Сертифікати за участь у Круглому столі «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» 11-12 березня 2021 року

Сертифікати за участь у Круглому столі «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» 11-12 березня 2021 рокуЗа результатами участі у Круглому столі «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування», що пройшов 11-12 березня 2021 року в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE, 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP), було сформовано сертифікати.
В підготовці цих сертифікатів з технічної стороні брав участь доцент Кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Євген Громов. За його участі було проведено аналіз, оброблення, виправлення помилок та нормалізацію даних з реєстраційної форми в MS Excel. За допомогою злиття в MS Word було сформовано 240 сертифікатів та згенеровано наступний список з посиланнями.

Якщо Ви знаєте ще когось з даного списку, передайте йому відомості про цю сторінку, на всяк випадок.
Marek FRANKOWICZ сертифікат № UEPA-RT2-2021-001
Ольга АГЄЄВА / Оlha AHEIEIVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-002
Олена АЛАТАЄВА / Olena ALATAEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-003
Катерина АЛЄКСЄЄВА / Kateryna ALIEKSIEIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-004
Ірина АНДРОЩУК / Iryna ANDROSHCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-005
Людмила АНТОНЮК / Liudmyla ANTONIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-006
Надія АНТОНЮК / Nadiia ANTONIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-007
Юлія АНТОСЮК / Julia ANTOSIYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-008
Катерина АРНАУТА / Katerina ARNAUTA сертифікат № UEPA-RT2-2021-009
Інна АРТЕМЬЄВА / Inna ARTEMIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-010
Володимир АРТЮШЕНКО / Volodymyr ARTYUSHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-011
Марина АРТЮШИНА / Maryna ARTYUSHINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-012
Ірина БАБЕНКО / Iryna BABENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-013
Анастасія БАГІНСЬКА / Anastasiia BAHINSKAYA сертифікат № UEPA-RT2-2021-014
Вероніка БАКАТАНОВА / Veronika BAKATANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-015
Олена БАЛАГУРА / Olena BALAHURA сертифікат № UEPA-RT2-2021-016
Ірина БАРДУС / Iryna BARDUS сертифікат № UEPA-RT2-2021-017
Любов БАСЮК / Liubov BASIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-018
Халідахон БАХТІЯРОВА / Khalidakhon BAKHTIIAROVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-019
Лариса БАЧІЄВА / Larysa BACHIIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-020
Олена БЕСКОРСА / Olena BESKORSA сертифікат № UEPA-RT2-2021-021
Алла БЄЛОУСЬКО / Alla BIELOUSKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-022
Тетяна БИКОВА / Tetiana BYKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-023
Леніна БІРЮКОВА / Lenina BIRIUKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-024
Володимир БОБКО / Wolodymyr BOBKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-025
Ірина БОГАЧЕВСЬКА / Iryna BOGACHEVSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-026
Анастасія БОГУШ / Anastasiia BOGUSH сертифікат № UEPA-RT2-2021-027
Наталія БОЖКО / Nataliia BOZHKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-028
Вікторія БОЙКО / Viktoriia BOIKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-029
Ганна БОНДАР / Anna BONDAR сертифікат № UEPA-RT2-2021-030
Наталія БОНДАР / Nataliia BONDAR сертифікат № UEPA-RT2-2021-031
Тетяна БОНДАРЕНКО / Tetiana BONDARENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-032
Валентина БОНДАРЧУК / Valentyna BONDARCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-033
Наталія БОРЕЦЬКА / Nataliya BORETSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-034
Олександра БОРОДІЄНКО / Oleksandra BORODIYENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-035
Валентина БРОННІКОВА / Valentyna BRONNIKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-036
Олена БРУДЬКО / Olena BRUDKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-037
Наталія БРЮХАНОВА / Nataliia BRIUKHANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-038
