівна Сушенцева sushentz2009@ukr.net).

Проект програмного регламенту:

1-й день

26.03.2019

10.00-15.00

Відкриття форуму.

1.Вступне слово (до 10 хв.):

Коваленко Олена, ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Лісовий Оксен, директор Національного центру «Мала академія наук України», кандидат філософських наук, лауреат Державної премії України в галузі освіти, доцент (Київ Україна);

Лук’янова Лариса, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (Київ, Україна).

2.Виступ-вітання (представництво вітчизняних і зарубіжних закладів освіти та наукових установ у форматі розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя) (до 15 хв.):

Горійський державний педагогічний університет (Горі, Шида Картлі, Грузія):

Мгжебришвили Олександр, ректор, доктор наук, професор.

Національна металургійна академія України (Дніпро, Україна):

Пройдак Юрій, проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор.

Університет DTI (Дубница-над-Вагом, Словакія):

Ленгьельфаусі Томас, ректор доктор педагогічних наук, доктор філософії.

Національна академія статистики, обліку і аудиту:

Теловата Марія, завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор педагогічних наук, професор.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України (Дніпро, Україна):

Агарков Олег, декан факультету соціально-психологічної освіти та управління, доктор політичних наук, професор.

Державна наукова установа  «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України:

Завалевський Юрій, в.о. директора, доктор педагогічних наук, професор.

Тираспольський державний університет (Кишиневу, Республіка Молдова):

Браїков Андрій, декан факультету фізики, математики та інформатики, доцент кафедри інформаційних технологій.

Льотна академія Національного авіаційного університету (Кропивницький, Україна):

Сидоров Микола, заступник начальника із загальних питань та інноваційної роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

3.Online-презентація наукових напрямів модераторами (до 5 хв.):

Ростока Марина, старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук (доктор філософії) (Київ, Україна);

Бондаренко Тетяна, доцент кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії кандидат педагогічних наук (Харків, Україна);

Теловата Марія , завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор педагогічних наук, професор (Київ, Україна);

Єльникова Галина, голова ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Баніт Ольга, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук (Київ, Україна);

Савченко Ірина, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України», кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Київ, Україна);

Тропіна Ірина, завідувач сектору розвитку інформаційно-цифрової компетентності відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (Київ, Україна);

Сушенцева Лілія, завідувач кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, доктор педагогічних наук, доцент (Дніпро, Україна).

4.Offline-обговорення (поради, побажання, пропозиції, рекомендації, представлення ідей тощо) в науково-просвітницькому середовищі Форуму на сайті: https://adaptive.org.ua.

2-й день

27.03.2019

10.00-15.00

1.Online-презентація наукових напрямів (виступи за програмою Форуму відповідно електронної реєстрації учасників).

2.Online дискурс «Досвід розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя у зарубіжних країнах»

3.Offline обговорення проблематики наукових напрямів в науково-просвітницькому середовищі Форуму.

3-й день

28.03.2019

10.00-15.00

Підведення підсумків. Завершення роботи Форуму: оголошення і прийняття рекомендацій Форуму, сертифікація учасників, встановлення термінів виходу електронного та друкованого варіантів збірнику матеріалів Форуму (на замовлення авторів).

Бажаємо плідної праці у середовищі Форуму!

З повагою, Оргкомітет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + fifteen =