Маргарита БУГАЙОВА / Margarita BUGAEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-039
Тетяна БУДИЛКО / Tetyana BUDULKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-040
Віктор ВАСИЛИНЕНКО / Victor VASILINENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-041
Людмила ВИСОЦЬКА / Visotskaya LUDMYLA сертифікат № UEPA-RT2-2021-042
Людмила ВЛАСЕНКО / Lyudmila VLASENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-043
Богдан ВОВК / Bohdan VOVK сертифікат № UEPA-RT2-2021-044
Оксана ВОЛИЧЕНКО / Oksana VOLYCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-045
Наталія ВОЛКОВА / Nataliia VOLKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-046
Вікторія ВОЛОШЕНКО / Viktoriia VOLOSHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-047
Ірина ГАВРИЛЕНКО / Irina HAVRILENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-048
Інна ГАВРИЛОВА / Inna HAVRYLOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-049
Людмила ГАРМАШ / Liudmyla HARMASH сертифікат № UEPA-RT2-2021-050
Ігор ГЕВКО / Ihor HEVKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-051
Іван ГЕРНІЧЕНКО / Ivan HERNICHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-052
Андрій ГЛУХОНЕЦЬ / Andrii HLUKHONETS сертифікат № UEPA-RT2-2021-053
Ніна ГОМЕЛЯ / Nina HOMELIA сертифікат № UEPA-RT2-2021-054
Едуард ГОНЧАРОВ / Eduard HONCHAROV сертифікат № UEPA-RT2-2021-055
Роман ГОРБАТЮК / Roman HORBATIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-056
Сусанна ГОРДЄЄВА / Susanna GORDEEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-057
Леся ГОРДІЙЧУК / Lesya GORDIYCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-058
Галина ГРЕБЕНЬКОВА / Galyna GREBENKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-059
Олена ГРЕЧАНА / Olena HRECHANA сертифікат № UEPA-RT2-2021-060
Олена ГРИНЬОВА / Olena CHRINOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-061
Олена ГРИШАЄВА / Olena GRISHAEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-062
Олександр ГРИЩУК / Oleksandr GRYSHCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-063
Віктор ГРІНЕНКО / Viktor HRINENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-064
Євген ГРОМОВ / Yevhen HROMOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-065
Роман ГУРЕВИЧ / Roman GUREVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-066
Тетяна ДЕРКАЧ / Tetiana DERKACH сертифікат № UEPA-RT2-2021-067
Зоряна ДЕТЧАК-КЛИМОВИЧ / Zorjana DETCHAK-KLYMOVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-068
Микола ДМИТРИЧЕНКО / Mykola DMYTRYCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-069
Ірина ДОБРОСКОК / Iryna DOBROSKOK сертифікат № UEPA-RT2-2021-070
Ірина ДОЛИНА / Iryna DOLYNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-071
Василь ДОРОШ / Vasil DOROSH сертифікат № UEPA-RT2-2021-072
Інна ДРОЗДОВА / Inna DROZDOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-073
Наталія ДРУМОВА / Nataliia DRUMOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-074
Роза ДУША / Roza DUSHA сертифікат № UEPA-RT2-2021-075
Олена ДЯЧЕНКО / Olena DYACHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-076
Галина ЄЛЬНИКОВА / Halyna YELNYKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-077
Євген ЄРМОЛЕНКО / Yevhen YERMOLENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-078
Артем ЗАЇКА / Artem ZAIKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-079
Тетяна ЗАЙДА / Tetyana ZAYDA сертифікат № UEPA-RT2-2021-080
Тетяна ЗАПЛІТНА / Tatiana ZAPLITNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-081
Валентина ІВАНОВА / Valentyna IVANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-082
Ольга ІВАНЧЕНКО / Olha IVANCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-083
Володимир ІВАНЧУК / Volodymyr IVANCUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-084
Ганна ІГНАТЕНКО / Hanna IHNATENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-085
Сергій ІСАЄНКО / Sergey ISAENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-086
Ольга КАЙДАЛОВА / Olha KAIDALOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-087
Вікторія КАРБИШЕВА / Viktoria KARBYSHEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-088
Світлана КАРЛАШОВА / Svitlana KARLASHOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-089
Маргарита КАРПЕНКО / Margarita KARPENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-090
Лариса КАШУБА / Larysa KASHUBA сертифікат № UEPA-RT2-2021-091
Інна КИРИЛЮК / Inna KYRYLIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-092
Леся КИРІЙ / Lesya KURIY сертифікат № UEPA-RT2-2021-093
Інна КІХТЕНКО / Inna KIKHTENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-094
Марина КЛИМЕНКО / Klymenko MARYNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-095
Володимир КОБИСЯ / Volodymyr KOBYSIA сертифікат № UEPA-RT2-2021-096
Олена КОВАЛЕНКО / Olena KOVALENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-097
Вікторія КОВАЛЬСЬКА / Viktoriia KOVALSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-098
Василь КОВАЛЬЧУК / Vasyl KOVALCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-099
Світлана КОЗІК / Svitlana KOZIK сертифікат № UEPA-RT2-2021-100
Микола КОЛОС / Nikolay KOLOS сертифікат № UEPA-RT2-2021-101
Валентина КОНДРАТЬЄВА / Valentina KONDRATIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-102
Наталія КОПИЦЯ / Nataliya KOPICA сертифікат № UEPA-RT2-2021-103
Лариса КОРВАТ / Larysa KORVAT сертифікат № UEPA-RT2-2021-104
Наталія КОРОЛЬОВА / Nataliia KOROLOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-105
Наталія КОСТУСЄВА / Nataliia KOSTUSIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-106
Ганна КРАСИЛЬНИКОВА / Hanna KRASYLNYKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-107
Ірина КРАШЕНІННІК / Iryna KRASHENINNIK сертифікат № UEPA-RT2-2021-108
Вікторія КРУЧЕК / Viktoria KRUCHEK сертифікат № UEPA-RT2-2021-109
Вікторія КУПРІЄВИЧ / Viktoriya KUPRIYEVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-111
Олександр КУРБАТОВ / Oleksandr KURBATOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-112
Наталія КУХТИК / Nataliya KUKHTYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-113
Олена ЛАВРЕНТЬЄВА / Olena LAVRENTIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-114
Олена ЛАВРИНОВИЧ / Olena LAVRYNOVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-115
Тетяна ЛАЗАРЄВА / Tetiana LAZAREVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-116
Сніжана ЛИСЕМЕНКОВА / Snighana LISEMENKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-117
Олена ЛИСОКОБИЛКА / Olena LYDOKOBYLKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-118
Ольга ЛИТВИН / Olha LYTVYN сертифікат № UEPA-RT2-2021-119
Свiтлана ЛИТВИН / Svitlana LYTVYN сертифікат № UEPA-RT2-2021-120
Ольга ЛИТВИНЮК / Olga LITVINYUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-121
Віктор ЛОКШИН / Victor LOKSHIN сертифікат № UEPA-RT2-2021-122
Володимир ЛОПАКОВ / Volodimir LOPAKOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-123
Олена ЛОПАКОВА / Olena LOPAKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-124
Галина ЛУЖАНСЬКА / Halyna LUZHANSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-125
Олена МАЛЕНКО / Olena MALENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-126
Олена МАРТИНЕНКО / Olena MARTYNENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-127
Наталія МАРТИНЮК / Nataliia MARTYNIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-128
Іван МЕЛЬНИК / Ivan MELNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-129
Оксана МЕЛЬНИК / Oksana MELNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-130
Тарас МЕЛЬНИК / Taras MELNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-131
Інна МЕЛЬНІЧЕНКО / Inna MELNICHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-132
Марія МЕФАНІК / Mariya MEFANIK сертифікат № UEPA-RT2-2021-133
Ольга МИЦАК / Olga MYTSAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-134
Лідія МІСЬКОВИЧ / Lidiia MISKOVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-135
Алла МІТРОВА / Alla MITROVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-136
Надія МУРАВЙОВА / Nadiya MURAVEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-137
Софія НАКОНЕЧНЮК / Sofiya NAKONECHNYUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-138
Кристина НАЛИВАЙКО / Krystyna NALYVAIKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-139
Сергій НАСОНЕНКО / Sergiy NASONENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-140
Микола НАТЕСА / Mykola NATESA сертифікат № UEPA-RT2-2021-141
Ірина НАУМУК / Iryna NAUMUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-142
Руслан НЕДАШКІВСЬКИЙ / Ruslan NEDASHKIVSKIY сертифікат № UEPA-RT2-2021-143
Роман НЕСТЕРЕНКО / Roman NESTERENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-144
Олеся НЕЧУЙВІТЕР / Olesia NECHUIVITER сертифікат № UEPA-RT2-2021-145
Вікторія НІКІТІНА / Victoriy NIKITINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-146
Ганна НІКОЛАЄВСЬКА / Hanna NIKOLAIEVSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-147
Наталія НОВИЧЕНКО / Nataliya NOVYCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-148
Людмила ОЛЕКСІЄНКО / Lyudmyla ОLEKSIYENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-149
Тетяна ОЛІЙНИК / Tatyana OLEINIK сертифікат № UEPA-RT2-2021-150
Віталій ОПАНАСЕНКО / Vitalii OPANASENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-151
Катерина ОСАДЧА / Kateryna OSADCHA сертифікат № UEPA-RT2-2021-152
Вячеслав ОСАДЧИЙ / Viacheslav OSADCHYI сертифікат № UEPA-RT2-2021-153
Інна ОТАМАСЬ / Inna OTAMAS сертифікат № UEPA-RT2-2021-154
Олександр ПАРЖНИЦЬКИЙ / Aleksander PARZHNITSKI сертифікат № UEPA-RT2-2021-155
Світлана ПЕТЕРИК / Svitlana PETERYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-156
Лариса ПЕТРЕНКО / Larysa PETRENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-157
Тетяна ПЕТРЕНКО / Tetyana PETRENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-158
Олександр ПЕТРОВ / Oleksandr PETROV сертифікат № UEPA-RT2-2021-159
Тетяна ПЕТУХОВА / Tetiana PETUKHOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-160
Сергій ПІДГАЙКО / Sergii PIDGAIKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-161
Тетяна ПОЛІЩУК / Tetyna POLICHYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-162
Аліна ПОЛІЩУК / Alina POLISCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-163
Сергій ПРИТОМАНОВ / Sergiy PRYTOMANOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-164
Наталія ПРОЦЕНКО / Nataliia PROTSENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-165
Валентина РАДКЕВИЧ / Valentyna RADKEVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-166
Олександр РАДКЕВИЧ / Oleksandr RADKEVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-167
Наталія РЖЕВСЬКА / Nataliia RZHEVSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-168
Наталія РИБАК / Natalia RYBAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-169
Світлана РОМАНЕНКО / Svitlana ROMANENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-170
Ганна РОМАНОВА / Ganna ROMANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-171
Тетяна РУСЛАНОВА / Tetiana RUSLANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-172
Данило САВОСТІН-КОСЯК / Danylo SAVOSTIN-KOSIAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-173
Анатолій САВЧУК / Anatoliy SAVCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-174
Наталія САМОЙЛЕНКО / Natalia SAMOYLENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-175
Тетяна САМУСЬ / Tatiana SAMUS сертифікат № UEPA-RT2-2021-176
Оксана САРКІСОВА / Oksana SARKISOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-177
Тетяна СВЯТНИЦЬКА / Tetiana SVIATNITSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-178
Людмила СЕВРУК / Ludmila SEVRYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-179
Наталія СЕЛЕЦЬКА / Natalia SELETSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-180
Лариса СЕРГЕЄВА / Larusa SERGEIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-181
Олександр СЕРГІЄНКО / Oleksandr SERGIIENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-182
Ірина СЕРДЮК / Iryna SERDIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-183
Інна СЕРЕДІНА / Inna SEREDINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-184
Олексій СИТНИК / Oleksiy SYTNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-185
Ірина СІНКЕВИЧ / Iryna SINKEVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-186
Марія СКУРСЬКА / Mariia SKURSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-187
Тетяна СЛИШ / Tetyana SLYSH сертифікат № UEPA-RT2-2021-188
Ольга СЛЮСАРЄВА / Olha SLIUSARIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-189
Надія СМОЛІНА / Nadiia SMOLINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-190
Галина СОЛЕНЦОВА / Galina SOLENTSOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-191
Валерій СОРОКА / Valerii SOROKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-192
Віталіна СОЦЬ / Vitalina SOTS сертифікат № UEPA-RT2-2021-193
Катерина СТАРОСТЕНКО / Katerina STAROSTENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-194
Марина СТАСЄЄВА / Marina STASEEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-195
Ольга СТАСЮК / Olha STASIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-196
Наталя СТЕПАНОВА / Nataliy STEPANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-197
Вікторія СТОЛЯРОВА / Viktoriia STOLIAROVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-198
Аліна СТОНОГА / Alina STONOHA сертифікат № UEPA-RT2-2021-199
Валентина СУПИЛЬНИК / Valentyna SUPYLNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-200
Віта СУШКО / Vita SUSHKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-201
Ніна ТКАЧЕНКО / Nina TKACHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-202
Світлана ТКАЧЕНКО / Svitlana TKACHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-203
Дмитро ТРІФОНОВ / Dmitry TRIFONOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-204
Віра ТРУНЦЕВА / Vera TRUNTSEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-205
Юлія ТУРИЦЯ / Iuliia TURYTSIA сертифікат № UEPA-RT2-2021-206
Валентин УСОВ / Valentin USOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-207
Сергій ФІЛАТОВ / Sergey FILATOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-208
Олена ХАНОВА / Olena HANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-209
Ігор ХМЕЛЬОВ / Igor KHMELYOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-210
Віталій ХОМЕНКО / Vitaliy KHOMENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-211
Ольга ХОМИШАК / Olha KHOMYSHAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-212
Світлана ЦИМБАЛЮК / Svitlana TSYMBALIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-213
Олег ЦИСЬ / Oleh TSYS сертифікат № UEPA-RT2-2021-214
Сергій ЧЕРНЕНКО / Serhii CHERNENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-215
Володимир ЧЕРНИХ / Volodymyr CHERNYKH сертифікат № UEPA-RT2-2021-216
Лілія ЧОГУТ / Lilia CHOGUT сертифікат № UEPA-RT2-2021-217
Альона ЧОРНА / Alona CHORNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-218
Тетяна ЧОРНА / Tetiana CHORNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-219
Олена ЧХАЙЛО / Olena СHHAILO сертифікат № UEPA-RT2-2021-220
Ірина ШАГАЄВА / Irina SHAGAEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-221
Олександр ШАЙКО-ШАЙКОВСЬКИЙ / Alexander SHAIKO-SHIKOVSKIJ сертифікат № UEPA-RT2-2021-222
Наталія ШАПОВАЛОВА / Nataliia SHAPOVALOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-223
Борис ШАТОХІН / Borys SHATOHIN сертифікат № UEPA-RT2-2021-224
Володимир ШВИДКИЙ / Shvydkyy VOLODYMYR сертифікат № UEPA-RT2-2021-225
Наталя ШЕМИГОН / Nataliia SHEMIGON сертифікат № UEPA-RT2-2021-226
Елла ШЕМЯКІНА / Ella SHEMYAKINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-227
Тетяна ШКОДА / Tetiana SHKODA сертифікат № UEPA-RT2-2021-228
Алла ШОЛУДЬКО / Alla SHOLUDKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-229
Людмила ШТЕФАН / Liudmyla SHTEFAN сертифікат № UEPA-RT2-2021-230
Ніна ШУБІНА / Nina SHUBINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-231
Яна ШУГАЙЛО / Yana SHUHAILO сертифікат № UEPA-RT2-2021-232
Тетяна ШУЛИК / Tetiana SHULYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-233
Ольга ЩЕПІЛО / Olga SCHEPILO сертифікат № UEPA-RT2-2021-234
Ольга ЩЕРБАК / Olga SHCHERBAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-235
Роман ЯНКОВСЬКИЙ / Roman YANKOVSKY сертифікат № UEPA-RT2-2021-236
Тетяна ЯЩУН / Tetiana JASCHUN сертифікат № UEPA-RT2-2021-237
Лариса ЯНЧЕНКО / Larysa YANCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-238
Валентина ЯРОШ / Valentyna YAROSH сертифікат № UEPA-RT2-2021-239
Наталія ЯЦИНІНА / Nataliia YATSYNINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-240
Оксана ВАСИЛЕНКО / Vasylenko OKSANA сертифікат № UEPA-RT2-2021-241

Посилання на аналогічну сторінка сайту УІПА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 13 =